เนื้อเพลง Zombie คำอ่านไทย The Pretty Reckless

I’m not listening to you
(แอม น็อท ลิเซินนิง ทู ยู)
I am wandering right through existance
(ไอ แอ็ม วอนเดอะริง ไรท ธรู เอ๊กซิซเทน)
With no purpose and no drive
(วิฑ โน เพอพัซ แอ็นด โน ดไรฝ)
’cause in the end we’re all alive, alive
(คอส อิน ดิ เอ็นด เวีย ออล อะไลฝ , อะไลฝ)

Two thousand years I’ve been awake
(ทู เธาแส็น เยีย แอฝ บีน อะเวค)
Waiting for the day to shake
(เวททิง ฟอ เดอะ เด ทู เฌค)

To all of you who’ve wronged me
(ทู ออล อ็อฝ ยู โอฝ ร็อง มี)
I am. I am a zombie
(ไอ แอ็ม ไอ แอ็ม มา สอมบิ)
Again, again you want me to fall on my head
(อะเกน , อะเกน ยู ว็อนท มี ทู ฟอล ออน มาย เฮ็ด)
I am, I am, I am a zombie
(ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม มา สอมบิ)
How low, how low, how low will you push me
(เฮา โล , เฮา โล , เฮา โล วิล ยู พุฌ มี)
To go to go to go, before I lie, lie down dead
(ทู โก ทู โก ทู โก , บิโฟ ไอ ไล , ไล เดาน เด็ด)

Blow the smoke right off the tube
(บโล เดอะ ซโมค ไรท ออฟฟ เดอะ ทยูบ)
Kiss my gentle burning bruise
(คิซ มาย เจ๊นเทิ่ล เบรินนิง บรูส)
I’m lost in time
(แอม ล็อซท อิน ไทม)
To all the people left behind
(ทู ออล เดอะ พี๊เพิ่ล เล็ฟท บิไฮนด)
you are walking dumb and blind, blind
(ยู อาร์ วอคกิง ดัม แอ็นด บไลนด , บไลนด)

And two thousand years I’ve been awake
(แอ็นด ทู เธาแส็น เยีย แอฝ บีน อะเวค)
Waiting for the day to shake
(เวททิง ฟอ เดอะ เด ทู เฌค)

Dear all of you who’ve wronged me
(เดีย ออล อ็อฝ ยู โอฝ ร็อง มี)
I am, I am a zombie
(ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม มา สอมบิ)
Again, again you want me to fall on my head
(อะเกน , อะเกน ยู ว็อนท มี ทู ฟอล ออน มาย เฮ็ด)
I am, I am, I am a zombie
(ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม มา สอมบิ)
How low, how low, how low will you push me
(เฮา โล , เฮา โล , เฮา โล วิล ยู พุฌ มี)
To go, to go, to go, before I lie, lie down dead
(ทู โก , ทู โก , ทู โก , บิโฟ ไอ ไล , ไล เดาน เด็ด)
Oh dead, Oh dead, Oh dead
(โอ เด็ด , โอ เด็ด , โอ เด็ด)

To all of you who’ve wronged me
(ทู ออล อ็อฝ ยู โอฝ ร็อง มี)
I am, I am a zombie
(ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม มา สอมบิ)
Again, again you want me to fall on my head
(อะเกน , อะเกน ยู ว็อนท มี ทู ฟอล ออน มาย เฮ็ด)

I am I am I am a zombie
(ไอ แอ็ม ไอ แอ็ม ไอ แอ็ม มา สอมบิ)
How low, how low, how low will you push me
(เฮา โล , เฮา โล , เฮา โล วิล ยู พุฌ มี)
To go, to go, to go, before I lie down dead
(ทู โก , ทู โก , ทู โก , บิโฟ ไอ ไล เดาน เด็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zombie คำอ่านไทย The Pretty Reckless

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น