เนื้อเพลง Dirty Little Secret คำอ่านไทย The All-American Rejects

Let me know that I’ve done wrong
(เล็ท มี โน แดท แอฝ ดัน ร็อง)
When I’ve known this all along
(ฮเว็น แอฝ โนน ดีซ ซอร์ อะลอง)
I go around a time or two
(ไอ โก อะเรานด อะ ไทม ออ ทู)
Just to waste my time with you
(จัซท ทู เวซท มาย ไทม วิฑ ยู)

Tell me all that you’ve thrown away
(เท็ล มี ออล แดท ยู๊ฟ ธโรน อะเว)
Find out games you don’t wanna play
(ไฟนด เอ้า เกม ยู ด้อนท์ วอนนา พเล)
You are the only one that needs to know
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท นีด ทู โน)

I’ll keep you my dirty little secret
(อิล คีพ ยู มาย เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท)
Dirty little secret
([ เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท ])
Don’t tell anyone or you’ll be just another regret
(ด้อนท์ เท็ล เอนอิวัน ออ โยว บี จัซท แอะนัธเออะ ริกเรท)
Just another regret, hope that you can keep it
([ จัซท แอะนัธเออะ ริกเรท , โฮพ แดท ยู แค็น คีพ อิท ])
My dirty little secret
(มาย เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท)

Who has to know
(ฮู แฮ็ส ทู โน)
When we live such fragile lives
(ฮเว็น วี ไลฝ ซัช ฟแรจอิล ไลฝ)
It’s the best way we survive
(อิทซ เดอะ เบ็ซท เว วี เซอะไฝฝ)
I go around a time or two
(ไอ โก อะเรานด อะ ไทม ออ ทู)
Just to waste my time with you
(จัซท ทู เวซท มาย ไทม วิฑ ยู)

Tell me all that you’ve thrown away
(เท็ล มี ออล แดท ยู๊ฟ ธโรน อะเว)
Find out games you don’t wanna play
(ไฟนด เอ้า เกม ยู ด้อนท์ วอนนา พเล)
You are the only one that needs to know
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท นีด ทู โน)

I’ll keep you my dirty little secret
(อิล คีพ ยู มาย เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท)
Dirty little secret
([ เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท ])
Don’t tell anyone or you’ll be just another regret
(ด้อนท์ เท็ล เอนอิวัน ออ โยว บี จัซท แอะนัธเออะ ริกเรท)
Just another regret, hope that you can keep it
([ จัซท แอะนัธเออะ ริกเรท , โฮพ แดท ยู แค็น คีพ อิท ])
My dirty little secret
(มาย เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท)

Who has to know
(ฮู แฮ็ส ทู โน)
The way she feels inside inside
(เดอะ เว ชี ฟีล อีนไซด [ อีนไซด ])
Those thoughts I can’t deny deny
(โฑส ธอท ซาย แค็นท ดิไน [ ดิไน ])
These sleeping dogs won’t lie won’t lie
(ฑิส ซลีพพิง ด็อก ว็อนท ไล [ ว็อนท ไล ])
And now I try to lie
(แอ็นด เนา ไอ ทไร ทู ไล)
It’s eating me apart
(อิทซ อีสดิง มี อะพาท)
Trace this life out
(เทร๊ซ ดีซ ไลฟ เอ้า)

I’ll keep you my dirty little secret
(อิล คีพ ยู มาย เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท)
Dirty little secret
([ เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท ])
Don’t tell anyone or you’ll be just another regret
(ด้อนท์ เท็ล เอนอิวัน ออ โยว บี จัซท แอะนัธเออะ ริกเรท)
Just another regret
([ จัซท แอะนัธเออะ ริกเรท ])

I’ll keep you my dirty little secret
(อิล คีพ ยู มาย เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท)
Dirty little secret
([ เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท ])
Don’t tell anyone or you’ll be just another regret
(ด้อนท์ เท็ล เอนอิวัน ออ โยว บี จัซท แอะนัธเออะ ริกเรท)
Just another regret, hope that you can keep it
([ จัซท แอะนัธเออะ ริกเรท , โฮพ แดท ยู แค็น คีพ อิท ])
My dirty little secret
(มาย เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท)
Dirty little secret
(เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท)
Dirty little secret
(เดอทิ ลิ๊ทเทิ่ล ซีคเร็ท)

Who has to know
(ฮู แฮ็ส ทู โน)
Who has to know
(ฮู แฮ็ส ทู โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty Little Secret คำอ่านไทย The All-American Rejects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น