เนื้อเพลง Joy To The World คำอ่านไทย Whitney Houston

Joy to the world the Lord is come
(จอย ทู เดอะ เวิลด เดอะ ลอด อีส คัม)
Let Earth receive her king
(เล็ท เอิธ รีซีฝ เฮอ คิง)
Let every heart prepare him room
(เล็ท เอฝริ ฮาท พริแพ ฮิม รุม)
And heaven, let heaven, heaven and nature,
(แอ็นด เฮฝเอ็น , เล็ท เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น แอ็นด เนเชอะ ,)
Heaven and nature sing
(เฮฝเอ็น แอ็นด เนเชอะ ซิง)

Chorus
(โครัซ)

Everybody sing joy to the world
(เอวี่บอดี้ ซิง จอย ทู เดอะ เวิลด)
The Lord is come
(เดอะ ลอด อีส คัม)
Let Earth receive her king
(เล็ท เอิธ รีซีฝ เฮอ คิง)
Let every heart prepare him room
(เล็ท เอฝริ ฮาท พริแพ ฮิม รุม)
Heaven and nature sing
(เฮฝเอ็น แอ็นด เนเชอะ ซิง)
Go tell it, go tell it his glory
(โก เท็ล อิท , โก เท็ล อิท ฮิส กโลริ)
Shout out his glory
(เฌาท เอ้า ฮิส กโลริ)
That the savior is born
(แดท เดอะ เซฝเยอะ อีส บอน)
Let Heaven, heaven, heaven and nature sing
(เล็ท เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น แอ็นด เนเชอะ ซิง)

Let fields and flocks
(เล็ท ฟีลด แซน ฟล็อค)
Rocks hills and plains
(ร็อค ฮิล แซน พเลน)
Repeat the sounding joy
(ริพีท เดอะ เซานดิง จอย)
Go tell it his glory
(โก เท็ล อิท ฮิส กโลริ)
Shout out his glory
(เฌาท เอ้า ฮิส กโลริ)
The savior is born
(เดอะ เซฝเยอะ อีส บอน)
Let heaven, heaven, heaven, heaven and nature sing
(เล็ท เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น แอ็นด เนเชอะ ซิง)

Sing Joy to the world
(ซิง จอย ทู เดอะ เวิลด)
For the savior reigns
(ฟอ เดอะ เซฝเยอะ เรน)
And makes his blessings flow
(แอ็นด เมค ฮิส บเลซซิง ฟโล)

Joyful all ye nations rise
(จอยฟุล ออล ยี เนฌัน ไรส)
Join the triumph of the skies
(จอยน เดอะ ทไรอัมฟ อ็อฝ เดอะ สกาย)
With angelic hosts proclaim
(วิฑ แอ็นเจลอิค โฮซท พโระคเลม)
Glory to the king
(กโลริ ทู เดอะ คิง)
While the angels sing
(ฮไวล ดิ เอนเจล ซิง)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

Everybody sing joy
(เอวี่บอดี้ ซิง จอย)
Sing joy to the world
(ซิง จอย ทู เดอะ เวิลด)
All over the world
(ออล โอเฝอะ เดอะ เวิลด)
Sing joy, oh
(ซิง จอย , โอ)
Sing joy, everybody sing…
(ซิง จอย , เอวี่บอดี้ ซิง)
Joy to the world
(จอย ทู เดอะ เวิลด)

Sing joy, joy joy, peace, love and joy
(ซิง จอย , จอย จอย , พีซ , ลัฝ แอ็นด จอย)
Joy joy joy sing joy to the world
(จอย จอย จอย ซิง จอย ทู เดอะ เวิลด)
Sing joy to the world
(ซิง จอย ทู เดอะ เวิลด)
Everybody sing joy to the world
(เอวี่บอดี้ ซิง จอย ทู เดอะ เวิลด)
Everybody sing oh yeah
(เอวี่บอดี้ ซิง โอ เย่)
Sing joy to the world
(ซิง จอย ทู เดอะ เวิลด)
Hey, sing joy
(เฮ , ซิง จอย)
Sing joy, sing joy, sing joy
(ซิง จอย , ซิง จอย , ซิง จอย)
Joy to the world!
(จอย ทู เดอะ เวิลด !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Joy To The World คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น