เนื้อเพลง Even Flow คำอ่านไทย Pearl Jam

Freezing Rests His Head On A Pillow Made Of Concrete Again
(ฟรีสอิง เร็ซท ฮิส เฮ็ด ออน อะ พีลโล เมด อ็อฝ คอนครีท อะเกน)
Oh Feeling Maybe He’ll See A Little Better Set A Days Ooh Yeah
(โอ ฟีลอิง เมบี เฮ็ล ซี อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ เซ็ท ดา เด อู้ เย่)
Oh Hand Out Faces That He Sees Time Again Ain’t That Familiar Ooh
(โอ แฮ็นด เอ้า เฟซ แดท ฮี ซี ไทม อะเกน เอน แดท ฟะมีลเยอะ อู้)
Oh Dark Grin He Can’t Help When His Happy Looks Insane Aah
(โอ ดาค กริน ฮี แค็นท เฮ็ลพ ฮเว็น ฮิส แฮพพิ ลุค อินเซน อาอ้า)

Even Flow Thoughts Arrive Like B*tterflies Yeah
(อีเฝ็น ฟโล ธอท แอะไรฝ ไลค บี *tterflies เย่)
Oh He Don’t Know So He Chases Them Away Yea Ohh
(โอ ฮี ด้อนท์ โน โซ ฮี เชซ เฑ็ม อะเว เย โอ้)
Oh Someday Yea He’ll Begin His Life Again
(โอ ซัมเดย์ เย เฮ็ล บีกีน ฮิส ไลฟ อะเกน)
Life Again Life Again
(ไลฟ อะเกน ไลฟ อะเกน)

Kneeling Looking Through The Paper Though He Doesn’t Know To Read
(นิลลิง ลุคอิง ธรู เดอะ เพเพอะ โธ ฮี ดัสอินท โน ทู เร็ด)
Oh Praying Now To Something That Has Never Showed Him Anything Never Will
(โอ เพลยอิง เนา ทู ซัมติง แดท แฮ็ส เนฝเออะ โฌ ฮิม เอนอิธิง เนฝเออะ วิล)
Oh Feeling Understands The Weather Of The Winters On Its Way Yeah
(โอ ฟีลอิง อันเดิซแทนด เดอะ เวฑเออะ อ็อฝ เดอะ วีนเทอะ ออน อิทซ เว เย่)
Oh Ceilings Few And Far Between All The Legal Halls Of Shame Yeah
(โอ ซีลอิง ฟยู แอ็นด ฟา บีทวิน ออล เดอะ ลีแก็ล ฮอล อ็อฝ เฌม เย่)

Even Flow Thoughts Arrive Like B*tterflies Yeah
(อีเฝ็น ฟโล ธอท แอะไรฝ ไลค บี *tterflies เย่)
Oh He Don’t Know So He Chases Them Away Yea
(โอ ฮี ด้อนท์ โน โซ ฮี เชซ เฑ็ม อะเว เย)
Oh Someday Yea He’ll Begin His Life Again Yeah
(โอ ซัมเดย์ เย เฮ็ล บีกีน ฮิส ไลฟ อะเกน เย่)
Oh Whispering Hands Gently Lead Him Away
(โอ วิซเปอร์ริง แฮ็นด เจนทลิ เล็ด ฮิม อะเว)
Lead Him Away Him Away Yeah
(เล็ด ฮิม อะเว ฮิม อะเว เย่)
Woo Ah Yeah Let Me Introduce You To Michael
(วู อา เย่ เล็ท มี อีนทโระดยูซ ยู ทู ไมเล)

Even Flow Thoughts Arrive Like B*tterflies Yeah
(อีเฝ็น ฟโล ธอท แอะไรฝ ไลค บี *tterflies เย่)
Oh He Don’t Know So He Chases Them Away Yea Ohh
(โอ ฮี ด้อนท์ โน โซ ฮี เชซ เฑ็ม อะเว เย โอ้)
Someday Yeah He’ll Begin His Life Again Yeah Ah
(ซัมเดย์ เย่ เฮ็ล บีกีน ฮิส ไลฟ อะเกน เย่ อา)
Whispering Hands Gently Lead Him Away
(วิซเปอร์ริง แฮ็นด เจนทลิ เล็ด ฮิม อะเว)
Lead Him Away Him Away Yeah
(เล็ด ฮิม อะเว ฮิม อะเว เย่)
Woo Uh Huh Yeah Yeah Yeah Gonna F*ck It Up Again Wooo
(วู อา ฮู เย่ เย่ เย่ กอนนะ เอฟ *ck อิท อัพ อะเกน วู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Even Flow คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น