เนื้อเพลง Summer Girls คำอ่านไทย LFO

I Like it when the girls stop by……………..In the summer
(ไอ ไลค อิท ฮเว็น เดอะ เกิล ซท็อพ ไบ อิน เดอะ ซัมเมอะ)

Chorus :
(โครัซ :)
New Kids on the Block had a Bunch of Hits
(นยู คิด ออน เดอะ บล็อค แฮ็ด อะ บันช อ็อฝ ฮิท)
Chinese Food Makes Me Sick
(ไชนีส ฟูด เมค มี ซิค)
And i think its fly when girls stop by for the summer
(แอ็นด ดาย ธิงค อิทซ ฟไล ฮเว็น เกิล ซท็อพ ไบ ฟอ เดอะ ซัมเมอะ)
I Like girls that wear Abercrombie and Fitch
(ไอ ไลค เกิล แดท แว Abercrombie แอ็นด Fitch)
I’d take her if i had one wish
(อาย เทค เฮอ อิฟ ฟาย แฮ็ด วัน วิฌ)
But she’s been gone since that Summer
(บัท ชี บีน กอน ซินซ แดท ซัมเมอะ)

Hip Hop Momma Layed Spic & Span
(ฮิพ ฮ็อพ มอมมาเล Spic & ซแพ็น)
Met you one summer & it all began
(เม็ท ยู วัน ซัมเมอะ & อิท ดอร์ บิแกน)
You’re the best girl did i ever did see
(ยัวร์ เดอะ เบ็ซท เกิล ดิด ดาย เอฝเออะ ดิด ซี)
The Great Larry Bird Jersey 33
(เดอะ กเรท ลาร์ลี่ เบิด เจอสิ 33)
When you take a sip you Buzz like a Hornet
(ฮเว็น ยู เทค เก ซิพ ยู บัส ไลค เก ฮอเน็ท)
Billy Shakespeare Wrote a bunch of sornets
(บีลลิ Shakespeare โรท อะ บันช อ็อฝ sornets)
Call me Willy Whistle Coz i cant speak baby
(คอล มี วิวลี วิสเทิ่ล คอซ ไอ แค็นท ซพีค เบบิ)
Somethin’ in your eyes went & Drove me crazy
(ซัมติน อิน ยุร ไอ เว็นท & ดโรฝ มี คเรสิ)
Now i cant forget you and it makes me mad
(เนา ไอ แค็นท เฟาะเกท ยู แอ็นด ดิท เมค มี แม็ด)
Left one day and Never Came Back
(เล็ฟท วัน เด แอ็นด เนฝเออะ เคม แบ็ค)
Stayed all Summer then went back Home
(ซเท ออล ซัมเมอะ เด็น เว็นท แบ็ค โฮม)
McCullay Culkin wasn’t Home-Alone
(McCullay Culkin วอสซึ้น โฮม อะโลน)
Fell Deep In Love, but now we Aint SPeakin
(เฟ็ล ดีพ อิน ลัฝ , บัท เนา วี เอน สปีกิน)
Micheal J Foz Was Alex K. Peaton
(มายเคิว เจ Foz วอส Alex เค Peaton)
When i met you i said my name Was Rich
(ฮเว็น นาย เม็ท ยู ไอ เซ็ด มาย เนม วอส ริช)
You looked like a girl from Abercrombie and Fitch
(ยู ลุค ไลค เก เกิล ฟร็อม Abercrombie แอ็นด Fitch)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Cherry Pez Coke Crush Rock Stud Boogie
(เชริ เพซ โคค ครัฌ ร็อค ซทัด บูกี)
Used to hate school, so i had to play hookie
(ยูซ ทู เฮท ซคูล , โซ ไอ แฮ็ด ทู พเล hookie)
Always been hip to the B Ball Style
(ออลเว บีน ฮิพ ทู เดอะ บี บอล ซไทล)
Known to act wild and make a girl smile
(โนน ทู แอ็คท ไวลด แอ็นด เมค เก เกิล ซไมล)
Love new edition and the Candy Girl
(ลัฝ นยู อิดีฌอัน แอ็นด เดอะ แคนดิ เกิล)
Remind me of you because you rock my world
(ริไมนด มี อ็อฝ ยู บิคอส ยู ร็อค มาย เวิลด)
Come from Georgia where the peaches grow
(คัม ฟร็อม จอร์จา ฮแว เดอะ พรีสเชด กโร)
Then drink Lemonade and speak real slow
(เด็น ดริงค เลมะเนด แอ็นด ซพีค ริแอ็ล ซโล)
You love Hip Hop and Rock & Roll
(ยู ลัฝ ฮิพ ฮ็อพ แอ็นด ร็อค & โรล)
Dad took off when you were 4 years Old
