เนื้อเพลง Brand New Day คำอ่านไทย Sting

How many of you people out there
(เฮา เมนอิ อ็อฝ ยู พี๊เพิ่ล เอ้า แดร์)
Been hurt in some kind of love affair
(บีน เฮิท อิน ซัม ไคนด อ็อฝ ลัฝ แอ็ฟแฟ)
And how many times do you swear that you’ll never love again?
(แอ็นด เฮา เมนอิ ไทม ดู ยู ซแว แดท โยว เนฝเออะ ลัฝ อะเกน)

How many lonely, sleepless nights
(เฮา เมนอิ โลนลิ , ซลีพเล็ซ ไนท)
How many lies, how many fights
(เฮา เมนอิ ไล , เฮา เมนอิ ไฟท)
And why would you want to put yourself through all that again?
(แอ็นด ฮไว เวิด ยู ว็อนท ทู พัท ยุรเซลฟ ธรู ออล แดท อะเกน)

” Love is pain,”I hear you say
(” ลัฝ อีส เพน ,”ไอ เฮีย ยู เซ)
Love has a cruel and bitter way
(ลัฝ แฮ็ส ซา ครูเอ็ล แอ็นด บีทเทอะ เว)
Of paying you back for all the faith you ever had in your brain
(อ็อฝ เพย์อิง ยู แบ็ค ฟอ ออล เดอะ เฟธ ยู เอฝเออะ แฮ็ด อิน ยุร บเรน)

How could it be that what you need the most
(เฮา เคิด ดิท บี แดท ฮว็อท ยู นีด เดอะ โมซท)
Can leave you feeling just like a ghost?
(แค็น ลีฝ ยู ฟีลอิง จัซท ไลค เก โกซท)
You never want to feel so sad and lost again
(ยู เนฝเออะ ว็อนท ทู ฟีล โซ แซ็ด แอ็นด ล็อซท อะเกน)

One day you could be looking
(วัน เด ยู เคิด บี ลุคอิง)
Through an old book in rainy weather
(ธรู แอน โอลด เบิค อิน เรนอิ เวฑเออะ)
You see a picture of her smiling at you
(ยู ซี อะ พีคเชอะ อ็อฝ เฮอ ซไมลอิง แอ็ท ยู)
When you were still together
(ฮเว็น ยู เวอ ซทิล ทุเกฑเออะ)
You could be walking down the street
(ยู เคิด บี วอคกิง เดาน เดอะ ซทรีท)
And who should you chance to meet
(แอ็นด ฮู เชิด ยู ชานซ ทู มีท)
But that same old smile that you’ve been thinking of all day
(บัท แดท เซม โอลด ซไมล แดท ยู๊ฟ บีน ติ้งกิง อ็อฝ ออล เด)

You can turn the clock to zero, honey
(ยู แค็น เทิน เดอะ คล็อค ทู สีโร , ฮันอิ)
I’ll sell the stock, we’ll spend all the money
(อิล เซ็ล เดอะ ซท็อค , เว็ล ซเพ็นด ออล เดอะ มันอิ)
We’re starting up a brand new day
(เวีย ซทาททิง อัพ อะ บแร็นด นยู เด)

Turn the clock all the way back
(เทิน เดอะ คล็อค ออล เดอะ เว แบ็ค)
I wonder if she’ll take me back
(ไอ วันเดอะ อิฟ เฌ็ล เทค มี แบ็ค)
I’m thinking in a brand new way
(แอม ติ้งกิง อิน อะ บแร็นด นยู เว)

Turn the clock to zero, sister
(เทิน เดอะ คล็อค ทู สีโร , ซีซเทอะ)
You’ll never know how much I missed her
(โยว เนฝเออะ โน เฮา มัช ไอ มิซ เฮอ)
Starting up a brand new day
(ซทาททิง อัพ อะ บแร็นด นยู เด)

Turn the clock to zero, boss
(เทิน เดอะ คล็อค ทู สีโร , บอส)
The river’s wide, we’ll swim across
(เดอะ รีฝเออะ ไวด , เว็ล ซวิม อัครอซ)
Started up a brand new day
(ซทาท อัพ อะ บแร็นด นยู เด)

It could happen to you – just like it happened to me
(อิท เคิด แฮพเพ็น ทู ยู จัซท ไลค อิท แฮพเพ็น ทู มี)
There’s simply no immunity – there’s no guarantee
(แดร์ ซีมพลิ โน อิมยูนิทิ แดร์ โน แกเร็นที)
I say love’s such a force – if you find yourself in it
(ไอ เซ ลัฝ ซัช อะ โฟซ อิฟ ยู ไฟนด ยุรเซลฟ อิน หนิด)
And sometimes no reflection is there
(แอ็นด ซัมไทม์ โน ริฟเคลฌัน อีส แดร์)

Baby wait a minute, wait a minute
(เบบิ เวท ดา มินยูท , เวท ดา มินยูท)
Wait a minute, wait a minute
(เวท ดา มินยูท , เวท ดา มินยูท)
Wait a minute, wait a minute
(เวท ดา มินยูท , เวท ดา มินยูท)

Turn the clock to zero, honey
(เทิน เดอะ คล็อค ทู สีโร , ฮันอิ)
I’ll sell the stock, we’ll spend all the money
(อิล เซ็ล เดอะ ซท็อค , เว็ล ซเพ็นด ออล เดอะ มันอิ)
We’re starting up a brand new day
(เวีย ซทาททิง อัพ อะ บแร็นด นยู เด)

