เนื้อเพลง Come Undone คำอ่านไทย Duran Duran

Mine immaculate dream made breath and skin I’ve been waiting for you
(ไมน อิแมคอิวลิท ดรีม เมด บเร็ธ แอ็นด ซคิน แอฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)
Signed with a home tattoo happy birthday to you was created for ya
(ไซน วิฑ อะ โฮม แท็ททู แฮพพิ เบริ์ดเดย์ ทู ยู วอส คริเอท ฟอ ยา)
Can’t ever keep from falling apart at the seams
(แค็นท เอฝเออะ คีพ ฟร็อม ฟ๊อลิง อะพาท แอ็ท เดอะ ซีม)
Can’t I belive you’re taking my heart too pieces
(แค็นท ไอ บิวลีฝ ยัวร์ เทคอิง มาย ฮาท ทู พีซ)
Oh, it’ll take a little time might take a little crime to come undone now
(โอ , อิว เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ไมท เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล คไรม ทู คัม อันดัน เนา)
We’ll try to stay blind to the hope and fear outside
(เว็ล ทไร ทู ซเท บไลนด ทู เดอะ โฮพ แอ็นด เฟีย เอาทไซด)
Hey child stay wilder than the wind and blow me in to cry
(เฮ ไชล ซเท วายอเดอ แฑ็น เดอะ วินด แอ็นด บโล มี อิน ทู คไร)

Who do you need who do you love when you come undone
(ฮู ดู ยู นีด ฮู ดู ยู ลัฝ ฮเว็น ยู คัม อันดัน)
Who do you need who do you love when you come undone
(ฮู ดู ยู นีด ฮู ดู ยู ลัฝ ฮเว็น ยู คัม อันดัน)

Words playing me deja-vu like a radio tune I swear I’ve heard before
(เวิด พเลนิ่ง มี เดชา vu ไลค เก เรดิโอ ทยูน ไอ ซแว แอฝ เฮิด บิโฟ)
Chills is it something real or the magic I’m feeding off your fingers
(ชิล ซิส อิท ซัมติง ริแอ็ล ออ เดอะ แมจอิค แอม ฟรีดดิง ออฟฟ ยุร ฟีงเกอะ)
Can’t ever keep from falling apart at the seams
(แค็นท เอฝเออะ คีพ ฟร็อม ฟ๊อลิง อะพาท แอ็ท เดอะ ซีม)
Can’t I believe you’re taking my heart to pieces
(แค็นท ไอ บิลีฝ ยัวร์ เทคอิง มาย ฮาท ทู พีซ)
Lost in a snow filled sky we’ll make it alright to come undone now
(ล็อซท อิน อะ ซโน ฟิล ซไค เว็ล เมค อิท ออลไร๊ท ทู คัม อันดัน เนา)
We’ll try to stay blind to the hope and fear outside
(เว็ล ทไร ทู ซเท บไลนด ทู เดอะ โฮพ แอ็นด เฟีย เอาทไซด)
Hey child stay wilder than the wind and blow me in to cry
(เฮ ไชล ซเท วายอเดอ แฑ็น เดอะ วินด แอ็นด บโล มี อิน ทู คไร)

Who do you need who do you love when you come undone
(ฮู ดู ยู นีด ฮู ดู ยู ลัฝ ฮเว็น ยู คัม อันดัน)
Who do you need who do you love when you come undone
(ฮู ดู ยู นีด ฮู ดู ยู ลัฝ ฮเว็น ยู คัม อันดัน)
Who do you need who do you love when you come undone
(ฮู ดู ยู นีด ฮู ดู ยู ลัฝ ฮเว็น ยู คัม อันดัน)
Can’t ever keep from falling apart Who do you need who do you love
([ แค็นท เอฝเออะ คีพ ฟร็อม ฟ๊อลิง อะพาท ] ฮู ดู ยู นีด ฮู ดู ยู ลัฝ)
When you come undone can’t ever keep from falling apart
(ฮเว็น ยู คัม อันดัน [ แค็นท เอฝเออะ คีพ ฟร็อม ฟ๊อลิง อะพาท ])
Who do you need who do you love can’t ever keep from falling apart
(ฮู ดู ยู นีด ฮู ดู ยู ลัฝ [ แค็นท เอฝเออะ คีพ ฟร็อม ฟ๊อลิง อะพาท ])
Who do you love when you come undone can’t ever keep from falling apart
(ฮู ดู ยู ลัฝ ฮเว็น ยู คัม อันดัน [ แค็นท เอฝเออะ คีพ ฟร็อม ฟ๊อลิง อะพาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Undone คำอ่านไทย Duran Duran

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น