เนื้อเพลง Check It out คำอ่านไทย Nicki Minaj

Oh ooh x4
(โอ อู้ [ x4 ])

[Nicki Minaj]
([ นิคกี มินาจ ])
Stepped up in the party like my name was”that b*tch”.
(สตอปชฺ อัพ อิน เดอะ พาทิ ไลค มาย เนม วอส”แดท บี *tch ” )
All these haters mad because I’m so established.
(ออล ฑิส เฮเดอ แม็ด บิคอส แอม โซ เอ็ซแทบลิฌ)
They know I’m a beast, yeah I’m a f*cking savage
(เด โน แอม มา บีซท , เย่ แอม มา เอฟ *คิง แซฝอิจ)
Haters you can kill yourself.
(เฮเดอ ยู แค็น คิล ยุรเซลฟ)
In my space shuttle and I’m not coming down
(อิน มาย ซเพซ ชั๊ทเทิ่ล แอ็นด แอม น็อท คัมอิง เดาน)
I’m a stereo and she’s just so monotone
(แอม มา ซเทริโอ แอ็นด ชี จัซท โซ มอนโอะโทน)
Sometimes it’s just me and all my bottles all alone
(ซัมไทม์ อิทซ จัซท มี แอ็นด ออล มาย บ๊อทเทิ่ล ซอร์ อะโลน)
I ain’t coming back this time.
(ไอ เอน คัมอิง แบ็ค ดีซ ไทม)

[Bridge]
([ บริจ ])
I can’t believe it, it’s so amazing.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , อิทซ โซ อะเมสอิง)
This club is heating, this party’s blazing.
(ดีซ คลับ อีส ฮีดิง , ดีซ พาทิ บเลสอิง)
I can’t believe it, this beat is banging.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , ดีซ บีท อีส แบงกิง)
I can’t believe it, I can’t believe i-it.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , ไอ แค็นท บิลีฝ ไอ อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Hey Check It Out x10
([ เฮ ] เช็ค อิท เอ้า [ x10 ])
Yeah yeah, I’m feeling it now-ow
([ เย่ เย่ , แอม ฟีลอิง อิท เนา เอ้า ])
Check It Out x3
(เช็ค อิท เอ้า [ x3 ])

[Will.i.am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
Step up in the party like my name was Mr. T
(ซเท็พ อัพ อิน เดอะ พาทิ ไลค มาย เนม วอส มีซเทอะ ที)
All these hating naggers ain’t got nothing on me.
(ออล ฑิส เฮดติง naggers เอน ก็อท นัธอิง ออน มี)
Honestly I gotta stay as fly as I can be
(ออนเอ็ซทลิ ไอ กอททะ ซเท แอ็ส ฟไล แอ็ส ซาย แค็น บี)
If you lick and roll it you get super OG
(อิฟ ยู ลิค แอ็นด โรล อิท ยู เก็ท ซยูเพอะ OG)
Hunnies always rush me cause I’m fly, fly, fly
(Hunnies ออลเว รัฌ มี คอส แอม ฟไล , ฟไล , ฟไล)
Dummies they can’t touch me cause I’m floating sky high
(ดัมมิส เด แค็นท ทั๊ช มี คอส แอม ฟโลทอิง ซไค ไฮ)
I stay n*gga-rific you don’t need to ask why
(ไอ ซเท เอ็น *gga rific ยู ด้อนท์ นีด ทู อาซค ฮไว)
You just gotta see with your eyes
(ยู จัซท กอททะ ซี วิฑ ยุร ไอ)

[Bridge]
([ บริจ ])
I can’t believe it, it’s so amazing.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , อิทซ โซ อะเมสอิง)
This club is heating, this party’s blazing.
(ดีซ คลับ อีส ฮีดิง , ดีซ พาทิ บเลสอิง)
I can’t believe it, this beat is banging.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , ดีซ บีท อีส แบงกิง)
I can’t believe it, I can’t believe i-it.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , ไอ แค็นท บิลีฝ ไอ อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Hey Check It Out x10
([ เฮ ] เช็ค อิท เอ้า [ x10 ])
Yeah yeah, I’m feeling it now-ow
([ เย่ เย่ , แอม ฟีลอิง อิท เนา เอ้า ])
Check It Out x3
(เช็ค อิท เอ้า [ x3 ])
Check this mother-f*cker OUT!
(เช็ค ดีซ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker เอ้า !)
It got me in the club, in the club, just rocking like this…
(อิท ก็อท มี อิน เดอะ คลับ , อิน เดอะ คลับ , จัซท รอคกิง ไลค ดีซ)

