เนื้อเพลง I Need A Girl (Part 2) คำอ่านไทย Diddy feat Loon, Ginuwine & Mario Winans

[Ginuwine]: Oooh, oooh, oooh
([ Ginuwine ] : อู้ , อู้ , อู้)
[P. Diddy]: Yeah, this that bounce right here
([ พี ดิดดี้ ] : เย่ , ดีซ แดท เบานซ ไรท เฮียร)
[Ginuwine]: Come on, now
([ Ginuwine ] : คัมมอน , เนา)
[P. Diddy]: Time to move on, time to be strong
([ พี ดิดดี้ ] : ไทม ทู มูฝ ออน , ไทม ทู บี ซทร็อง)
Don’t stop now straight to the top now
(ด้อนท์ ซท็อพ เนา ซทเรท ทู เดอะ ท็อพ เนา)

[Ginuwine & Mario Winans]:
([ Ginuwine & มารีโอวินแนน ] :)
Someone who truly understands, how to treat a man
(ซัมวัน ฮู ทรูลิ อันเดิซแทนด , เฮา ทู ทรีท ดา แม็น)
This is what I need
(ดีซ ซิส ฮว็อท ไอ นีด)

[Verse 1 – P. Diddy]:
([ เฝิซ วัน พี ดิดดี้ ] :)
Girl you made me believe again
(เกิล ยู เมด มี บิลีฝ อะเกน)
If you happy then be with him, go ‘head mami breathe again
(อิฟ ยู แฮพพิ เด็น บี วิฑ ฮิม , โก เฮ็ด มัมมี บรีฑ อะเกน)
Go ‘head mami breathe again, don’t stop now straight to the top now
(โก เฮ็ด มัมมี บรีฑ อะเกน , ด้อนท์ ซท็อพ เนา ซทเรท ทู เดอะ ท็อพ เนา)
Go ‘head mami make it hot now
(โก เฮ็ด มัมมี เมค อิท ฮ็อท เนา)
I need me a love that’s gon’ make my heart stop now
(ไอ นีด มี อะ ลัฝ แด๊ท ก็อน เมค มาย ฮาท ซท็อพ เนา)
And what I need is simple, five foot five with dimples
(แอ็นด ฮว็อท ไอ นีด อีส ซิ๊มเพิ่ล , ไฟฝ ฟุท ไฟฝ วิฑ ดิมเปิล)
Potential wife credentials
(โพะเทนแฌ็ล ไวฟ คริเดนแฌ็ลส)
Know about the life I’m into, life I’ve been through
(โน อะเบาท เดอะ ไลฟ แอม อีนทุ , ไลฟ แอฝ บีน ธรู)
And how I had a trifilin’ mental
(แอ็นด เฮา ไอ แฮ็ด อะ trifilin เมนแท็ล)
So ride with me, G-Force fly with me
(โซ ไรด วิฑ มี , จี โฟซ ฟไล วิฑ มี)
TImes get hard cry with me, die with me
(ไทม เก็ท ฮาด คไร วิฑ มี , ได วิฑ มี)
White beach sands lie with me
(ฮไวท บีช แซ็นด ไล วิฑ มี)
My advice is forget the limelight
(มาย แอ็ดไฝซ อีส เฟาะเกท เดอะ ไลม์ไลท์)
Let’s make love, while we listen to Frank White
(เล็ท เมค ลัฝ , ฮไวล วี ลิ๊สซึ่น ทู แฟร๊งค ฮไวท)
So tight, now I understand life
(โซ ไทท , เนา ไอ อันเดิซแทนด ไลฟ)

[Chorus – Ginuwine & Mario Winans]:
([ โครัซ Ginuwine & มารีโอวินแนน ] :)
What I need
(ฮว็อท ไอ นีด)
[P. Diddy]: Yeah take that
([ [ พี ดิดดี้ ] : เย่ เทค แดท ])
Is a pretty woman next to me
(อีส ซา พรีททิ วูมเอิน เน็คซท ทู มี)
[Ginuwine]: A pretty woman yeah baby
([ [ Ginuwine ] : อะ พรีททิ วูมเอิน เย่ เบบิ ])
To share the dreams that I believe
(ทู แฌ เดอะ ดรีม แดท ไอ บิลีฝ)
[P. Diddy]: Dream with me, believe in me
([ [ พี ดิดดี้ ] : ดรีม วิฑ มี , บิลีฝ อิน มี ])
Maybe we could start a family
(เมบี วี เคิด ซทาท ดา แฟมอิลิ)
[Ginuwine]: Start a family baby
([ [ Ginuwine ] : ซทาท ดา แฟมอิลิ เบบิ ])
Someone who truly understands, how to treat a man
(ซัมวัน ฮู ทรูลิ อันเดิซแทนด , เฮา ทู ทรีท ดา แม็น)
THis is what I need
(ดีซ ซิส ฮว็อท ไอ นีด)

