เนื้อเพลง Viva Forever คำอ่านไทย Spiceworld

Do you still remember
(ดู ยู ซทิล ริเมมเบอะ)
How we used to be
(เฮา วี ยูซ ทู บี)
Feeling together, believe in whatever
(ฟีลอิง ทุเกฑเออะ , บิลีฝ อิน ฮว็อทเอฝเออะ)
My love has said to me
(มาย ลัฝ แฮ็ส เซ็ด ทู มี)
Both of us were dreamers
(โบธ อ็อฝ อัซ เวอ ดรีมเออะ)
Young love in the sun
(ยัง ลัฝ อิน เดอะ ซัน)
Felt like my saviour, my spirit I gave ya
(เฟ็ลท ไลค มาย เซฝเยอะ , มาย ซพีริท ไอ เกฝ ยา)
We’d only just begun
(เว็ด โอ๊นลี่ จัซท บิกัน)

Hasta Manana,
(อาสดา Manana ,)
Always be mine
(ออลเว บี ไมน)

Viva forever, I’ll be waiting
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ , อิล บี เวททิง)
Everlasting, like the sun
(เอฝเวอร์ลาสทิง, ไลค เดอะ ซัน)
Live forever,
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ ,)
For the moment
(ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Ever searching for the one
(เอฝเออะ เซิชอิง ฟอ ดิ วัน)

Yes I still remember,
(เย็ซ ซาย ซทิล ริเมมเบอะ ,)
Every whispered word
(เอฝริ ฮวีซเพอะ เวิด)
The touch of your skin, giving life from within
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร ซคิน , กีฝวิง ไลฟ ฟร็อม วิฑีน)
Like a love song that I’d heard
(ไลค เก ลัฝ ซ็อง แดท อาย เฮิด)
Slipping through our fingers,
(สลิพปิง ธรู เอ๊า ฟีงเกอะ ,)
Like the sands of time
(ไลค เดอะ แซ็นด อ็อฝ ไทม)
Promises made, every memory saved
(พรอมอิซ เมด , เอฝริ เมมโอะริ เซฝ)
Has reflections in my mind
(แฮ็ส ริฟเคลฌัน ซิน มาย ไมนด)

Hasta Manana,
(อาสดา Manana ,)
Always be mine
(ออลเว บี ไมน)

Do you still remember
(ดู ยู ซทิล ริเมมเบอะ)
How we used to be
(เฮา วี ยูซ ทู บี)
Feeling together, believe in whatever
(ฟีลอิง ทุเกฑเออะ , บิลีฝ อิน ฮว็อทเอฝเออะ)
My love has said to me
(มาย ลัฝ แฮ็ส เซ็ด ทู มี)
Both of us were dreamers
(โบธ อ็อฝ อัซ เวอ ดรีมเออะ)
Young love in the sun
(ยัง ลัฝ อิน เดอะ ซัน)
Felt like my saviour, my spirit I gave ya
(เฟ็ลท ไลค มาย เซฝเยอะ , มาย ซพีริท ไอ เกฝ ยา)
We’d only just begun
(เว็ด โอ๊นลี่ จัซท บิกัน)
Hasta Manana,
(อาสดา Manana ,)
Always be mine
(ออลเว บี ไมน)
Viva forever, I’ll be waiting
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ , อิล บี เวททิง)
Everlasting, like the sun
(เอฝเวอร์ลาสทิง, ไลค เดอะ ซัน)
Live forever,
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ ,)
For the moment
(ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Ever searching for the one
(เอฝเออะ เซิชอิง ฟอ ดิ วัน)
Yes I still remember,
(เย็ซ ซาย ซทิล ริเมมเบอะ ,)
Every whispered word
(เอฝริ ฮวีซเพอะ เวิด)
The touch of your skin, giving life from within
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร ซคิน , กีฝวิง ไลฟ ฟร็อม วิฑีน)
Like a love song that I’d heard
(ไลค เก ลัฝ ซ็อง แดท อาย เฮิด)
Slipping through our fingers,
(สลิพปิง ธรู เอ๊า ฟีงเกอะ ,)
Like the sands of time
(ไลค เดอะ แซ็นด อ็อฝ ไทม)
Promises made, every memory saved
(พรอมอิซ เมด , เอฝริ เมมโอะริ เซฝ)
Has reflections in my mind
(แฮ็ส ริฟเคลฌัน ซิน มาย ไมนด)

Hasta Manana,
(อาสดา Manana ,)
Always be mine
(ออลเว บี ไมน)

Viva forever, I’ll be waiting
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ , อิล บี เวททิง)
Everlasting, like the sun
(เอฝเวอร์ลาสทิง, ไลค เดอะ ซัน)
Live forever,
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ ,)
For the moment
(ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Ever searching for the one
(เอฝเออะ เซิชอิง ฟอ ดิ วัน)

Back we’re I belong now,
(แบ็ค เวีย ไอ บิลอง เนา ,)
Was it just a dream
(วอส ซิท จัซท ดา ดรีม)
Feelings unfold, they will never be sold
(ฟีลอิง อันโฟลด , เด วิล เนฝเออะ บี โซลด)
And the secret’s safe with me
(แอ็นด เดอะ ซีคเร็ท เซฟ วิฑ มี)

Hasta Manana,
(อาสดา Manana ,)
Always be mine
(ออลเว บี ไมน)

Viva forever[viva forever], I’ll be waiting[i’ll be waiting]
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ [ ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ ] , อิล บี เวททิง [ อิล บี เวททิง ])
Everlasting[everasting], like the sun[like the sun]
(เอฝเวอร์ลาสทิง[ everastings ] , ไลค เดอะ ซัน [ ไลค เดอะ ซัน ])
Live forever[live forever],
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ [ ไลฝ เฟาะเรฝเออะ ] ,)
For the moment[for the moment]
(ฟอ เดอะ โมเม็นท [ ฟอ เดอะ โมเม็นท ])
Ever searching[ever searching] for the one[for the one]
(เอฝเออะ เซิชอิง [ เอฝเออะ เซิชอิง ] ฟอ ดิ วัน [ ฟอ ดิ วัน ])

Viva forever[viva forever], I’ll be waiting
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ [ ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ ] , อิล บี เวททิง)
Everlasting, like the sun
(เอฝเวอร์ลาสทิง, ไลค เดอะ ซัน)
Live forever[live forever],
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ [ ไลฝ เฟาะเรฝเออะ ] ,)
For the moment
(ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Ever searching for the one
(เอฝเออะ เซิชอิง ฟอ ดิ วัน)

Viva forever[viva forever], I’ll be waiting
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ [ ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ ] , อิล บี เวททิง)
Everlasting, like the sun
(เอฝเวอร์ลาสทิง, ไลค เดอะ ซัน)
Live forever[live forever],
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ [ ไลฝ เฟาะเรฝเออะ ] ,)
For the moment
(ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Ever searching for the one[for the one]
(เอฝเออะ เซิชอิง ฟอ ดิ วัน [ ฟอ ดิ วัน ])

Viva forever, I’ll be waiting[i’ll be waiting]
(ฝีฝะ เฟาะเรฝเออะ , อิล บี เวททิง [ อิล บี เวททิง ])
Everlasting, like the sun
(เอฝเวอร์ลาสทิง, ไลค เดอะ ซัน)
Live forever[live forever],
(ไลฝ เฟาะเรฝเออะ [ ไลฝ เฟาะเรฝเออะ ] ,)
For the moment
(ฟอ เดอะ โมเม็นท)
Ever searching for the one
(เอฝเออะ เซิชอิง ฟอ ดิ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Viva Forever คำอ่านไทย Spiceworld

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น