[Nicki Minaj]
([ นิคกี มินาจ ])
The DunDun
(เดอะ DunDun)
The sun done
(เดอะ ซัน ดัน)
Yep, the sun done
(เย็พ , เดอะ ซัน ดัน)
Came up, but we still up in dungeon
(เคม อัพ , บัท วี ซทิล อัพ อิน ดันจัน)
The DunDun
(เดอะ DunDun)
Yep, in London
(เย็พ , อิน ลันดัน)
Competition, why yes I would love some
(ค็อมพิทีฌอัน , ฮไว เย็ซ ซาย เวิด ลัฝ ซัม)
How the f*ck they get mad cause they run done.
(เฮา เดอะ เอฟ *ck เด เก็ท แม็ด คอส เด รัน ดัน)
Mad cause I’m getting money in abundance
(แม็ด คอส แอม เกดดดิ้ง มันอิ อิน อะบันแด็นซ)
Man I can’t even count all of these hundreds
(แม็น นาย แค็นท อีเฝ็น เคานท ดอร์ อ็อฝ ฑิส ฮันดเร็ด)
Duffle bag every time I go to SunTrust
(ดัฟเฟอร์ แบ็ก เอฝริ ไทม ไอ โก ทู ซันทรัช)
I leave the rest just to collect interest
(ไอ ลีฝ เดอะ เร็ซท จัซท ทู ค็อลเลคท อีนทเร็ซท)
I mean interest
(ไอ มีน อีนทเร็ซท)
F*ck my nemesis
(เอฟ *ck มาย เนมีซิซ)
Exclamation… just for emphasis
(เอคซคละเมฌัน จัซท ฟอ เอมฟะซิซ)
And I don’t sympathize, cause you a simple b*tch
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ซีมพะไธส , คอส ยู อะ ซิ๊มเพิ่ล บี *tch)
I just pop up on these hoes on some pimple sh*t
(ไอ จัซท พ็อพ อัพ ออน ฑิส โฮ ออน ซัม พิมเพิล ฌะ *ที)
And put the iron to your face you old wrinkled b*tch
(แอ็นด พัท ดิ ไอเอิน ทู ยุร เฟซ ยู โอลด ริ๊งเคิ่ล บี *tch)

Dis is mega n*gga, ul-ultra.
([ ดิซ ซิส เมกอะ เอ็น *gga , ul อัลทระ)
nick matic-matic, matic, matic
(นิค matic matic , matic , matic)
ma-ma-matic
(มา มา matic ])

[Will.i.am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
We just had to kill it
(วี จัซท แฮ็ด ทู คิล อิท)
We on the radio hotter than a skillet
(วี ออน เดอะ เรดิโอ ฮอทเดอ แฑ็น อะ สคิลลิต)
We in the club making party people holla
(วี อิน เดอะ คลับ เมคอิง พาทิ พี๊เพิ่ล ฮอลละ)
Money in the bank we be getting top dollar
(มันอิ อิน เดอะ แบ็งค วี บี เกดดดิ้ง ท็อพ ดอลเลอะ)
I’m a big baller,
(แอม มา บิก บอลเลอ,)
You a little smaller
(ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล สเมลเลอ)
Step up to my level, you need to grow a little taller
(ซเท็พ อัพ ทู มาย เลฟเอ็ล , ยู นีด ทู กโร อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทอลเลอร์)
I’m shot caller
(แอม ฌ็อท คอลเลอะ)
Get up off my collar
(เก็ท อัพ ออฟฟ มาย คอลเลอะ)
You a Chihuahua
(ยู อะ ชิวาวา)
I’m a Rottweiler
(แอม มา รอตวายเลอร์)

[Bridge]
([ บริจ ])
I can’t believe it, it’s so amazing.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , อิทซ โซ อะเมสอิง)
I can’t believe it, this beat is banging.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , ดีซ บีท อีส แบงกิง)
I can’t believe it, it’s so amazing.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , อิทซ โซ อะเมสอิง)
I can’t believe it, I can’t believe i-it.
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , ไอ แค็นท บิลีฝ ไอ อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Hey Check It Out x10
([ เฮ ] เช็ค อิท เอ้า [ x10 ])
Yeah yeah, I’m feeling it now-ow
([ เย่ เย่ , แอม ฟีลอิง อิท เนา เอ้า ])
Check It Out x3
(เช็ค อิท เอ้า [ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Check It out คำอ่านไทย Nicki Minaj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น