เนื้อเพลง Ha Ha คำอ่านไทย All Saints

Ha Ha
(ฮา ฮา)
Laugh out loud
(ลาฟ เอ้า เลาด)
Ha
(ฮา)
Laugh out loud
(ลาฟ เอ้า เลาด)

The day I left my mother and my father and my sister,
(เดอะ เด ไอ เล็ฟท มาย ม๊าเธ่อร์ แอ็นด มาย ฟาเฑอะ แอ็นด มาย ซีซเทอะ ,)
Lookin for a job to pay the rent and buy my dinner,
(ลุคกิน ฟอ รา โจบ ทู เพ เดอะ เร็นท แอ็นด ไบ มาย ดีนเนอะ ,)
I found it so boring.
(ไอ เฟานด ดิท โซ โบริง)
You see my life revolved around a long term lover.
(ยู ซี มาย ไลฟ ริฝอลฝ อะเรานด อะ ล็อง เทิม ลัฝเออะ)
Music was the same I had no time for any other…..interest.
(มยูสิค วอส เดอะ เซม ไอ แฮ็ด โน ไทม ฟอ เอนอิ อัฑเออะ อีนทเร็ซท)
This was my whole life.
(ดีซ วอส มาย โฮล ไลฟ)

” You can’t sing, if you wanna make a living.
(” ยู แค็นท ซิง , อิฟ ยู วอนนา เมค เก ลีฝอิง)
Stop dreaming”, as a little girl I would listen to them say.
(ซท็อพ ดรีมมิง”, แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ไอ เวิด ลิ๊สซึ่น ทู เฑ็ม เซ)
I just kept smiling. Oh now I’m a sing it now!
(ไอ จัซท เค็พท ซไมลอิง โอ เนา แอม มา ซิง อิท เนา !)

One two whats a girl to do?
(วัน ทู ฮว็อท ซา เกิล ทู ดู)
I said 3, 4 I’m gonna laugh some more. can you hear me laughing?
(ไอ เซ็ด ที , โฟว แอม กอนนะ ลาฟ ซัม โม [ แค็น ยู เฮีย มี ลาฟอิง ])
I’m gonna 5, 6 get in the stitch.
(แอม กอนนะ ไฟท์ , ซิก เก็ท อิน เดอะ ซทิช)
You’ll never know you’ll never ever break me baby.
(โยว เนฝเออะ โน โยว เนฝเออะ เอฝเออะ บเรค มี เบบิ)
One two whats a girl to do?
(วัน ทู ฮว็อท ซา เกิล ทู ดู)
I said 3, 4 I’m gonna laugh some more. its just so funny
(ไอ เซ็ด ที , โฟว แอม กอนนะ ลาฟ ซัม โม [ อิทซ จัซท โซ ฟันนิ ])
I’m gonna 5, 6 get in the stitch.
(แอม กอนนะ ไฟท์ , ซิก เก็ท อิน เดอะ ซทิช)
You’ll never know you’ll never ever break me baby
(โยว เนฝเออะ โน โยว เนฝเออะ เอฝเออะ บเรค มี เบบิ)

Now times have changed I found myself involved with another.
(เนา ไทม แฮ็ฝ เชนจ ดาย เฟานด ไมเซลฟ อินฝอลฝ วิฑ แอะนัธเออะ)
Still tryin to forget the game without goin under….slowly.
(ซทิล ทายอิน ทู เฟาะเกท เดอะ เกม วิเฑาท โกอิน อันเดอะ ซโลลิ)
Yet i’m still gooooooooin
(เย็ท แอม ซทิล gooooooooin)
I can’t believe the way some people want to stomp on others.
(ไอ แค็นท บิลีฝ เดอะ เว ซัม พี๊เพิ่ล ว็อนท ทู สตอมพฺออน อัฑเออะ)
Tryin to take away a sense of pride, must be fulfillin, if you got no
(ทายอิน ทู เทค อะเว อะ เซ็นซ อ็อฝ พไรด , มัซท บี fulfillin , อิฟ ยู ก็อท โน)
feeling.
(ฟีลอิง)

You can’t sing.
(ยู แค็นท ซิง)
I thought I already told y’all that.
(ไอ ธอท ไอ ออลเรดอิ โทลด ยอล แดท)
Stop dreamin.
(ซท็อพ ดรีมมิน)
Now get yourself back into class.
(เนา เก็ท ยุรเซลฟ แบ็ค อีนทุ คลาซ)
Can’t you see what ever you are trying to achieve rewards in nothing?
(แค็นท ยู ซี ฮว็อท เอฝเออะ ยู อาร์ ทไรอิง ทู อะชีฝ ริวอด ซิน นัธอิง)

