เนื้อเพลง Sugar Rush คำอ่านไทย A*Teens

I get a high whenever you’re around
(ไอ เก็ท ดา ไฮ ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ อะเรานด)
Sweeping from my head to my toes
(ซวีพอิง ฟร็อม มาย เฮ็ด ทู มาย โท)
I gotta get my feet back on the ground
(ไอ กอททะ เก็ท มาย ฟีท แบ็ค ออน เดอะ กเรานด)

cuz you make me go out of my way
(คัซ ยู เมค มี โก เอ้า อ็อฝ มาย เว)
crossing the line making my say what I have in mind
(ครอซซิง เดอะ ไลน เมคอิง มาย เซ ฮว็อท ไอ แฮ็ฝ อิน ไมนด)

You make me so excited
(ยู เมค มี โซ เอ็คไซท)
And I don’t wanna fight it
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา ไฟท ดิธ)
I start to blush
(ไอ ซทาท ทู บลัฌ)
You are my Sugar Rush
(ยู อาร์ มาย ฌูกเออะ รัฌ)
Ain’t nothing better baby
(เอน นัธอิง เบทเทอะ เบบิ)
Is it for real or maybe?
(อีส ซิท ฟอ ริแอ็ล ออ เมบี)
I start to blush
(ไอ ซทาท ทู บลัฌ)
You are my Sugar Rush
(ยู อาร์ มาย ฌูกเออะ รัฌ)

I got a sweet and fine taste for you
(ไอ ก็อท ดา สวี้ท แอ็นด ไฟน เทซท ฟอ ยู)
It might me too obvious but
(อิท ไมท มี ทู ออบเฝียซ บัท)
I can’t help my self from what I do
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ มาย เซ็ลฟ ฟร็อม ฮว็อท ไอ ดู)

cuz you make me go out of my way
(คัซ ยู เมค มี โก เอ้า อ็อฝ มาย เว)
crossing the line
(ครอซซิง เดอะ ไลน)
making my say what I have in mind
(เมคอิง มาย เซ ฮว็อท ไอ แฮ็ฝ อิน ไมนด)

You make me so excited
(ยู เมค มี โซ เอ็คไซท)
And I don’t wanna fight it
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา ไฟท ดิธ)
I start to blush
(ไอ ซทาท ทู บลัฌ)
You are my Sugar Rush
(ยู อาร์ มาย ฌูกเออะ รัฌ)
Ain’t nothing better baby
(เอน นัธอิง เบทเทอะ เบบิ)
Is it for real or maybe?
(อีส ซิท ฟอ ริแอ็ล ออ เมบี)
I start to blush
(ไอ ซทาท ทู บลัฌ)
You are my Sugar Rush
(ยู อาร์ มาย ฌูกเออะ รัฌ)

Baby you’re my Sugar Rush
(เบบิ ยัวร์ มาย ฌูกเออะ รัฌ)
I get weak and talk too much
(ไอ เก็ท วีค แอ็นด ทอค ทู มัช)
You’re the sweetest thing I ever tasted
(ยัวร์ เดอะ สีสเดส ธิง ไอ เอฝเออะ เทซท)
Baby you’re my Sugar Rush
(เบบิ ยัวร์ มาย ฌูกเออะ รัฌ)
I get weak and talk too much
(ไอ เก็ท วีค แอ็นด ทอค ทู มัช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sugar Rush คำอ่านไทย A*Teens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น