[Verse 2 – Loon]:
([ เฝิซ ทู ลูน ] :)
Listen to me now what should I say now? Come on ma
(ลิ๊สซึ่น ทู มี เนา ฮว็อท เชิด ดาย เซ เนา คัมมอน มา)
Been a whole day now I wanna lay ’round
(บีน อะ โฮล เด เนา ไอ วอนนา เล เรานด)
And sip coladas, dipped in Prada
(แอ็นด ซิพ โคลลาดาซ , ดริพ อิน พราดา)
I’m smooth as Erik Estrada, dipped in dollars
(แอม ซมูฑ แอ็ส Erik Estrada , ดริพ อิน ดอลเลอะ)
We out in Vegas, Nevada, bubble bath in champagne glass
(วี เอ้า อิน ฝีกะ , เนฝวาดา , บั๊บเบิ้ล บัธ อิน แฌ็มเพน กลัซ)
‘Bout the size of a capaign ad
(เบาท เดอะ ไซส อ็อฝ อะ capaign แอ็ด)
You don’t know how you look to me
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ยู ลุค ทู มี)
But if love was a crime you be a crook to me
(บัท อิฟ ลัฝ วอส ซา คไรม ยู บี อะ ครุค ทู มี)
Cause mami I’ve done been around the world
(คอส มัมมี แอฝ ดัน บีน อะเรานด เดอะ เวิลด)
Seened a lot of places
(ซีน อะ ล็อท อ็อฝ พเลซ)
Been around you girl believe I read faces
(บีน อะเรานด ยู เกิล บิลีฝ ไอ เร็ด เฟซ)
I can tell she don’t want me prevail
(ไอ แค็น เท็ล ชี ด้อนท์ ว็อนท มี พริเฝล)
But I, learn my lesson watchin’ Sean bless it
(บัท ไอ , เลิน มาย เล๊ซซั่น วันชิน ซีน บเล็ซ ซิท)
So why listen to her and start guessin’?
(โซ ฮไว ลิ๊สซึ่น ทู เฮอ แอ็นด ซทาท เกสซิน)
Mami you ain’t ready to ride to start dressin’
(มัมมี ยู เอน เรดอิ ทู ไรด ทู ซทาท เดสซิน)
I need a girl receive my mom’s blessin’
(ไอ นีด อะ เกิล รีซีฝ มาย มัม เบสซิน)
Confession, my love no contestin’
(ค็อนเฟฌอัน , มาย ลัฝ โน contestin)
I need affection
(ไอ นีด แอ็ฟเฟคฌัน)

[P. Diddy]: Yes I need affection, let’s go Mario
([ พี ดิดดี้ ] : เย็ซ ซาย นีด แอ็ฟเฟคฌัน , เล็ท โก มารีโอ)

[Mario Winans]:
([ มารีโอวินแนน ] :)
Girl what the hell is on your mind
(เกิล ฮว็อท เดอะ เฮ็ล อีส ออน ยุร ไมนด)
I could be dumb but I’m not blind
(ไอ เคิด บี ดัม บัท แอม น็อท บไลนด)
There’s somethin’ leakin’ in your mind
(แดร์ ซัมติน ลีคิน อิน ยุร ไมนด)
Don’t look to good for you and me, always getting weak
(ด้อนท์ ลุค ทู เกิด ฟอ ยู แอ็นด มี , ออลเว เกดดดิ้ง วีค)
That ain’t what I need, baby
(แดท เอน ฮว็อท ไอ นีด , เบบิ)

[Chorus – Ginuwine & Mario Winans]:
([ โครัซ Ginuwine & มารีโอวินแนน ] :)
What I need, is a pretty woman next to me
(ฮว็อท ไอ นีด , อีส ซา พรีททิ วูมเอิน เน็คซท ทู มี)
[Mario Winans]: Oh please baby
([ [ มารีโอวินแนน ] : โอ พลีส เบบิ ])
TO share the dreams that I believe
(ทู แฌ เดอะ ดรีม แดท ไอ บิลีฝ)
[Mario Winans]: I need a girl in my life
([ [ มารีโอวินแนน ] : ไอ นีด อะ เกิล อิน มาย ไลฟ ])
Maybe we could start a family
(เมบี วี เคิด ซทาท ดา แฟมอิลิ)
[Ginuwine]: Start a family baby
([ [ Ginuwine ] : ซทาท ดา แฟมอิลิ เบบิ ])
Someone who truly understands, how to treat a man
(ซัมวัน ฮู ทรูลิ อันเดิซแทนด , เฮา ทู ทรีท ดา แม็น)
This is what I need
(ดีซ ซิส ฮว็อท ไอ นีด)

