เนื้อเพลง Bridge Over Troubled Water คำอ่านไทย Elvis Presley

When you’re weary, feeling small
(ฮเว็น ยัวร์ เวียริ , ฟีลอิง ซมอล)
When tears are in your eyes I will dry them all
(ฮเว็น เทีย แซร์ อิน ยุร ไอ ซาย วิล ดไร เฑ็ม ออล)
I’m on your side, oh, When times get rough
(แอม ออน ยุร ไซด , โอ , ฮเว็น ไทม เก็ท รัฟ)
And friends just can’t be found
(แอ็นด ฟเร็นด จัซท แค็นท บี เฟานด)

Like a bridge over troubled water,
(ไลค เก บริจ โอเฝอะ ทรั๊บเบิ้ล วอเทอะ ,)
I will lay me down,
(ไอ วิล เล มี เดาน ,)
Oh, like a bridge over troubled water
(โอ , ไลค เก บริจ โอเฝอะ ทรั๊บเบิ้ล วอเทอะ)
I will lay me down
(ไอ วิล เล มี เดาน)

When you’re down and out, when you’re on the streets
(ฮเว็น ยัวร์ เดาน แอ็นด เอ้า , ฮเว็น ยัวร์ ออน เดอะ ซทรีท)
When evening falls so hard, I will comfort you
(ฮเว็น อีฝนิง ฟอล โซ ฮาด , ไอ วิล คัมเฟิท ยู)
I’ll take your part when the darkness falls and pain is all around
(อิล เทค ยุร พาท ฮเว็น เดอะ ดาคเน็ซ ฟอล แซน เพน อีส ซอร์ อะเรานด)

Yes, like a bridge over troubled water
(เย็ซ , ไลค เก บริจ โอเฝอะ ทรั๊บเบิ้ล วอเทอะ)
I will lay me down
(ไอ วิล เล มี เดาน)
Oh, like a bridge over troubled water
(โอ , ไลค เก บริจ โอเฝอะ ทรั๊บเบิ้ล วอเทอะ)
I will lay me down
(ไอ วิล เล มี เดาน)

Sail on, silver girl, sail on by
(เซล ออน , ซีลเฝอะ เกิล , เซล ออน ไบ)
Your time has come to shine
(ยุร ไทม แฮ็ส คัม ทู ไฌน)
All your dreams are on their way
(ออล ยุร ดรีม แซร์ ออน แด เว)
See how they shine
(ซี เฮา เด ไฌน)
Oh, if you need a friend,
(โอ , อิฟ ยู นีด อะ ฟเร็นด ,)
I’m sailing right behind
(แอม เซลลิง ไรท บิไฮนด)

Yes, like a bridge over troubled water
(เย็ซ , ไลค เก บริจ โอเฝอะ ทรั๊บเบิ้ล วอเทอะ)
I, I will ease your mind
(ไอ , ไอ วิล อีส ยุร ไมนด)
Like a bridge over troubled water
(ไลค เก บริจ โอเฝอะ ทรั๊บเบิ้ล วอเทอะ)
I will easy your mind
(ไอ วิล อีสอิ ยุร ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bridge Over Troubled Water คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น