เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Alanis Morissette

I’m lookin’ for someone who can made me feel
(แอม ลุคกิน ฟอ ซัมวัน ฮู แค็น เมด มี ฟีล)
A serious love like Juliet’s is real
(อะ ซีเรียซ ลัฝ ไลค จูรีเอด ซิส ริแอ็ล)
A little impulsive and a boy at heart
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล อิมพัลซิฝ แอ็นด อะ บอย แอ็ท ฮาท)
A little bit shy but he’ll be oh so smart
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไฌ บัท เฮ็ล บี โอ โซ ซมาท)

Superman I need a superman
(ซยูเพอะแม็น นาย นีด อะ ซยูเพอะแม็น)

You got a complicated girl like me
(ยู ก็อท ดา คอมพลิเคท เกิล ไลค มี)
He’s gotta be fair and treat me properly yeah
(อีส กอททะ บี แฟ แอ็นด ทรีท มี พรอพเออะลิ เย่)
I want him to understand equality
(ไอ ว็อนท ฮิม ทู อันเดิซแทนด อิควอลอิทิ)
You gotta Keep searchin’ everywhere in the world
(ยู กอททะ คีพ เสริทชิน เอวี่แวร์ อิน เดอะ เวิลด)
You gotta keep lookin’ or you’ll miss the feelin’
(ยู กอททะ คีพ ลุคกิน ออ โยว มิซ เดอะ ฟีลิน)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
You gotta be tough to make it today who
(ยู กอททะ บี ทั๊ฟ ทู เมค อิท ทุเด ฮู)
You do it your way and not how they say
(ยู ดู อิท ยุร เว แอ็นด น็อท เฮา เด เซ)
You’ll find him somewhere
(โยว ไฟนด ฮิม ซัมแวร์)
You gotta be tough to make it today who
(ยู กอททะ บี ทั๊ฟ ทู เมค อิท ทุเด ฮู)
And never be scared of finding your way
(แอ็นด เนฝเออะ บี ซคา อ็อฝ ไฟนดิง ยุร เว)
to Superman
(ทู ซยูเพอะแม็น)

Should I call him on the telephone
(เชิด ดาย คอล ฮิม ออน เดอะ เทลอิโฟน)
Should I go seem him or just stay at home
(เชิด ดาย โก ซีม ฮิม ออ จัซท ซเท แอ็ท โฮม)
will be different from the other boys
(วิล บี ดีฟเฟอะเร็นท ฟร็อม ดิ อัฑเออะ บอย)
if I could find him I’d be overjoyed
(อิฟ ฟาย เคิด ไฟนด ฮิม อาย บี โอเฝอะจอยด)

Superman where are you Superman
(ซยูเพอะแม็น ฮแว อาร์ ยู ซยูเพอะแม็น)
Whenever it seems like everything’s on the line
(ฮเว็นเอฝเออะ อิท ซีม ไลค เอ๊วี่ติง ออน เดอะ ไลน)
You gotta keep lookin’ or you’ll miss the feelin’
(ยู กอททะ คีพ ลุคกิน ออ โยว มิซ เดอะ ฟีลิน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

With all the other boys I never knew
(วิฑ ออล ดิ อัฑเออะ บอย ซาย เนฝเออะ นยู)
what it took to make a choice
(ฮว็อท ดิธ ทุค ทู เมค เก ชอยซ)
When he’s mine I’m gonna stop
(ฮเว็น อีส ไมน แอม กอนนะ ซท็อพ)
all my changin’ around now
(ออล มาย เช้นงิน อะเรานด เนา)
Between the two of us there’ll be
(บีทวิน เดอะ ทู อ็อฝ อัซ เดอะเรล บี)
enough goin’ on that’s serious
(อินัฟ โกอิน ออน แด๊ท ซีเรียซ)
I can’t wait ’til I can stop
(ไอ แค็นท เวท ทิล ไอ แค็น ซท็อพ)
all my lookin’ around now
(ออล มาย ลุคกิน อะเรานด เนา)

I found my Superman I found my Superman
(ไอ เฟานด มาย ซยูเพอะแม็น นาย เฟานด มาย ซยูเพอะแม็น)

Whenever it seems like everything’s
(ฮเว็นเอฝเออะ อิท ซีม ไลค เอ๊วี่ติง)
on the line you gotta keep lookin’ or
(ออน เดอะ ไลน ยู กอททะ คีพ ลุคกิน ออ)
you’ll miss the feelin’
(โยว มิซ เดอะ ฟีลิน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น