เนื้อเพลง Lady Marmalade คำอ่านไทย George Michael

Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister
(เฮ ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ , โซล ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ)
Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister
(เฮ ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ , โซล ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ)
Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister
(เฮ ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ , โซล ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ)
Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister
(เฮ ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ , โซล ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ)

Do you fancy enough hit him with a set?
(ดู ยู แฟนซิ อินัฟ ฮิท ฮิม วิฑ อะ เซ็ท)
Yes, my kitty cat, is a rat
(เย็ซ , มาย คิดดี แค็ท , อีส ซา แร็ท)
And then some, you are the one
(แอ็นด เด็น ซัม , ยู อาร์ ดิ วัน)
Gotta represent, gotta go the whole run
(กอททะ เรพริเสนท , กอททะ โก เดอะ โฮล รัน)
We could play all night, gotta do it right
(วี เคิด พเล ออล ไนท , กอททะ ดู อิท ไรท)
Snuggle up, huddle up, nice and tight
(Snuggle อัพ , ฮัดเดว อัพ , ไน๊ซ์ แอ็นด ไทท)
My place or yours, gotta be warm
(มาย พเลซ ออ ยุร , กอททะ บี วอม)
Doesn’t really matter once we get through the door
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ วันซ วี เก็ท ธรู เดอะ โด)

Coochie Coochie Ya Ya Da Da
(คู๊ดฉี่ คู๊ดฉี่ ยา ยา ดา ดา)
Coochie Coochie Ya Ya Heeere
(คู๊ดฉี่ คู๊ดฉี่ ยา ยา Heeere)
Mocca chocolata Ya Ya
(Mocca chocolata ยา ยา)
Where you think you’re sleeping tonight? oh
(ฮแว ยู ธิงค ยัวร์ ซลีพพิง ทุไนท [ โอ ])
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย ce soir)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)

Now come on and share all your deep fantasies
(เนา คัมมอน แอ็นด แฌ ออล ยุร ดีพ แฟนตาซีสฺ)
I’m asking not telling you please
(แอม อาคกิ้ง น็อท เทลลิง ยู พลีส)
She’ll show me all night, you can do me right
(เฌ็ล โฌ มี ออล ไนท , ยู แค็น ดู มี ไรท)
Take me where I wanna be, and I’ll be saying
(เทค มี ฮแว ไอ วอนนา บี , แอ็นด อิล บี เซอิง)

Coochie Coochie Ya Ya Ya Da
(คู๊ดฉี่ คู๊ดฉี่ ยา ยา ยา ดา)
Coochie Coochie Ya Ya Heeere
(คู๊ดฉี่ คู๊ดฉี่ ยา ยา Heeere)
Mocca chocolata Ya Ya
(Mocca chocolata ยา ยา)
Where you think you’re sleeping tonight? oh
(ฮแว ยู ธิงค ยัวร์ ซลีพพิง ทุไนท [ โอ ])
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย ce soir)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)

Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister
(เฮ ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ , โซล ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ)
Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister
(เฮ ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ , โซล ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ)
Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister
(เฮ ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ , โซล ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ)
Go, go, go, go
(โก , โก , โก , โก)

Mocca chocolata ha
(Mocca chocolata ฮา)
Coucher ce soir?
(Coucher ce soir)
Run ah, run ah, that’s right
(รัน อา , รัน อา , แด๊ท ไรท)
Bring it on daddy, its the bedroom fight
(บริง อิท ออน แดดดิ , อิทซ เดอะ เบดรูม ไฟท)
Gonna head for your draws, and pull ’em off fast
(กอนนะ เฮ็ด ฟอ ยุร ดรอ , แอ็นด พุล เอ็ม ออฟฟ ฟัซท)
Gotta keep up if you think you can last
(กอททะ คีพ อัพ อิฟ ยู ธิงค ยู แค็น ลาซท)
Gonna get wet, are you ready yet?
(กอนนะ เก็ท เว็ท , อาร์ ยู เรดอิ เย็ท)
On your marks, get set
(ออน ยุร ม๊าร์ค , เก็ท เซ็ท)

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย ce soir)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย ce soir)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)

Voulez-vous coucher avec moi ce oir?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย ce oir)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)
Voulez-vous coucher avec moi?
(Voulez วูฝ coucher แอฝเวค โมย)

Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister
(เฮ ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ , โซล ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ)
Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister Repeat to fade
(เฮ ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ , โซล ซีซเทอะ , โก ซีซเทอะ [ ริพีท ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lady Marmalade คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น