เนื้อเพลง For Once In My Life คำอ่านไทย Stevie Wonder

For once in my life I have someone who needs me
(ฟอ วันซ อิน มาย ไลฟ ไอ แฮ็ฝ ซัมวัน ฮู นีด มี)
Someone I’ve needed so long
(ซัมวัน แอฝ นีด โซ ล็อง)
For once, unafraid I can go where life leads me
(ฟอ วันซ , อนาเฟรด ดาย แค็น โก ฮแว ไลฟ เล็ด มี)
Somehow I know I’ll be strong
(ซัมฮาว ไอ โน อิล บี ซทร็อง)
For once I can touch what my heart used to dream of
(ฟอ วันซ ไอ แค็น ทั๊ช ฮว็อท มาย ฮาท ยูซ ทู ดรีม อ็อฝ)
Long before I knew someone warm like you
(ล็อง บิโฟ ไอ นยู ซัมวัน วอม ไลค ยู)
Would make my dream come true
(เวิด เมค มาย ดรีม คัม ทรู)
For once in my life I won’t let sorrow hurt me
(ฟอ วันซ อิน มาย ไลฟ ไอ ว็อนท เล็ท ซอโร เฮิท มี)
Not like it’s hurt me before
(น็อท ไลค อิทซ เฮิท มี บิโฟ)
For once I have something I know won’t desert me
(ฟอ วันซ ไอ แฮ็ฝ ซัมติง ไอ โน ว็อนท เดสเอิท มี)
I’m not alone anymore
(แอม น็อท อะโลน แอนนี่มอ)
For once I can say”This is mine, you can’t take it! ”
(ฟอ วันซ ไอ แค็น เซ”ดีซ ซิส ไมน , ยู แค็นท เทค อิท ! ” )
Long as I know I have love I can make it
(ล็อง แอ็ส ซาย โน ไอ แฮ็ฝ ลัฝ ไอ แค็น เมค อิท)
For once in my life I have someone who needs me
(ฟอ วันซ อิน มาย ไลฟ ไอ แฮ็ฝ ซัมวัน ฮู นีด มี)
For once I can feel that somebody’s heard my plea
(ฟอ วันซ ไอ แค็น ฟีล แดท ซัมบอดี้ เฮิด มาย พลี)
For once in my life I have someone who needs me
(ฟอ วันซ อิน มาย ไลฟ ไอ แฮ็ฝ ซัมวัน ฮู นีด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For Once In My Life คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น