เนื้อเพลง In The Morning คำอ่านไทย Bee Gees

In the morning when the moon is at it’s rest,
(อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น เดอะ มูน อีส แอ็ท อิทซ เร็ซท ,)
you will find me at the time I love the best
(ยู วิล ไฟนด มี แอ็ท เดอะ ไทม ไอ ลัฝ เดอะ เบ็ซท)
watching rainbows play on sunlight;
(วัทชิง เรนโบว์ พเล ออน ซันไลท์ 😉
pools of water iced from cold nights, in the morning.
(พูล อ็อฝ วอเทอะ ไอซ ฟร็อม โคลด ไนท , อิน เดอะ มอนิง)
‘This the morning of my life.
(ดีซ เดอะ มอนิง อ็อฝ มาย ไลฟ)

In the daytime I will meet you as before.
(อิน เดอะ เดย์ไทม์ ไอ วิล มีท ยู แอ็ส บิโฟ)
You will find me waiting by the ocean floor,
(ยู วิล ไฟนด มี เวททิง ไบ ดิ โอแฌ็น ฟโล ,)
building castles in the shifting sands
(บีลดิง แค๊สเซิ่ล ซิน เดอะ เชฟติง แซ็นด)
in a world that no one understands,
(อิน อะ เวิลด แดท โน วัน อันเดิซแทนด ,)
In the morning.
(อิน เดอะ มอนิง)
‘This the morning of my life,
(ดีซ เดอะ มอนิง อ็อฝ มาย ไลฟ ,)

In the morning of my life the
(อิน เดอะ มอนิง อ็อฝ มาย ไลฟ เดอะ)
minutes take so long to drift away
(มินยูท เทค โซ ล็อง ทู ดริฟท อะเว)
Please be patient with your life
(พลีส บี เพเฌ็นท วิฑ ยุร ไลฟ)
It’s only morning and you’ve still to live your day
(อิทซ โอ๊นลี่ มอนิง แอ็นด ยู๊ฟ ซทิล ทู ไลฝ ยุร เด)

In the ev’ning I will fly you to the moon
(อิน ดิ evnings ไอ วิล ฟไล ยู ทู เดอะ มูน)
To the top right hand corner of
(ทู เดอะ ท็อพ ไรท แฮ็นด คอเนอะ อ็อฝ)
the ceiling in my room
(เดอะ ซีลอิง อิน มาย รุม)
Where we’ll stay until the sun shines
(ฮแว เว็ล ซเท อันทีล เดอะ ซัน ไฌน)
Another day to swing on clothes lines
(แอะนัธเออะ เด ทู ซวิง ออน คโลฑ ไลน)
May I be yawning
(เม ไอ บี ยอนิง)
T’is the morning of my life
(Tis เดอะ มอนิง อ็อฝ มาย ไลฟ)
T’is the morning of my life
(Tis เดอะ มอนิง อ็อฝ มาย ไลฟ)
In the morning
(อิน เดอะ มอนิง)
In the morning
(อิน เดอะ มอนิง)
In the morning
(อิน เดอะ มอนิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Morning คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น