เนื้อเพลง You คำอ่านไทย S Club 7

You are all I need to get me through get me through now baby
(ยู อาร์ ออล ไอ นีด ทู เก็ท มี ธรู [ เก็ท มี ธรู เนา เบบิ ])
Like a falling star I fell for you I fell for you
(ไลค เก ฟ๊อลิง ซทา ไอ เฟ็ล ฟอ ยู [ ไอ เฟ็ล ฟอ ยู ])

Sweet anticipation
(สวี้ท แอนทิซิเพฌัน)
It’s giving me the b*tterflies
(อิทซ กีฝวิง มี เดอะ บี *tterflies)
And my heartbeat’s racing
(แอ็นด มาย ฮาร์ทบีท เรสซิ่ง)
Cos loving you is beautiful
(คอซ ลัฝอิง ยู อีส บยูทิฟุล)
When you’re so irresistible
(ฮเว็น ยัวร์ โซ อินรีซิซทีเบิล)

So don’t stop don’t stop
(โซ ด้อนท์ ซท็อพ [ ด้อนท์ ซท็อพ ])
What you’re doing baby
(ฮว็อท ยัวร์ ดูอิง เบบิ)
So good so good
(โซ เกิด [ โซ เกิด ])
And it drives me crazy
(แอ็นด ดิท ดไรฝ มี คเรสิ)
One touch who-ho-hoo
(วัน ทั๊ช [ ฮู โฮ ฮู ])
I’m in heaven, yeah
(แอม อิน เฮฝเอ็น , เย่)
Cos loving you is so beautiful baby cos…
(คอซ ลัฝอิง ยู อีส โซ บยูทิฟุล เบบิ คอซ)

You are all I need to get me through to get me through now
(ยู อาร์ ออล ไอ นีด ทู เก็ท มี ธรู [ ทู เก็ท มี ธรู เนา ])
Like a falling star I fell for you I fell for you now
(ไลค เก ฟ๊อลิง ซทา ไอ เฟ็ล ฟอ ยู [ ไอ เฟ็ล ฟอ ยู เนา ])
You have taught me how to love
(ยู แฮ็ฝ ทอท มี เฮา ทู ลัฝ)
An angel sent from high above
(แอน เอนเจล เซ็นท ฟร็อม ไฮ อะบัฝ)
Now I know that all I need is you
(เนา ไอ โน แดท ดอร์ ไอ นีด อีส ยู)

Cos I need you and you need me
(คอซ ซาย นีด ยู แอ็นด ยู นีด มี)
And we’ll always be together
(แอ็นด เว็ล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)

I thought I knew what love was
(ไอ ธอท ไอ นยู ฮว็อท ลัฝ วอส)
I always ended up in tears
(ไอ ออลเว เอ็นด อัพ อิน เทีย)
It’s just the way my world was
(อิทซ จัซท เดอะ เว มาย เวิลด วอส)
Until you walked into my life
(อันทีล ยู วอค อีนทุ มาย ไลฟ)
It’s something that I just can’t hide
(อิทซ ซัมติง แดท ไอ จัซท แค็นท ไฮด)

Real love real love
(ริแอ็ล ลัฝ [ ริแอ็ล ลัฝ ])
Has come my way
(แฮ็ส คัม มาย เว)
And I know I know
(แอ็นด ดาย โน [ ไอ โน ])
That it’s here to stay
(แดท อิทซ เฮียร ทู ซเท)
And it feels who-ho-hooo
(แอ็นด ดิท ฟีล [ ฮู โฮ hooo ])
Like never before
(ไลค เนฝเออะ บิโฟ)
Cos loving you is so beautiful baby cos…
(คอซ ลัฝอิง ยู อีส โซ บยูทิฟุล เบบิ คอซ)

You are all I need to get me through to get me through now
(ยู อาร์ ออล ไอ นีด ทู เก็ท มี ธรู [ ทู เก็ท มี ธรู เนา ])
Like a falling star I fell for you I fell for you now
(ไลค เก ฟ๊อลิง ซทา ไอ เฟ็ล ฟอ ยู [ ไอ เฟ็ล ฟอ ยู เนา ])
You have taught me how to love
(ยู แฮ็ฝ ทอท มี เฮา ทู ลัฝ)
An angel sent from high above
(แอน เอนเจล เซ็นท ฟร็อม ไฮ อะบัฝ)
Now I know that all I need is you
(เนา ไอ โน แดท ดอร์ ไอ นีด อีส ยู)

Cos I need you and you need me
(คอซ ซาย นีด ยู แอ็นด ยู นีด มี)
And we’ll always be together
(แอ็นด เว็ล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)

Cos I need you and you need me
(คอซ ซาย นีด ยู แอ็นด ยู นีด มี)
And we’ll always be together
(แอ็นด เว็ล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)

You’re my inspiration
(ยัวร์ มาย อินซพิเรฌัน)
My world just seems a brighter place
(มาย เวิลด จัซท ซีม ซา ไบท์เดอ พเลซ)
I just wanna tell you
(ไอ จัซท วอนนา เท็ล ยู)
I’ve never ever felt this way
(แอฝ เนฝเออะ เอฝเออะ เฟ็ลท ดีซ เว)
I’ve never thought I’d see the day
(แอฝ เนฝเออะ ธอท อาย ซี เดอะ เด)

Real love real love
(ริแอ็ล ลัฝ [ ริแอ็ล ลัฝ ])
Has come my way
(แฮ็ส คัม มาย เว)
And I know I know
(แอ็นด ดาย โน [ ไอ โน ])
That it’s here to stay
(แดท อิทซ เฮียร ทู ซเท)
And it feels who-ho-hooo
(แอ็นด ดิท ฟีล [ ฮู โฮ hooo ])
Like never before
(ไลค เนฝเออะ บิโฟ)
Cos loving you is so beautiful baby cos…
(คอซ ลัฝอิง ยู อีส โซ บยูทิฟุล เบบิ คอซ)

You are all I need to get me through to get me through now
(ยู อาร์ ออล ไอ นีด ทู เก็ท มี ธรู [ ทู เก็ท มี ธรู เนา ])
Like a falling star I fell for you I fell for you now
(ไลค เก ฟ๊อลิง ซทา ไอ เฟ็ล ฟอ ยู [ ไอ เฟ็ล ฟอ ยู เนา ])
You have taught me how to love
(ยู แฮ็ฝ ทอท มี เฮา ทู ลัฝ)
An angel sent from high above
(แอน เอนเจล เซ็นท ฟร็อม ไฮ อะบัฝ)
Now I know that all I need is…
(เนา ไอ โน แดท ดอร์ ไอ นีด อีส)

You are all I need to get me through get me through now baby
(ยู อาร์ ออล ไอ นีด ทู เก็ท มี ธรู [ เก็ท มี ธรู เนา เบบิ ])
Like a falling star I fell for you I fell for you
(ไลค เก ฟ๊อลิง ซทา ไอ เฟ็ล ฟอ ยู [ ไอ เฟ็ล ฟอ ยู ])
You have taught me how to love
(ยู แฮ็ฝ ทอท มี เฮา ทู ลัฝ)
An angel sent from high above
(แอน เอนเจล เซ็นท ฟร็อม ไฮ อะบัฝ)
Now I know that all I need is you
(เนา ไอ โน แดท ดอร์ ไอ นีด อีส ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น