[Verse 3 – P.Diddy]:
([ เฝิซ ที พี ดิดดี้ ] :)
Aiyo, the sun don’t shine forever
(ไอโย , เดอะ ซัน ด้อนท์ ไฌน เฟาะเรฝเออะ)
But as long as we’re here then we might as well shine together
(บัท แอ็ส ล็อง แอ็ส เวีย เฮียร เด็น วี ไมท แอ็ส เว็ล ไฌน ทุเกฑเออะ)
Never mind the weather, go somewhere and get our minds together
(เนฝเออะ ไมนด เดอะ เวฑเออะ , โก ซัมแวร์ แอ็นด เก็ท เอ๊า ไมนด ทุเกฑเออะ)
Build a love that’ll last forever
(บิลด อะ ลัฝ แธดิลลาซท เฟาะเรฝเออะ)
So let’s stop the pain, stop the rain
(โซ เล็ท ซท็อพ เดอะ เพน , ซท็อพ เดอะ เรน)
Name the spot, mami I got the plane
(เนม เดอะ สพอท , มัมมี ไอ ก็อท เดอะ พเลน)
Roll through rough, I got the range
(โรล ธรู รัฟ , ไอ ก็อท เดอะ เรนจ)
Ma I got some thangs, knowned to put rocks in rings
(มา ไอ ก็อท ซัม เตง , โนน ทู พัท ร็อค ซิน ริง)
Push a hundred foot yachts and thangs
(พุฌ อะ ฮันดเร็ด ฟุท ย็อท แซน เตง)
Your man don’t play, have you ever been to Sandro Pe?
(ยุร แม็น ด้อนท์ พเล , แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน ทู Sandro Pe)
Or seened a brotha play a madalay?
(ออ ซีน อะ บอตดา พเล อะ madalay)
Girl I wanna just, look in your eyes and watch the sunrise
(เกิล ไอ วอนนา จัซท , ลุค อิน ยุร ไอ แซน ว็อช เดอะ ซีนไลท์)
No more lies, no more tears to cry
(โน โม ไล , โน โม เทีย ทู คไร)
No more reasons for leavin’, do I believe in?
(โน โม รี๊ซั่น ฟอ เลวิน , ดู ไอ บิลีฝ อิน)
Love you til the day I stop breathin’, I love you girl
(ลัฝ ยู ทิล เดอะ เด ไอ ซท็อพ บีตดิน , ไอ ลัฝ ยู เกิล)

[Chorus – Ginuwine & Mario Winans]:
([ โครัซ Ginuwine & มารีโอวินแนน ] :)
What I need, is a pretty woman next to me
(ฮว็อท ไอ นีด , อีส ซา พรีททิ วูมเอิน เน็คซท ทู มี)
[Ginuwine]: Standin’ next to me girl
([ [ Ginuwine ] : แสตนดิน เน็คซท ทู มี เกิล ])
To share the dreams that I believe
(ทู แฌ เดอะ ดรีม แดท ไอ บิลีฝ)
[Ginuwine]: I wanna see your pretty face, yeah
([ [ Ginuwine ] : ไอ วอนนา ซี ยุร พรีททิ เฟซ , เย่ ])
Someone who truly understands, how to treat a man
(ซัมวัน ฮู ทรูลิ อันเดิซแทนด , เฮา ทู ทรีท ดา แม็น)
This is what I need
(ดีซ ซิส ฮว็อท ไอ นีด)
Is that all you want?
([ อีส แดท ดอร์ ยู ว็อนท ])
Is a pretty woman next to me
(อีส ซา พรีททิ วูมเอิน เน็คซท ทู มี)
Made the sarafice
([ เมด เดอะ sarafice ])
To share the dreams that I believe
(ทู แฌ เดอะ ดรีม แดท ไอ บิลีฝ)
And maybe, maybe we
([ แอ็นด เมบี , เมบี วี ])
Maybe we could start a family
(เมบี วี เคิด ซทาท ดา แฟมอิลิ)
Someone who truly understands, how to treat a man
(ซัมวัน ฮู ทรูลิ อันเดิซแทนด , เฮา ทู ทรีท ดา แม็น)
This is what I need, is a pretty woman next to me
(ดีซ ซิส ฮว็อท ไอ นีด , อีส ซา พรีททิ วูมเอิน เน็คซท ทู มี)
To share the dreams that I believe
(ทู แฌ เดอะ ดรีม แดท ไอ บิลีฝ)
Maybe we could start a family
(เมบี วี เคิด ซทาท ดา แฟมอิลิ)
Someone who truly understands, how to treat a man
(ซัมวัน ฮู ทรูลิ อันเดิซแทนด , เฮา ทู ทรีท ดา แม็น)
This is what I need
(ดีซ ซิส ฮว็อท ไอ นีด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need A Girl (Part 2) คำอ่านไทย Diddy feat Loon, Ginuwine & Mario Winans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น