เนื้อเพลง Caravanserai คำอ่านไทย Loreena McKennitt

This glancing life is like a morning star
(ดีซ กลานซิง ไลฟ อีส ไลค เก มอนิง ซทา)
A setting sun, or rolling waves at sea
(อะ เซททิง ซัน , ออ โรลลิง เวฝ แอ็ท ซี)
A gentle breeze or lightning in a storm
(อะ เจ๊นเทิ่ล บรีส ออ ไลทนิง อิน อะ ซทอม)
A dancing dream of all eternity
(อะ แด็นซิง ดรีม อ็อฝ ออล อิเทอนิทิ)

The sand was shimmering in the morning light
(เดอะ แซ็นด วอส shimmerings อิน เดอะ มอนิง ไลท)
And dancing off the dunes so far away
(แอ็นด แด็นซิง ออฟฟ เดอะ ดยูน โซ ฟา อะเว)
The night held music so sweet, so long
(เดอะ ไนท เฮ็ลด มยูสิค โซ สวี้ท , โซ ล็อง)
And there we lay until the break of day
(แอ็นด แดร์ วี เล อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ เด)

We woke that morning at the onward call
(วี โวค แดท มอนิง แอ็ท ดิ onward คอล)
Our camels bridled up, our howdahs full
(เอ๊า แคมเอ็ม bridled อัพ , เอ๊า เฮาดะ ฟูล)
The sun was rising in the eastern sky
(เดอะ ซัน วอส ไรสอิง อิน ดิ อีซเทิน ซไค)
Just as we set out to the desert’s cry
(จัซท แอ็ส วี เซ็ท เอ้า ทู เดอะ เดสเอิท คไร)

Calling, yearning, pulling, home to you
(คอลลิง , เยอนิง , พลูลิง , โฮม ทู ยู)

The tents grew smaller as we rode away
(เดอะ เท็นท กรู สเมลเลอ แอ็ส วี โรด อะเว)
On earth that tells of many passing days
(ออน เอิธ แดท เท็ล อ็อฝ เมนอิ พาซซิง เด)
The months of peace and all the years of war
(เดอะ มันธ อ็อฝ พีซ แอ็นด ออล เดอะ เยีย อ็อฝ วอ)
The lives of love and all the lives of fears
(เดอะ ไลฝ อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ออล เดอะ ไลฝ อ็อฝ เฟีย)

Calling, yearning, pulling, home to you
(คอลลิง , เยอนิง , พลูลิง , โฮม ทู ยู)

We crossed the river beds all etched in stone
(วี คร็อซ เดอะ รีฝเออะ เบ็ด ซอร์ เอ็ช อิน ซโทน)
And up the mighty mountains ever known
(แอ็นด อัพ เดอะ ไมทอิ เมานทิน เอฝเออะ โนน)
Beyond the valleys in the searing heat
(บิยอนด เดอะ แฝลลิ ซิน เดอะ searings ฮีท)
Until we reached the caravanserai
(อันทีล วี รีช เดอะ caravanserai)

Calling, yearning, pulling, home to you
(คอลลิง , เยอนิง , พลูลิง , โฮม ทู ยู)
Calling, yearning, pulling, home to you
(คอลลิง , เยอนิง , พลูลิง , โฮม ทู ยู)

What is this life that pulls me far away
(ฮว็อท อีส ดีซ ไลฟ แดท พุล มี ฟา อะเว)
What is that home where we cannot reside
(ฮว็อท อีส แดท โฮม ฮแว วี แคนน็อท ริไสด)
What is that quest that pulls me onward
(ฮว็อท อีส แดท คเว็ซท แดท พุล มี onward)
My heart is full when you are by my side
(มาย ฮาท อีส ฟูล ฮเว็น ยู อาร์ ไบ มาย ไซด)

Calling, yearning, pulling, home to you
(คอลลิง , เยอนิง , พลูลิง , โฮม ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Caravanserai คำอ่านไทย Loreena McKennitt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น