(แด็ด ทุค ออฟฟ ฮเว็น ยู เวอ โฟว เยีย โอลด)
There was a good Man names Paul Revere
(แดร์ วอส ซา เกิด แม็น เนม พอล ริเฝีย)
I Feel much better baby when youre near
(ไอ ฟีล มัช เบทเทอะ เบบิ ฮเว็น ยัวร์ เนีย)
You love Fun Dip and Cherry Coke
(ยู ลัฝ ฟัน ดิพ แอ็นด เชริ โคค)
I love the way you laugh when i tell a joke
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู ลาฟ ฮเว็น นาย เท็ล อะ โจค)
When i met you i said my name was Rich
(ฮเว็น นาย เม็ท ยู ไอ เซ็ด มาย เนม วอส ริช)
You looked like a girl from Abercrobie and Fitch
(ยู ลุค ไลค เก เกิล ฟร็อม Abercrobie แอ็นด Fitch)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Summer Girls Come and Summer Girls Got it goin on
(ซัมเมอะ เกิล คัม แอ็นด ซัมเมอะ เกิล ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Shake and wiggle to a Hip Hop Song
(เฌค แอ็นด วิกเกิล ทู อะ ฮิพ ฮ็อพ ซ็อง)
Summer time girls are the kind i like
(ซัมเมอะ ไทม เกิล แซร์ เดอะ ไคนด ดาย ไลค)
I Steal your hunny like i stole your Bike
(ไอ ซทีล ยุร hunny ไลค ไก ซโทล ยุร ไบค)
We can do Schrimp and Pogo Sticks
(วี แค็น ดู Schrimp แอ็นด Pogo ซทิค)
My mind takes me back there oh so quick
(มาย ไมนด เทค มี แบ็ค แดร์ โอ โซ ควิค)
Let you off the hook like my man Mr Limpit
(เล็ท ยู ออฟฟ เดอะ ฮุค ไลค มาย แม็น มีซเทอะ Limpit)
Think about that summer and i bug coz i miss it
(ธิงค อะเบาท แดท ซัมเมอะ แอ็นด ดาย บัก คอซ ไอ มิซ ซิท)
I love the Color Purple, Macaroni and Cheese
(ไอ ลัฝ เดอะ คัลเออะ เพ๊อร์เพิ่ล , แมคะโรนิ แอ็นด ชีส)
Ruby red slippers and a bunch of Trees
(รูบิ เร็ด ซลีพเพอะ แซน อะ บันช อ็อฝ ทรี)
I call you up but whats the use
(ไอ คอล ยู อัพ บัท ฮว็อท ดิ ยูซ)
I like kevin Baker but i hate Foot Loose
(ไอ ไลค เคฝวิน เบคเออะ บัท ไอ เฮท ฟุท ลูซ)
I Came in the Door I Said It Before
(ไอ เคม อิน เดอะ โด ไอ เซ็ด ดิท บิโฟ)
I Think Im Over you But im really not sure
(ไอ ธิงค แอม โอเฝอะ ยู บัท แอม ริแอ็ลลิ น็อท ฌุร)
When i met you i said my name was Rich
(ฮเว็น นาย เม็ท ยู ไอ เซ็ด มาย เนม วอส ริช)
You looked like a girl From Abercrombie and Fitch
(ยู ลุค ไลค เก เกิล ฟร็อม Abercrombie แอ็นด Fitch)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Summer girls come and Summer girls go
(ซัมเมอะ เกิล คัม แอ็นด ซัมเมอะ เกิล โก)
Some are worth While, and some are so so
(ซัม อาร์ เวิธ ฮไวล , แอ็นด ซัม อาร์ โซ โซ)
Summer girls come and Summer girls go
(ซัมเมอะ เกิล คัม แอ็นด ซัมเมอะ เกิล โก)
Some are worth While, and some are so so
(ซัม อาร์ เวิธ ฮไวล , แอ็นด ซัม อาร์ โซ โซ)
Summertime girls got it goin’ on
(ซัมเมอร์ไทม์ เกิล ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Shake and wiggle to a hip hop song
(เฌค แอ็นด วิกเกิล ทู อะ ฮิพ ฮ็อพ ซ็อง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Summer Girls คำอ่านไทย LFO

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น