เนื้อเพลง Ex-Girlfriend คำอ่านไทย No Doubt

I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend whoa
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน [ โว้ว ])
I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน)

I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน)
I hope I hold a special place with the rest of them
(ไอ โฮพ ไอ โฮลด อะ ซเพฌแอ็ล พเลซ วิฑ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เฑ็ม)
And you know it makes me sick to be on that list
(แอ็นด ยู โน อิท เมค มี ซิค ทู บี ออน แดท ลิซท)
But I shoulda thought of that before we kissed
(บัท ไอ โช๊วดา ธอท อ็อฝ แดท บิโฟ วี คิซ)

You say you’re gonna burn before you’re mellow
(ยู เซ ยัวร์ กอนนะ เบิน บิโฟ ยัวร์ เมลโล)
I’ll be the one to burn you
(อิล บี ดิ วัน ทู เบิน ยู)
Why’d ya have to go and pick me
(วาย ยา แฮ็ฝ ทู โก แอ็นด พิค มี)
When you knew that we were different
(ฮเว็น ยู นยู แดท วี เวอ ดีฟเฟอะเร็นท)
Completely
(ค็อมพลีทลี)

I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend whoa
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน [ โว้ว ])
I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend whoa
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน [ โว้ว ])
I hope I hold a special place with the rest of them whoa
(ไอ โฮพ ไอ โฮลด อะ ซเพฌแอ็ล พเลซ วิฑ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เฑ็ม [ โว้ว ])
I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน)

And I’m another ex-girlfriend on your list
(แอ็นด แอม แอะนัธเออะ เอ็คซ เกลิลเฟรน ออน ยุร ลิซท)
But I shoulda thought of that before we kissed
(บัท ไอ โช๊วดา ธอท อ็อฝ แดท บิโฟ วี คิซ)

Your wildness scares me so does your freedom
(ยุร ไวลเน็ซ ซแค มี โซ โด ยุร ฟรีดัม)
See i can’t stand the restrictions
(ซี ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ ริซทรีคฌัน)
I found myself trying to change you
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ ทไรอิง ทู เชนจ ยู)
If you were meant to be my lover I wouldn’t have to
(อิฟ ยู เวอ เม็นท ทู บี มาย ลัฝเออะ ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู)

And I feel so mean
(แอ็นด ดาย ฟีล โซ มีน)
I feel in-between
(ไอ ฟีล อิน บีทวิน)
Cause I’m about to
(คอส แอม อะเบาท ทู)
Give you away
(กิฝ ยู อะเว)

I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน)
For someone else to take
([ ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ ทู เทค ])
I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน)
You’re making a mistake
([ ยัวร์ เมคอิง อะ มิซเทค ])
I hope I hold a special place with the rest of them
(ไอ โฮพ ไอ โฮลด อะ ซเพฌแอ็ล พเลซ วิฑ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เฑ็ม)
All the time we wasted
([ ออล เดอะ ไทม วี ว็อซท ])
I kinda always knew I’d end up your ex-girl…friend
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกิล ฟเร็นด)

And I’m another ex-girlfriend on your list
(แอ็นด แอม แอะนัธเออะ เอ็คซ เกลิลเฟรน ออน ยุร ลิซท)
But I shoulda thought of that before we kissed
(บัท ไอ โช๊วดา ธอท อ็อฝ แดท บิโฟ วี คิซ)
And I’m another ex-girlfriend on your list
(แอ็นด แอม แอะนัธเออะ เอ็คซ เกลิลเฟรน ออน ยุร ลิซท)
But I shoulda thought of that before we kissed
(บัท ไอ โช๊วดา ธอท อ็อฝ แดท บิโฟ วี คิซ)

I’m about to give you away
(แอม อะเบาท ทู กิฝ ยู อะเว)
For someone else to take
(ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ ทู เทค)
I’m about to give you away
(แอม อะเบาท ทู กิฝ ยู อะเว)
For someone else to take
(ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ ทู เทค)

We keep repeating mistakes for souvenirs
(วี คีพ รีปพิธดิง มิซเทค ฟอ ซูเฝอะเนีย)
And we’ve been in between the days and years
(แอ็นด หวีบ บีน อิน บีทวิน เดอะ เด แซน เยีย)
And I know that when I see you I’m going to die
(แอ็นด ดาย โน แดท ฮเว็น นาย ซี ยู แอม โกอิ้ง ทู ได)
I know I’m gonna want you and you know why
(ไอ โน แอม กอนนะ ว็อนท ยู แอ็นด ยู โน ฮไว)
It’s gonna kill me to see you with the next girl
(อิทซ กอนนะ คิล มี ทู ซี ยู วิฑ เดอะ เน็คซท เกิล)
‘Cause I’m the most gorgeously jealous kind of ex-girl
(คอส แอม เดอะ โมซท กอจัซลิ เจลอัซ ไคนด อ็อฝ เอ็คซ เกิล)

I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend whoa
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน [ โว้ว ])
I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend whoa
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน [ โว้ว ])
I hope I hold a special place with the rest of them
(ไอ โฮพ ไอ โฮลด อะ ซเพฌแอ็ล พเลซ วิฑ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เฑ็ม)
I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend
(ไอ กินดา ออลเว นยู อาย เอ็นด อัพ ยุร เอ็คซ เกลิลเฟรน)

And I’m another ex-girlfriend on your list
(แอ็นด แอม แอะนัธเออะ เอ็คซ เกลิลเฟรน ออน ยุร ลิซท)
But I shoulda thought of that before we kissed
(บัท ไอ โช๊วดา ธอท อ็อฝ แดท บิโฟ วี คิซ)
I’m another ex-girlfriend on your list
(แอม แอะนัธเออะ เอ็คซ เกลิลเฟรน ออน ยุร ลิซท)
But I shoulda thought of that before we kissed
(บัท ไอ โช๊วดา ธอท อ็อฝ แดท บิโฟ วี คิซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ex-Girlfriend คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น