เนื้อเพลง Material Girl คำอ่านไทย Hilary Duff feat Haylie Duff

OH!
(โอ !)
Dead Execs
(เด็ด Execs)
This is the one right here
(ดีซ ซิส ดิ วัน ไรท เฮียร)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
OH!
(โอ !)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
We gonna make it pop
(วี กอนนะ เมค อิท พ็อพ)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Tell it to them girls
(เท็ล อิท ทู เฑ็ม เกิล)

Some boys kiss me, some boys hug me
(ซัม บอย คิซ มี , ซัม บอย ฮัก มี)
I think they’re okay
(ไอ ธิงค เดรว โอเค)
OH!
(โอ !)
If they don’t give me proper credit
(อิฟ เด ด้อนท์ กิฝ มี พรอพเออะ คเรดอิท)
I just walk away I just walk away
(ไอ จัซท วอค อะเว [ ไอ จัซท วอค อะเว ])

They can beg and they can plead
(เด แค็น เบ็ก แอ็นด เด แค็น พลีด)
But they can’t see the light They can’t see the light
(บัท เด แค็นท ซี เดอะ ไลท [ เด แค็นท ซี เดอะ ไลท ])
‘Cause the boy with the cold hard cash
(คอส เดอะ บอย วิฑ เดอะ โคลด ฮาด แค็ฌ)
Is always Mister Right
(อีส ออลเว มีซเทอะ ไรท)
‘Cause we are
(คอส วี อาร์)

Living in a material world
(ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
And I am a material girl
(แอ็นด ดาย แอ็ม มา มะเทียเรียล เกิล)
You know that we are living in a material world
(ยู โน แดท วี อาร์ ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
And I am a material girl
(แอ็นด ดาย แอ็ม มา มะเทียเรียล เกิล)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Material
(มะเทียเรียล)

Some boys romance, some boys slow dance
(ซัม บอย โระแมนซ , ซัม บอย ซโล ดานซ)
That’s all right with me That’s all right with me
(แด๊ท ซอร์ ไรท วิฑ มี [ แด๊ท ซอร์ ไรท วิฑ มี ])
If they can’t raise my interest then I
(อิฟ เด แค็นท เรส มาย อีนทเร็ซท เด็น นาย)
Have to let them be
(แฮ็ฝ ทู เล็ท เฑ็ม บี)

Some boys try and some boys lie but
(ซัม บอย ทไร แอ็นด ซัม บอย ไล บัท)
I don’t let them play I don’t let them play
(ไอ ด้อนท์ เล็ท เฑ็ม พเล [ ไอ ด้อนท์ เล็ท เฑ็ม พเล ])
Only boys that save their pennies
(โอ๊นลี่ บอย แดท เซฝ แด เพนนิส)
Make my rainy day
(เมค มาย เรนอิ เด)
‘Cause they are
(คอส เด อาร์)

Living in a material world
(ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
And I am a material girl
(แอ็นด ดาย แอ็ม มา มะเทียเรียล เกิล)
You know that we are living in a material world
(ยู โน แดท วี อาร์ ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
And I am a material girl
(แอ็นด ดาย แอ็ม มา มะเทียเรียล เกิล)

Living in a material world
(ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
And I am a material girl
(แอ็นด ดาย แอ็ม มา มะเทียเรียล เกิล)
You know that we are living in a material world
(ยู โน แดท วี อาร์ ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
And I am a material girl
(แอ็นด ดาย แอ็ม มา มะเทียเรียล เกิล)

Living in a material world
(ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
OH!
(โอ !)
Material
(มะเทียเรียล)
Living in a material world
(ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
OH!
(โอ !)
Living in a material world
(ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
OH!
(โอ !)
Material
(มะเทียเรียล)
Living in a material world
(ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
There you go
(แดร์ ยู โก)

Boys may come and boys may go
(บอย เม คัม แอ็นด บอย เม โก)
And that’s all right you see
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไรท ยู ซี)
Experience has made me rich
(เอ็คซพีเรียนซ แฮ็ส เมด มี ริช)
And now they’re after me
(แอ็นด เนา เดรว อาฟเทอะ มี)
‘Cause everybody’s
(คอส เอวี่บอดี้)

Living in a material world
(ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
And I am a material girl
(แอ็นด ดาย แอ็ม มา มะเทียเรียล เกิล)
You know that we are living in a material world
(ยู โน แดท วี อาร์ ลีฝอิง อิน อะ มะเทียเรียล เวิลด)
And I am a material girl
(แอ็นด ดาย แอ็ม มา มะเทียเรียล เกิล)

La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

A material
(อะ มะเทียเรียล)
A material
(อะ มะเทียเรียล)
A material
(อะ มะเทียเรียล)
A material world
(อะ มะเทียเรียล เวิลด)

La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Material Girl คำอ่านไทย Hilary Duff feat Haylie Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น