เนื้อเพลง Pyramid Song คำอ่านไทย Radiohead

I Jumped In The River What Did I See
(ไอ จัมพ อิน เดอะ รีฝเออะ ฮว็อท ดิด ดาย ซี)
Black Eyed Angels Swam With Me
(บแล็ค ไอ เอนเจล ซแว็ม วิฑ มี)
A Moon Full Of Stars And Astral Cars
(อะ มูน ฟูล อ็อฝ ซทา แซน Astral คา)
All The Things I Used To See
(ออล เดอะ ธิง ซาย ยูซ ทู ซี)
All My Lovers Were There With Me
(ออล มาย ลัฝเออะ เวอ แดร์ วิฑ มี)
All My Past And Futures
(ออล มาย พาซท แอ็นด ฟยูเชอะ)
And We All Went To Heaven In A Little Row Boat
(แอ็นด วี ออล เว็นท ทู เฮฝเอ็น อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เรา โบท)
There Was Nothing To Fear And Nothing To Doubt
(แดร์ วอส นัธอิง ทู เฟีย แอ็นด นัธอิง ทู เดาท)

I Jumped Into The River
(ไอ จัมพ อีนทุ เดอะ รีฝเออะ)
Black Eyed Angels Swam With Me
(บแล็ค ไอ เอนเจล ซแว็ม วิฑ มี)
A Moon Full Of Stars And Astral Cars
(อะ มูน ฟูล อ็อฝ ซทา แซน Astral คา)
And All The Things I Used To See
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง ซาย ยูซ ทู ซี)
All My Lovers Were There With Me
(ออล มาย ลัฝเออะ เวอ แดร์ วิฑ มี)
All My Past And Futures
(ออล มาย พาซท แอ็นด ฟยูเชอะ)
And We All Went To Heaven In A Little Row Boat
(แอ็นด วี ออล เว็นท ทู เฮฝเอ็น อิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เรา โบท)
There Was Nothing To Fear And Nothing To Doubt X3
(แดร์ วอส นัธอิง ทู เฟีย แอ็นด นัธอิง ทู เดาท X3)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pyramid Song คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น