Turn the clock to zero, Mac
(เทิน เดอะ คล็อค ทู สีโร , แมค)
I’m begging her to take me back
(แอม เบกกิง เฮอ ทู เทค มี แบ็ค)
I’m thinking in a brand new way
(แอม ติ้งกิง อิน อะ บแร็นด นยู เว)

Turn the clock to zero, boss
(เทิน เดอะ คล็อค ทู สีโร , บอส)
The river’s wide, we’ll swim across
(เดอะ รีฝเออะ ไวด , เว็ล ซวิม อัครอซ)
Started up a brand new day
(ซทาท อัพ อะ บแร็นด นยู เด)

Turn the clock to zero buddy
(เทิน เดอะ คล็อค ทู สีโร บัดดิ)
Don’t wanna be no fuddy duddy
(ด้อนท์ วอนนา บี โน fuddy duddy)
Started up a brand new day
(ซทาท อัพ อะ บแร็นด นยู เด)

I’m the rhythm in your tune
(แอม เดอะ ริธึ่ม อิน ยุร ทยูน)
I’m the sun and you’re the moon
(แอม เดอะ ซัน แอ็นด ยัวร์ เดอะ มูน)
I’m a bat and you’re the cave
(แอม มา แบ็ท แอ็นด ยัวร์ เดอะ เคฝ)
You’re the beach and I’m the wave
(ยัวร์ เดอะ บีช แอ็นด แอม เดอะ เวฝ)
I’m the plow and you’re the land
(แอม เดอะ พเลา แอ็นด ยัวร์ เดอะ แล็นด)
You’re the glove and I’m the hand
(ยัวร์ เดอะ กลัฝ แอ็นด แอม เดอะ แฮ็นด)
I’m the train and you’re the station
(แอม เดอะ ทเรน แอ็นด ยัวร์ เดอะ ซเทฌัน)
I’m a flagpole to your nation – yeah
(แอม มา flagpole ทู ยุร เนฌัน เย่)

Stand up all you lovers in the world
(ซแท็นด อัพ ออล ยู ลัฝเออะ ซิน เดอะ เวิลด)
Stand up and be counted every boy and every girl
(ซแท็นด อัพ แอ็นด บี เคานท เอฝริ บอย แอ็นด เอฝริ เกิล)
Stand up all you lovers in the world
(ซแท็นด อัพ ออล ยู ลัฝเออะ ซิน เดอะ เวิลด)
Starting up a brand new day
(ซทาททิง อัพ อะ บแร็นด นยู เด)

I’m the present to your future
(แอม เดอะ เพร๊สเซ่นท ทู ยุร ฟยูเชอะ)
You’re the wound and I’m the suture
(ยัวร์ เดอะ วูนด แอ็นด แอม เดอะ ซยูเชอะ)
You’re the magnet to my pole
(ยัวร์ เดอะ แมกเน็ท ทู มาย โพล)
I’m the devil in your soul
(แอม เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน ยุร โซล)
You’re the pupil I’m the teacher
(ยัวร์ เดอะ พิ๊วพิ่ล แอม เดอะ ทีชเออะ)
You’re the church and I’m the preacher
(ยัวร์ เดอะ เชิช แอ็นด แอม เดอะ พิทเชอร์)
You’re the flower I’m the rain
(ยัวร์ เดอะ ฟเลาเออะ แอม เดอะ เรน)
You’re the tunnel I’m the train
(ยัวร์ เดอะ ทันเน็ล แอม เดอะ ทเรน)

Stand up all you lovers in the world
(ซแท็นด อัพ ออล ยู ลัฝเออะ ซิน เดอะ เวิลด)
Stand up and be counted every boy and every girl
(ซแท็นด อัพ แอ็นด บี เคานท เอฝริ บอย แอ็นด เอฝริ เกิล)
Stand up all you lovers in the world
(ซแท็นด อัพ ออล ยู ลัฝเออะ ซิน เดอะ เวิลด)
Starting up a brand new day
(ซทาททิง อัพ อะ บแร็นด นยู เด)

You’re the crop to my rotation
(ยัวร์ เดอะ คร็อพ ทู มาย โรเทฌัน)
You’re the sum of my equation
(ยัวร์ เดอะ ซัม อ็อฝ มาย อิคเวฌัน)
I’m the answer to your question
(แอม ดิ อานเซอะ ทู ยุร คเวซชัน)
If you follow my suggestion
(อิฟ ยู ฟอลโล มาย ซะเจซชัน)
We can turn this ship around
(วี แค็น เทิน ดีซ ฌิพ อะเรานด)
We’ll go up instead of down
(เว็ล โก อัพ อินซเทด อ็อฝ เดาน)
You’re the pan and I’m the handle
(ยัวร์ เดอะ แพน แอ็นด แอม เดอะ แฮ๊นเดิ้ล)
You’re the flame and I’m the candle
(ยัวร์ เดอะ ฟเลม แอ็นด แอม เดอะ แค๊นเดิ้ล)

Stand up all you lovers in the world
(ซแท็นด อัพ ออล ยู ลัฝเออะ ซิน เดอะ เวิลด)
Stand up and be counted every boy and every girl
(ซแท็นด อัพ แอ็นด บี เคานท เอฝริ บอย แอ็นด เอฝริ เกิล)
Stand up all you lovers in the world
(ซแท็นด อัพ ออล ยู ลัฝเออะ ซิน เดอะ เวิลด)
We’re starting up a brand new day
(เวีย ซทาททิง อัพ อะ บแร็นด นยู เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brand New Day คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น