เนื้อเพลง Moments คำอ่านไทย Westlife

If I Die Tonight I D Go With No Regrets
(อิฟ ฟาย ได ทุไนท ไอ ดี โก วิฑ โน ริกเรท)
If It S In Your Arms I Know That
(อิฟ อิท เอส ซิน ยุร อาม ซาย โน แดท)
I Was Blessed
(ไอ วอส บเล็ซ)
And If Your Eyes Are The Last
(แอ็นด อิฟ ยุร ไอ แซร์ เดอะ ลาซท)
Thing That I See
(ธิง แดท ไอ ซี)
Then I Know The Beauty Heaven
(เด็น นาย โน เดอะ บยูทิ เฮฝเอ็น)
Holds For Me
(โฮลด ฟอ มี)

But If I Make It Through If I Live To
(บัท อิฟ ฟาย เมค อิท ธรู อิฟ ฟาย ไลฝ ทู)
See The Day
(ซี เดอะ เด)
If I M With You I Ll Know Just What To Say
(อิฟ ฟาย เอ็ม วิฑ ยู ไอ Ll โน จัซท ฮว็อท ทู เซ)
The Truth Be Told Girl You Take My My
(เดอะ ทรูธ บี โทลด เกิล ยู เทค มาย มาย)
Breath Away
(บเร็ธ อะเว)
Every Minute Every Hour Every Day
(เอฝริ มินยูท เอฝริ เอาร เอฝริ เด)

Cause Every Moment We Share Together
(คอส เอฝริ โมเม็นท วี แฌ ทุเกฑเออะ)
Is Even Better Than The Moment Before
(อีส อีเฝ็น เบทเทอะ แฑ็น เดอะ โมเม็นท บิโฟ)
If Every Day Was As Good As Today Was
(อิฟ เอฝริ เด วอส แอ็ส เกิด แอ็ส ทุเด วอส)
Then I Can T Wait Until Tomorrow Comes
(เด็น นาย แค็น ที เวท อันทีล ทุมอโร คัม)

A Moment In Time Is All That S Given
(อะ โมเม็นท อิน ไทม อีส ซอร์ แดท เอส กีฝเอ็น)
You And Me
(ยู แอ็นด มี)
A Moment In Time And It S Something
(อะ โมเม็นท อิน ไทม แอ็นด ดิท เอส ซัมติง)
You Should Seize
(ยู เชิด ซีส)
So I Won Make The Mistake Of
(โซ ไอ ว็อน เมค เดอะ มิซเทค อ็อฝ)
Letting Go
(เลทดิง โก)
Everyday You Re Here I M Gonna Let
(เอวี่เดย์ ยู รี เฮียร ไอ เอ็ม กอนนะ เล็ท)
You Know
(ยู โน)

That Every Moment We Share Together
(แดท เอฝริ โมเม็นท วี แฌ ทุเกฑเออะ)
Is Even Better Than The Moment Before
(อีส อีเฝ็น เบทเทอะ แฑ็น เดอะ โมเม็นท บิโฟ)
If Every Day Was As Good As Today Was
(อิฟ เอฝริ เด วอส แอ็ส เกิด แอ็ส ทุเด วอส)
Then I Can T Wait Until Tomorrow Comes
(เด็น นาย แค็น ที เวท อันทีล ทุมอโร คัม)

Each Morning That I Get Up I Love You More
(อีช มอนิง แดท ไอ เก็ท อัพ ไอ ลัฝ ยู โม)
Than Ever
(แฑ็น เอฝเออะ)
So Girl I Ll Never Go Away Never Stray
(โซ เกิล ไอ Ll เนฝเออะ โก อะเว เนฝเออะ ซทเร)

So Every Moment We Share Together
(โซ เอฝริ โมเม็นท วี แฌ ทุเกฑเออะ)
Is Even Better Than Than The Moment Before
(อีส อีเฝ็น เบทเทอะ แฑ็น แฑ็น เดอะ โมเม็นท บิโฟ)
If Every Day Was As Good As Today Was
(อิฟ เอฝริ เด วอส แอ็ส เกิด แอ็ส ทุเด วอส)
Then I Can T Wait Until Tomorrow Comes
(เด็น นาย แค็น ที เวท อันทีล ทุมอโร คัม)

So Every Moment We Share Together
(โซ เอฝริ โมเม็นท วี แฌ ทุเกฑเออะ)
Is Even Better Than Than The Moment Before
(อีส อีเฝ็น เบทเทอะ แฑ็น แฑ็น เดอะ โมเม็นท บิโฟ)
If Every Day Was As Good As Today Was
(อิฟ เอฝริ เด วอส แอ็ส เกิด แอ็ส ทุเด วอส)
Then I Can T Wait Until Tomorrow Comes
(เด็น นาย แค็น ที เวท อันทีล ทุมอโร คัม)

I Love Love Love The Moments Oh Yeah
(ไอ ลัฝ ลัฝ ลัฝ เดอะ โมเม็นท โอ เย่)
Moments We Share Together
(โมเม็นท วี แฌ ทุเกฑเออะ)
I Love Love Love The Moments Oh Yeah
(ไอ ลัฝ ลัฝ ลัฝ เดอะ โมเม็นท โอ เย่)
I Pray They D Last Forever
(ไอ พเร เด ดี ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

I Love Love Love The Moments Oh Yeah
(ไอ ลัฝ ลัฝ ลัฝ เดอะ โมเม็นท โอ เย่)
Moments We Share Together
(โมเม็นท วี แฌ ทุเกฑเออะ)
I Love Love Love The Moments Oh Yeah
(ไอ ลัฝ ลัฝ ลัฝ เดอะ โมเม็นท โอ เย่)
I Pray They D Last Forever
(ไอ พเร เด ดี ลาซท เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moments คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น