เนื้อเพลง Dream คำอ่านไทย Priscilla Ahn

I was a little girl
(ไอ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Alone in my little world
(อะโลน อิน มาย ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด)
Who dreamed of a little home for me.
(ฮู ดรีม อ็อฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โฮม ฟอ มี)
I played pretend between the trees,
(ไอ พเล พริเทนด บีทวิน เดอะ ทรี ,)
And fed my houseguests bark and leaves,
(แอ็นด เฟ็ด มาย houseguests บาค แอ็นด ลีฝ ,)
And laughed in my pretty bed of green.
(แอ็นด ลาฟ อิน มาย พรีททิ เบ็ด อ็อฝ กรีน)

I had a dream
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
That I could fly
(แดท ไอ เคิด ฟไล)
From the highest swing.
(ฟร็อม เดอะ ฮายเอส ซวิง)
I had a dream.
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)

Long walks in the dark
(ล็อง วอค ซิน เดอะ ดาค)
Through woods grown behind the park,
(ธรู วู๊ด กโรน บิไฮนด เดอะ พาค ,)
I asked God who I’m supposed to be.
(ไอ อาซค ก็อด ฮู แอม ซัพโพส ทู บี)
The stars smiled down on me,
(เดอะ ซทา ซไมล เดาน ออน มี ,)
God answered in silent reverie.
(ก็อด อานเซอะ อิน ไซเล็นท เรฝริ)
I said a prayer and fell asleep.
(ไอ เซ็ด อะ พเรเออะ แอ็นด เฟ็ล อัซลีพ)

I had a dream
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
That I could fly
(แดท ไอ เคิด ฟไล)
From the highest tree.
(ฟร็อม เดอะ ฮายเอส ทรี)
I had a dream.
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)

Now I’m old and feeling grey.
(เนา แอม โอลด แอ็นด ฟีลอิง กเร)
I don’t know what’s left to say
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท เล็ฟท ทู เซ)
About this life I’m willing to leave.
(อะเบาท ดีซ ไลฟ แอม วีลลิง ทู ลีฝ)
I lived it full and I lived it well,
(ไอ ไลฝ ดิท ฟูล แอ็นด ดาย ไลฝ ดิท เว็ล ,)
There’s many tales I’ve lived to tell.
(แดร์ เมนอิ เทล แอฝ ไลฝ ทู เท็ล)
I’m ready now,
(แอม เรดอิ เนา ,)
I’m ready now,
(แอม เรดอิ เนา ,)
I’m ready now
(แอม เรดอิ เนา)
To fly from the highest wing.
(ทู ฟไล ฟร็อม เดอะ ฮายเอส วิง)

I had a dream.
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dream คำอ่านไทย Priscilla Ahn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น