เนื้อเพลง Last Night คำอ่านไทย Justin Timberlake

I just want to enjoy my life
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เอ็นจอย มาย ไลฟ)
And show this world how to care
(แอ็นด โฌ ดีซ เวิลด เฮา ทู แค)
And nothing brings more joy to my life
(แอ็นด นัธอิง บริง โม จอย ทู มาย ไลฟ)
Than knowing my girl will be there
(แฑ็น โนอิง มาย เกิล วิล บี แดร์)

Are ya happy girl?
(อาร์ ยา แฮพพิ เกิล)
Huh?
([ ฮู ])
Knowing that you right near broke my heart in a piece or two
(โนอิง แดท ยู ไรท เนีย บโรค มาย ฮาท อิน อะ พีซ ออ ทู)
Huh?
([ ฮู ])
Knowing that I would have walked across the ocean for you
(โนอิง แดท ไอ เวิด แฮ็ฝ วอค อัครอซ ดิ โอแฌ็น ฟอ ยู)
Saying you’re young and confused
(เซอิง ยัวร์ ยัง แอ็นด ค็อนฟยูส)
Well that’s a lame excuse
(เว็ล แด๊ท ซา เลม เอ็คซคยูซ)
That’s why the only one to blame is you for
(แด๊ท ฮไว ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู บเลม อีส ยู ฟอ)

Last night
(ลาซท ไนท)
Can’t believe what I was hearing
(แค็นท บิลีฝ ฮว็อท ไอ วอส เฮียริง)
Telling me to have a nice night
(เทลลิง มี ทู แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ ไนท)
So tonight
(โซ ทุไนท)
I don’t think I’ll spare your feelings
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อิล ซแพ ยุร ฟีลอิง)
You’re on your own
(ยัวร์ ออน ยุร โอน)
I’m-a do for me what’s right
(แอม มา ดู ฟอ มี ฮว็อท ไรท)

In your eyes a see a second chance
(อิน ยุร ไอ ซา ซี อะ เซคอันด ชานซ)
Maybe I should take another glance
(เมบี ไอ เชิด เทค แอะนัธเออะ กลานซ)
But for now I’ll wash my hands
(บัท ฟอ เนา อิล ว็อฌ มาย แฮ็นด)
Cause I love ya baby, love ya baby
(คอส ไอ ลัฝ ยา เบบิ , ลัฝ ยา เบบิ)
Pharrell say don’t do it the same
(พาเรล เซ ด้อนท์ ดู อิท เดอะ เซม)
But I say ain’t playing my games
(บัท ไอ เซ เอน พเลนิ่ง มาย เกม)
But for you my soul still remains
(บัท ฟอ ยู มาย โซล ซทิล ริเมน)
Cause I love ya baby, love ya baby
(คอส ไอ ลัฝ ยา เบบิ , ลัฝ ยา เบบิ)

Are ya happy girl?
(อาร์ ยา แฮพพิ เกิล)
Huh?
([ ฮู ])
Knowing that you right near broke my heart in a piece or two
(โนอิง แดท ยู ไรท เนีย บโรค มาย ฮาท อิน อะ พีซ ออ ทู)
Huh?
([ ฮู ])
Knowing that I would have walked across the ocean for you
(โนอิง แดท ไอ เวิด แฮ็ฝ วอค อัครอซ ดิ โอแฌ็น ฟอ ยู)
Saying you’re young and confused
(เซอิง ยัวร์ ยัง แอ็นด ค็อนฟยูส)
Well that’s a lame excuse
(เว็ล แด๊ท ซา เลม เอ็คซคยูซ)
That’s why the only one to blame is you for
(แด๊ท ฮไว ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู บเลม อีส ยู ฟอ)

Last night
(ลาซท ไนท)
Can’t believe what I was hearing
(แค็นท บิลีฝ ฮว็อท ไอ วอส เฮียริง)
Telling me to have a nice life
(เทลลิง มี ทู แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ ไลฟ)
So tonight
(โซ ทุไนท)
I don’t think I’ll spare your feelings
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อิล ซแพ ยุร ฟีลอิง)
You’re on your own
(ยัวร์ ออน ยุร โอน)
I’m-a do for me what’s right
(แอม มา ดู ฟอ มี ฮว็อท ไรท)