One two whats a girl to do?
(วัน ทู ฮว็อท ซา เกิล ทู ดู)
I said 3, 4 I’m gonna laugh some more. can you hear me laughing?
(ไอ เซ็ด ที , โฟว แอม กอนนะ ลาฟ ซัม โม [ แค็น ยู เฮีย มี ลาฟอิง ])
I’m gonna 5, 6 get in the stitch.
(แอม กอนนะ ไฟท์ , ซิก เก็ท อิน เดอะ ซทิช)
You’ll never know you’ll never ever break me baby.
(โยว เนฝเออะ โน โยว เนฝเออะ เอฝเออะ บเรค มี เบบิ)
One two whats a girl to do?
(วัน ทู ฮว็อท ซา เกิล ทู ดู)
I said 3, 4 I’m gonna laugh some more.
(ไอ เซ็ด ที , โฟว แอม กอนนะ ลาฟ ซัม โม)
I’m gonna 5, 6 get in the stitch.
(แอม กอนนะ ไฟท์ , ซิก เก็ท อิน เดอะ ซทิช)
You’ll never know you’ll never ever break me.
(โยว เนฝเออะ โน โยว เนฝเออะ เอฝเออะ บเรค มี)

As I laugh Haaa Haaaa
(แอ็ส ซาย ลาฟ Haaa ฮา)
You can kiss my ass
(ยู แค็น คิซ มาย อาซ)
All you guys thought I’d live a nonexistent life
(ออล ยู ไก ธอท อาย ไลฝ อะ nonexistent ไลฟ)
Thats right you thought I might not make it on my own
(แด๊ท ไรท ยู ธอท ไอ ไมท น็อท เมค อิท ออน มาย โอน)
Got my own car, gold cards, I own my own home.
(ก็อท มาย โอน คา , โกลด คาด , ไอ โอน มาย โอน โฮม)
Got to be effective, livin my dreams
(ก็อท ทู บี เอ็ฟเฟคทิฝ , ลีฝอิน มาย ดรีม)
Those inhibitions I had to acheive
(โฑส อินฮิบีฌอัน ซาย แฮ็ด ทู acheive)
Try to ruin me you can’t pull me down
(ทไร ทู รูอิน มี ยู แค็นท พุล มี เดาน)
So I’ll prove you wrong and sing my song
(โซ อิล พรูฝ ยู ร็อง แอ็นด ซิง มาย ซ็อง)
When you pass I’ll do a laugh
(ฮเว็น ยู เพซ อิล ดู อะ ลาฟ)

As you bring me down ha ha ha ha I start to laugh a little louder baby
(แอ็ส ยู บริง มี เดาน [ ฮา ฮา ฮา ฮา ไอ ซทาท ทู ลาฟ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลาวเดอ เบบิ ])
I just laugh out loud start to laugh a little harder honey
(ไอ จัซท ลาฟ เอ้า เลาด [ ซทาท ทู ลาฟ อะ ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ ฮันอิ ])
You still on the ground ha ha ha if you still on the ground
(ยู ซทิล ออน เดอะ กเรานด [ ฮา ฮา ฮา อิฟ ยู ซทิล ออน เดอะ กเรานด ])
As I laugh out loud can you hear me?
(แอ็ส ซาย ลาฟ เอ้า เลาด [ แค็น ยู เฮีย มี ])

One two whats a girl to do?
(วัน ทู ฮว็อท ซา เกิล ทู ดู)
I said 3, 4 i’m gonna laugh some more.
(ไอ เซ็ด ที , โฟว แอม กอนนะ ลาฟ ซัม โม)
Come on 5, 6 get in the stitch.
(คัมมอน ไฟท์ , ซิก เก็ท อิน เดอะ ซทิช)
You’ll never know you’ll never ever break me baby.
(โยว เนฝเออะ โน โยว เนฝเออะ เอฝเออะ บเรค มี เบบิ)
One two whats a girl to do?
(วัน ทู ฮว็อท ซา เกิล ทู ดู)
I said 3, 4 I’m gonna laugh some more. can you hear me laughing
(ไอ เซ็ด ที , โฟว แอม กอนนะ ลาฟ ซัม โม [ แค็น ยู เฮีย มี ลาฟอิง ])
Come on 5, 6 get in the stitch.
(คัมมอน ไฟท์ , ซิก เก็ท อิน เดอะ ซทิช)
You’ll never know you’ll never ever break me baby.
(โยว เนฝเออะ โน โยว เนฝเออะ เอฝเออะ บเรค มี เบบิ)

Ohh Ohh Ohhh
(โอ้ โอ้ โอ้)
As I laugh haaa haaa
(แอ็ส ซาย ลาฟ haaa haaa)
Ohh ohh ohhh
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh its just so funny
(โอ อิทซ จัซท โซ ฟันนิ)
Laughin now ha ha ha
(เลอกิน เนา [ ฮา ฮา ฮา ])
Laughin now
(เลอกิน เนา)
Ohh Ohhh Ohh
(โอ้ โอ้ โอ้)
As I laugh Haa haaa
(แอ็ส ซาย ลาฟ Haa haaa)
Can you hear me laughing?
(แค็น ยู เฮีย มี ลาฟอิง)
Laughin now
(เลอกิน เนา)
Look whos laughin now.
(ลุค ฮู เลอกิน เนา)
Hehehehe
(Hehehehe)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ha Ha คำอ่านไทย All Saints

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น