เนื้อเพลง We’re All to Blame คำอ่านไทย Sum 41

Take everything left from me. All to blame
(เทค เอ๊วี่ติง เล็ฟท ฟร็อม มี [ ออล ทู บเลม ])
How can we still succeed, taking what we don’t need?
(เฮา แค็น วี ซทิล ซัคซีด , เทคอิง ฮว็อท วี ด้อนท์ นีด)
Telling lies, alibis, selling all the hate that we breed.
(เทลลิง ไล , แอลอิไบ , เซลลิง ออล เดอะ เฮท แดท วี บรีด)
Supersize our tragedy!
(Supersize เอ๊า ทแรจเอะดิ !)
Bought in the land of the free!
(บอท อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ ฟรี !)
The free!
([ เดอะ ฟรี ! ])

And we’re all too blame,
(แอ็นด เวีย ออล ทู บเลม ,)
We’ve gone too far,
(หวีบ กอน ทู ฟา ,)
From pride to shame,
(ฟร็อม พไรด ทู เฌม ,)
We’re trying so hard,
(เวีย ทไรอิง โซ ฮาด ,)
We’re dying in vain,
(เวีย ไดอิง อิน เฝน ,)
We’re hopelessly blissful and blind
(เวีย โฮพเล็ซลิ บลีซฟุล แอ็นด บไลนด)
To all we are,
(ทู ออล วี อาร์ ,)
We want it all with no sacrifice!
(วี ว็อนท ดิธ ดอร์ วิฑ โน แซคริไฟซ !)

Realize we spend our lives living in a culture of fear.
(รีแอะไลส วี ซเพ็นด เอ๊า ไลฝ ลีฝอิง อิน อะ คัลเชอะ อ็อฝ เฟีย)
Stand to salute; say thanks to the man of the year.
(ซแท็นด ทู ซัลยูท ; เซ แธ็งค ทู เดอะ แม็น อ็อฝ เดอะ เยีย)
How did we all come to this?
(เฮา ดิด วี ออล คัม ทู ดีซ)
It’s greed that we just can’t resist!
(อิทซ กรีด แดท วี จัซท แค็นท ริสีซท !)
Resist!
([ ริสีซท ! ])

And we’re all too blame,
(แอ็นด เวีย ออล ทู บเลม ,)
We’ve gone too far,
(หวีบ กอน ทู ฟา ,)
From pride to shame,
(ฟร็อม พไรด ทู เฌม ,)
We’re trying so hard,
(เวีย ทไรอิง โซ ฮาด ,)
We’re dying in vain,
(เวีย ไดอิง อิน เฝน ,)
We’re hopelessly blissful and blind
(เวีย โฮพเล็ซลิ บลีซฟุล แอ็นด บไลนด)
To all we are,
(ทู ออล วี อาร์ ,)
We want it all.
(วี ว็อนท ดิธ ดอร์)
Everyone wants it all with no sacrifice!
(เอ๊วี่วัน ว็อนท ซิท ออล วิฑ โน แซคริไฟซ !)

Tell me now, what have we done? We don’t know.
(เท็ล มี เนา , ฮว็อท แฮ็ฝ วี ดัน วี ด้อนท์ โน)
I can’t allow what is being done to tear it down,
(ไอ แค็นท แอ็ลเลา ฮว็อท อีส บีอิง ดัน ทู เทีย อิท เดาน ,)
Believe me now, we don’t know just what
(บิลีฝ มี เนา , วี ด้อนท์ โน จัซท ฮว็อท)
With our backs against the wall.
(วิฑ เอ๊า แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล)

And now we’re all too blame,
(แอ็นด เนา เวีย ออล ทู บเลม ,)
We’ve gone too far,
(หวีบ กอน ทู ฟา ,)
From pride to shame,
(ฟร็อม พไรด ทู เฌม ,)
We’re hopelessly blissful and blind
(เวีย โฮพเล็ซลิ บลีซฟุล แอ็นด บไลนด)
When all we need
(ฮเว็น ออล วี นีด)
Is something true
(อีส ซัมติง ทรู)
to believe,
(ทู บิลีฝ ,)
Don’t we all?
(ด้อนท์ วี ออล)
Everyone, everyone,
(เอ๊วี่วัน , เอ๊วี่วัน ,)
We will fall.
(วี วิล ฟอล)

‘Cause we’re all to blame
(คอส เวีย ออล ทู บเลม)
We’ve gone too far,
(หวีบ กอน ทู ฟา ,)
From pride to shame,
(ฟร็อม พไรด ทู เฌม ,)
We’re trying so hard,
(เวีย ทไรอิง โซ ฮาด ,)
We’re dying in vain,
(เวีย ไดอิง อิน เฝน ,)
We want it all,
(วี ว็อนท ดิธ ดอร์ ,)
Everyone, don’t we all?
(เอ๊วี่วัน , ด้อนท์ วี ออล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We’re All to Blame คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น