เนื้อเพลง Is It Any Wonder? คำอ่านไทย Keane

I
(ไอ)
I always thought that I knew
(ไอ ออลเว ธอท แดท ไอ นยู)
I’d always have the right to
(อาย ออลเว แฮ็ฝ เดอะ ไรท ทู)
Be living in the kingdom of the good and true
(บี ลีฝอิง อิน เดอะ คีงดัม อ็อฝ เดอะ เกิด แอ็นด ทรู)
And so on
(แอ็นด โซ ออน)
But now I think I was wrong
(บัท เนา ไอ ธิงค ไอ วอส ร็อง)
And you were laughing along
(แอ็นด ยู เวอ ลาฟอิง อะลอง)
And now I look a fool for thinking you were on, my side
(แอ็นด เนา ไอ ลุค กา ฟูล ฟอ ติ้งกิง ยู เวอ ออน , มาย ไซด)

Is it any wonder that I’m tired?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท แอม ไทร)
Is it any wonder that I feel uptight?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท ไอ ฟีล อัพทาย)
Is it any wonder I don’t know what’s right?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ไรท)

Sometimes
(ซัมไทม์)
It’s hard to know where I stand
(อิทซ ฮาด ทู โน ฮแว ไอ ซแท็นด)
It’s hard to know where I am
(อิทซ ฮาด ทู โน ฮแว ไอ แอ็ม)
Or maybe it’s a puzzle I don’t understand
(ออ เมบี อิทซ ซา พั๊ซเซิ่ล ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Sometimes
(ซัมไทม์)
I get the feeling that I’m
(ไอ เก็ท เดอะ ฟีลอิง แดท แอม)
Stranded in the wrong time
(ซทแร็นด อิน เดอะ ร็อง ไทม)
Where love is just a lyric in children’s rhyme, a soundbite
(ฮแว ลัฝ อีส จัซท ดา ลีริค อิน ชีลดเร็น ไรม , อะ soundbite)

Is it any wonder that I’m tired?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท แอม ไทร)
Is it any wonder that I feel uptight?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท ไอ ฟีล อัพทาย)
Is it any wonder I don’t know what’s right
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ไรท)
Oh these days?
(โอ ฑิส เด)
After all the misery you made
(อาฟเทอะ ออล เดอะ มีสริ ยู เมด)
Is it any wonder that I feel afraid?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท ไอ ฟีล อัฟเรด)
Is it any wonder that I feel betrayed?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท ไอ ฟีล บิทเร)

Nothing left inside this old cathedral
(นัธอิง เล็ฟท อีนไซด ดีซ โอลด คะธีดแร็ล)
Just the sad lonely spires
(จัซท เดอะ แซ็ด โลนลิ ซไพร)
How do you make it right?
(เฮา ดู ยู เมค อิท ไรท)

Oh but you try
(โอ บัท ยู ทไร)
Is it any wonder that I’m tired?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท แอม ไทร)
Is it any wonder that I feel uptight?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท ไอ ฟีล อัพทาย)
Is it any wonder I don’t know what’s right?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ไรท)
Oh these days
(โอ ฑิส เด)
After all the misery you made
(อาฟเทอะ ออล เดอะ มีสริ ยู เมด)
Is it any wonder that I feel afraid?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท ไอ ฟีล อัฟเรด)
Is it any wonder that I feel betrayed?
(อีส ซิท เอนอิ วันเดอะ แดท ไอ ฟีล บิทเร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Is It Any Wonder? คำอ่านไทย Keane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น