เนื้อเพลง Morning Glory คำอ่านไทย Oasis

All your dreams are made
(ออล ยุร ดรีม แซร์ เมด)
When you’re chained to the mirror and the razor blade
(ฮเว็น ยัวร์ เชน ทู เดอะ มีเรอะ แอ็นด เดอะ เรเสอะ บเลด)
Today’s the day that all the world will see
(ทุเด เดอะ เด แดท ดอร์ เดอะ เวิลด วิล ซี)

Another sunny afternoon
(แอะนัธเออะ ซันนิ แอฟเตอร์นูน)
Walking to the sound of my favorite tune
(วอคกิง ทู เดอะ เซานด อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท ทยูน)
Tomorrow never knows what it doesn’t know too soon
(ทุมอโร เนฝเออะ โน ฮว็อท ดิธ ดัสอินท โน ทู ซูน)

Need a little time to wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ)
Need a little time to wake up wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ เวค อัพ)
Need a little time to wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ)
Need a little time to rest your mind
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เร็ซท ยุร ไมนด)
You know you should so I guess you might as well
(ยู โน ยู เชิด โซ ไอ เก็ซ ยู ไมท แอ็ส เว็ล)

What’s the story morning glory?
(ฮว็อท เดอะ ซโทริ มอนิง กโลริ)
Well
(เว็ล)
You need a little time to wake up wake up
(ยู นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ เวค อัพ)
Well
(เว็ล)
What’s the story morning glory?
(ฮว็อท เดอะ ซโทริ มอนิง กโลริ)
Well
(เว็ล)
Need a little time to wake up wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ เวค อัพ)

guitar solo
([ กิทา โซโล ])

All your dreams are made
(ออล ยุร ดรีม แซร์ เมด)
When you’re chained to the mirror and the razor blade
(ฮเว็น ยัวร์ เชน ทู เดอะ มีเรอะ แอ็นด เดอะ เรเสอะ บเลด)
Today’s the day that all the world will see
(ทุเด เดอะ เด แดท ดอร์ เดอะ เวิลด วิล ซี)

Another sunny afternoon
(แอะนัธเออะ ซันนิ แอฟเตอร์นูน)
Walking to the sound of my favorite tune
(วอคกิง ทู เดอะ เซานด อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท ทยูน)
Tomorrow never knows what it doesn’t know too soon
(ทุมอโร เนฝเออะ โน ฮว็อท ดิธ ดัสอินท โน ทู ซูน)

Need a little time to wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ)
Need a little time to wake up wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ เวค อัพ)
Need a little time to wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ)
Need a little time to rest your mind
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เร็ซท ยุร ไมนด)
You know you should so I guess you might as well
(ยู โน ยู เชิด โซ ไอ เก็ซ ยู ไมท แอ็ส เว็ล)

What’s the story morning glory?
(ฮว็อท เดอะ ซโทริ มอนิง กโลริ)
Well
(เว็ล)
Need a little time to wake up wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ เวค อัพ)
Well
(เว็ล)
What’s the story morning glory?
(ฮว็อท เดอะ ซโทริ มอนิง กโลริ)
Well
(เว็ล)
You need a little time to wake up wake up
(ยู นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ เวค อัพ)
Well
(เว็ล)
What’s the story morning glory?
(ฮว็อท เดอะ ซโทริ มอนิง กโลริ)
Well
(เว็ล)
Need a little time to wake up wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ เวค อัพ)
Well
(เว็ล)
What’s the story morning glory?
(ฮว็อท เดอะ ซโทริ มอนิง กโลริ)
I said well
([ ไอ เซ็ด ] เว็ล)
Need a little time to wake up wake up
(นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู เวค อัพ เวค อัพ)

yet another guitar solo
([ เย็ท แอะนัธเออะ กิทา โซโล ])
back to helicopter sound FX
([ แบ็ค ทู เฮลอิคอพเทอะ เซานด FX ])
more mumbled radio conversation, then song ends
([ โม มันเบอ เรดิโอ คอนเฝอะเซฌัน , เด็น ซ็อง เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Morning Glory คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น