เนื้อเพลง You Could Be Mine คำอ่านไทย Guns N’ Roses

I’m a cold heartbreaker
(แอม มา โคลด ฮาทเบรคเกอร์)
Fit ta burn and I’ll rip your heart in two
(ฟิท ทา เบิน แอ็นด อิล ริพ ยุร ฮาท อิน ทู)
An I’ll leave you lyin’ on the bed
(แอน อิล ลีฝ ยู ลายอิน ออน เดอะ เบ็ด)
I’ll be out the door before ya wake
(อิล บี เอ้า เดอะ โด บิโฟ ยา เวค)
It’s nuthin’ new ta you
(อิทซ นัทติน นยู ทา ยู)
‘Cause I think *we’ve seen that movie too
(คอส ไอ ธิงค *หวีบ ซีน แดท มูวี่ ทู)

‘Cause you could be mine
(คอส ยู เคิด บี ไมน)
But you’re way out of line
(บัท ยัวร์ เว เอ้า อ็อฝ ไลน)
With your b*tch slap rappin’
(วิฑ ยุร บี *tch ซแล็พ แรพปิน)
And your c*caine tongue
(แอ็นด ยุร ซี *เคน ทัง)
You get nuthin’ done
(ยู เก็ท นัทติน ดัน)
I said you could be mine
(ไอ เซ็ด ยู เคิด บี ไมน)

Now holidays come and then they go
(เนา ฮอลอิเด คัม แอ็นด เด็น เด โก)
It’s nothin’ new today
(อิทซ นอทติน นยู ทุเด)
Collect another memory
(ค็อลเลคท แอะนัธเออะ เมมโอะริ)
When I come home late at night
(ฮเว็น นาย คัม โฮม เลท แอ็ท ไนท)
Don’t ask me where I’ve been
(ด้อนท์ อาซค มี ฮแว แอฝ บีน)
Just count your stars I’m home again
(จัซท เคานท ยุร ซทา แอม โฮม อะเกน)

‘Cause you could be mine
(คอส ยู เคิด บี ไมน)
But you’re way out of line
(บัท ยัวร์ เว เอ้า อ็อฝ ไลน)
With your b*tch slap rappin’
(วิฑ ยุร บี *tch ซแล็พ แรพปิน)
And your c*caine tongue
(แอ็นด ยุร ซี *เคน ทัง)
You get nuthin’ done
(ยู เก็ท นัทติน ดัน)
I said you could be mine
(ไอ เซ็ด ยู เคิด บี ไมน)

You’ve gone sketchin’ too many times
(ยู๊ฟ กอน sketchin ทู เมนอิ ไทม)
Why don’t ya give it a rest
(ฮไว ด้อนท์ ยา กิฝ อิท ดา เร็ซท)
Why
(ฮไว)
Must you find
(มัซท ยู ไฟนด)
Another reason to cry
(แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู คไร)

While you’re breakin’ down my back n’
(ฮไวล ยัวร์ เบรกกิ้น เดาน มาย แบ็ค เอ็น)
I been rackin’ out my brain
(ไอ บีน rackin เอ้า มาย บเรน)
It don’t matter how we make it
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ เฮา วี เมค อิท)
‘Cause it always ends the same
(คอส อิท ออลเว เอ็นด เดอะ เซม)
You can push it for more mileage
(ยู แค็น พุฌ อิท ฟอ โม ไมลิจ)
But your flaps r’ wearin’ thin
(บัท ยุร ฟแล็พ อาร์ เวียริน ธิน)
And I could sleep on it ’til mornin’
(แอ็นด ดาย เคิด ซลีพ ออน หนิด ทิล มอร์นิน)
But this nightmare never ends
(บัท ดีซ ไนท์แมร์ เนฝเออะ เอ็นด)
Don’t forget to call my lawyers
(ด้อนท์ เฟาะเกท ทู คอล มาย ลอเยอะ)
With ridiculous demands
(วิฑ ริดีคอิวลัซ ดิมานด)
An you can take the pity so far
(แอน ยู แค็น เทค เดอะ พีทอิ โซ ฟา)
But it’s more than I can stand
(บัท อิทซ โม แฑ็น นาย แค็น ซแท็นด)
‘Cause this couchtrip’s gettin’ older
(คอส ดีซ couchtrips เกดดิน โอลเดอะ)
Tell me how long has it been
(เท็ล มี เฮา ล็อง แฮ็ส ซิท บีน)
‘Cause 5 years is forever
(คอส ไฟท์ เยีย ซิส เฟาะเรฝเออะ)
An you haven’t grown up yet
(แอน ยู แฮฟเวน กโรน อัพ เย็ท)

You could be mine
(ยู เคิด บี ไมน)
But you’re way out of line
(บัท ยัวร์ เว เอ้า อ็อฝ ไลน)
With your b*tch slap rappin’
(วิฑ ยุร บี *tch ซแล็พ แรพปิน)
And your c*caine tongue
(แอ็นด ยุร ซี *เคน ทัง)
You get nuthin’ done
(ยู เก็ท นัทติน ดัน)
I said you could be mine
(ไอ เซ็ด ยู เคิด บี ไมน)
You should be
(ยู เชิด บี)
You could be mine
(ยู เคิด บี ไมน)

Yeah!
(เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Could Be Mine คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น