เนื้อเพลง Stupify คำอ่านไทย Disturbed

Yeah, bringing you another disturbing creation
(เย่ , บริงกิง ยู แอะนัธเออะ ดิซเทิบบริง คริเอฌัน)
from the mind of one sick animal who can’t tell the difference
(ฟร็อม เดอะ ไมนด อ็อฝ วัน ซิค แอนอิแม็ล ฮู แค็นท เท็ล เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
and gets stupified
(แอ็นด เก็ท stupified)

I’ve been waiting my whole life for just one
(แอฝ บีน เวททิง มาย โฮล ไลฟ ฟอ จัซท วัน)
And all I needed was just one
(แอ็นด ออล ไอ นีด วอส จัซท วัน)
How can you say that you don’t give a
(เฮา แค็น ยู เซ แดท ยู ด้อนท์ กิฝ อะ)
I find myself stupified, coming back again
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ stupified , คัมอิง แบ็ค อะเกน)
All I wanted was just one
(ออล ไอ ว็อนท วอส จัซท วัน)
One tiny little innocent
(วัน ไทนิ ลิ๊ทเทิ่ล อีนโนะเซ็นท)
And when I feel like I’m sh*t out of luck
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟีล ไลค แอม ฌะ *ที เอ้า อ็อฝ ลัค)
I find my stupified, coming back again
(ไอ ไฟนด มาย stupified , คัมอิง แบ็ค อะเกน)

Why, do you like playing around with
(ฮไว , ดู ยู ไลค พเลนิ่ง อะเรานด วิฑ)
My, narrow scope of reality
(มาย , แนโร ซโคพ อ็อฝ ริแอลอิทิ)
I, can feel it all start slipping
(ไอ , แค็น ฟีล อิท ดอร์ ซทาท สลิพปิง)
I think I’m breaking down
(ไอ ธิงค แอม บเรคคิง เดาน)

Why, do you like playing around with
(ฮไว , ดู ยู ไลค พเลนิ่ง อะเรานด วิฑ)
My, narrow scope of reality
(มาย , แนโร ซโคพ อ็อฝ ริแอลอิทิ)
I, can feel it all start slipping away
(ไอ , แค็น ฟีล อิท ดอร์ ซทาท สลิพปิง อะเว)
See but I don’t get it
(ซี บัท ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Don’t you think maybe we could put it on credit
(ด้อนท์ ยู ธิงค เมบี วี เคิด พัท ดิธ ออน คเรดอิท)
Don’t you think it can take control when I don’t let it
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิท แค็น เทค ค็อนทโรล ฮเว็น นาย ด้อนท์ เล็ท ดิธ)
I get stupified
(ไอ เก็ท stupified)
It’s all the same you say
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม ยู เซ)
Live with it
(ไลฝ วิฑ อิท)

But I don’t get it
(บัท ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Don’t you think maybe we could put it on credit
(ด้อนท์ ยู ธิงค เมบี วี เคิด พัท ดิธ ออน คเรดอิท)
Don’t you think it can take control when I don’t let it
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิท แค็น เทค ค็อนทโรล ฮเว็น นาย ด้อนท์ เล็ท ดิธ)
I get stupified [x2]
(ไอ เก็ท stupified [ x2 ])

All the people in the left wing
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ เล็ฟท วิง)
And all the people in the right wing
(แอ็นด ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ไรท วิง)
And all the people in the underground
(แอ็นด ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน ดิ อันเดิกเรานด)
I find myself stupified, coming back again
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ stupified , คัมอิง แบ็ค อะเกน)
All the people in the high rise
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ไฮ ไรส)
And all the people in the projects
(แอ็นด ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ พรอจเอ็คท)
And all la hente in the bario
(แอ็นด ออล ลา hente อิน เดอะ bario)
I find myself stupified, coming back again
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ stupified , คัมอิง แบ็ค อะเกน)

Why, do you like playing around with
(ฮไว , ดู ยู ไลค พเลนิ่ง อะเรานด วิฑ)
My, narrow scope of reality
(มาย , แนโร ซโคพ อ็อฝ ริแอลอิทิ)
I, can feel it all start slipping
(ไอ , แค็น ฟีล อิท ดอร์ ซทาท สลิพปิง)
I think I’m breaking down
(ไอ ธิงค แอม บเรคคิง เดาน)

Why, do you like playing around with
(ฮไว , ดู ยู ไลค พเลนิ่ง อะเรานด วิฑ)
My, narrow scope of reality
(มาย , แนโร ซโคพ อ็อฝ ริแอลอิทิ)
I, can feel it all start slipping away
(ไอ , แค็น ฟีล อิท ดอร์ ซทาท สลิพปิง อะเว)
See but I don’t get it
(ซี บัท ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Don’t you think maybe we could put it on credit
(ด้อนท์ ยู ธิงค เมบี วี เคิด พัท ดิธ ออน คเรดอิท)
Don’t you think it can take control when I don’t let it
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิท แค็น เทค ค็อนทโรล ฮเว็น นาย ด้อนท์ เล็ท ดิธ)
I get stupified
(ไอ เก็ท stupified)
It’s all the same you say
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม ยู เซ)
Live with it
(ไลฝ วิฑ อิท)

But I don’t get it
(บัท ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Don’t you think maybe we could put it on credit
(ด้อนท์ ยู ธิงค เมบี วี เคิด พัท ดิธ ออน คเรดอิท)
Don’t you think it can take control when I don’t let it
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิท แค็น เทค ค็อนทโรล ฮเว็น นาย ด้อนท์ เล็ท ดิธ)
I get stupified [x2]
(ไอ เก็ท stupified [ x2 ])

And don’t deny me
(แอ็นด ด้อนท์ ดิไน มี)
No baby now, don’t deny me
(โน เบบิ เนา , ด้อนท์ ดิไน มี)
And darlin’ don’t be afraid…
(แอ็นด ดาร์ลิน ด้อนท์ บี อัฟเรด)

But I don’t get it
(บัท ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
Don’t you think maybe we could put it on credit
(ด้อนท์ ยู ธิงค เมบี วี เคิด พัท ดิธ ออน คเรดอิท)
Don’t you think it can take control when I don’t let it
(ด้อนท์ ยู ธิงค อิท แค็น เทค ค็อนทโรล ฮเว็น นาย ด้อนท์ เล็ท ดิธ)
I get stupified
(ไอ เก็ท stupified)

Look in my face, stare in my soul
(ลุค อิน มาย เฟซ , ซแท อิน มาย โซล)
I begin to stupify. Ah! [x4]
(ไอ บีกีน ทู stupify อา ! [ x4 ])
Look in my face, stare in my soul [x4]
(ลุค อิน มาย เฟซ , ซแท อิน มาย โซล [ x4 ])
Look in my face! [x3]
(ลุค อิน มาย เฟซ ! [ x3 ])
I begin to stupify! Ah!
(ไอ บีกีน ทู stupify ! อา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stupify คำอ่านไทย Disturbed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น