I hope you’re thinking
(ไอ โฮพ ยัวร์ ติ้งกิง)
Tell me girl, when I was your man
([ เท็ล มี เกิล , ฮเว็น นาย วอส ยุร แม็น ])
I hope it senses
(ไอ โฮพ อิท เซ็นซ)
If you don’t understand, then you don’t understand
([ อิฟ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด , เด็น ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด ])
We’re gonna stop dreaming
(เวีย กอนนะ ซท็อพ ดรีมมิง)
The way I feel
([ เดอะ เว ไอ ฟีล ])
About you
(อะเบาท ยู)

Last night
(ลาซท ไนท)
Can’t believe what I was hearing
(แค็นท บิลีฝ ฮว็อท ไอ วอส เฮียริง)
Telling me to have a nice life
(เทลลิง มี ทู แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ ไลฟ)
So tonight
(โซ ทุไนท)
I don’t think I’ll spare your feelings
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อิล ซแพ ยุร ฟีลอิง)
You’re on your own
(ยัวร์ ออน ยุร โอน)
I’m-a do for me what’s right
(แอม มา ดู ฟอ มี ฮว็อท ไรท)

Last night
(ลาซท ไนท)
Just-a last night
([ จัซท ดา ลาซท ไนท ])
Can’t believe what I was hearing
(แค็นท บิลีฝ ฮว็อท ไอ วอส เฮียริง)
Just can’t believe it baby
([ จัซท แค็นท บิลีฝ อิท เบบิ ])
Telling me to have a nice life
(เทลลิง มี ทู แฮ็ฝ อะ ไน๊ซ์ ไลฟ)
Oh
([ โอ ])
So tonight
(โซ ทุไนท)
Yea
([ เย ])
I don’t think I’ll spare your feelings
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อิล ซแพ ยุร ฟีลอิง)
You’re on your own
(ยัวร์ ออน ยุร โอน)
I’m-a do for me what’s right
(แอม มา ดู ฟอ มี ฮว็อท ไรท)
Got something I wanna tell ya girl
([ ก็อท ซัมติง ไอ วอนนา เท็ล ยา เกิล ])

I hope you’re thinking
(ไอ โฮพ ยัวร์ ติ้งกิง)
Tell me girl, when I was your man
([ เท็ล มี เกิล , ฮเว็น นาย วอส ยุร แม็น ])
I hope it senses
(ไอ โฮพ อิท เซ็นซ)
If you don’t understand, then you don’t understand
([ อิฟ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด , เด็น ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด ])
We’re gonna stop dreaming
(เวีย กอนนะ ซท็อพ ดรีมมิง)
The way I feel
([ เดอะ เว ไอ ฟีล ])
About you
(อะเบาท ยู)
Let me tell you one more time
([ เล็ท มี เท็ล ยู วัน โม ไทม ])

I hope you’re thinking
(ไอ โฮพ ยัวร์ ติ้งกิง)
Tell me girl, when I was your man
([ เท็ล มี เกิล , ฮเว็น นาย วอส ยุร แม็น ])
My baby
([ มาย เบบิ ])
I hope it senses
(ไอ โฮพ อิท เซ็นซ)
If you don’t understand, then you don’t understand
([ อิฟ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด , เด็น ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด ])
Yea yea yea yea
([ เย เย เย เย ])
We’re gonna stop dreaming
(เวีย กอนนะ ซท็อพ ดรีมมิง)
The way I feel
([ เดอะ เว ไอ ฟีล ])
About you
(อะเบาท ยู)

Oh baby
(โอ เบบิ)
Yea yea yea yea
(เย เย เย เย)
See I ain’t gonna be the one
(ซี ไอ เอน กอนนะ บี ดิ วัน)
Ain’t gonna play these games with you
(เอน กอนนะ พเล ฑิส เกม วิฑ ยู)
But I still love you
(บัท ไอ ซทิล ลัฝ ยู)

Tell me girl when I was your man
(เท็ล มี เกิล ฮเว็น นาย วอส ยุร แม็น)
Ain’t nothing gonna take that away
(เอน นัธอิง กอนนะ เทค แดท อะเว)
No no no no, no no-no
(โน โน โน โน , โน โน โน)

See I remember
(ซี ไอ ริเมมเบอะ)
In December
(อิน ดิเซมเบอะ)
We were walking holding hands
(วี เวอ วอคกิง โฮลดิง แฮ็นด)
And I was your man
(แอ็นด ดาย วอส ยุร แม็น)
Can’t we just get back to that?
(แค็นท วี จัซท เก็ท แบ็ค ทู แดท)
Baby?
(เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Night คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น