เนื้อเพลง Number One คำอ่านไทย Nelly

Uh uh uh
(อา อา อา)
I just gotta bring it to they attention dirty
(ไอ จัซท กอททะ บริง อิท ทู เด แอ็ทเทนฌัน เดอทิ)
That’s all….
(แด๊ท ซอร์)

You better watch who you talking bout
(ยู เบทเทอะ ว็อช ฮู ยู ทอคอิง เบาท)
Runnin your mouth
(รูนนิน ยุร เมาธ)
Like you know me
(ไลค ยู โน มี)
You gonn f*ck around and check
(ยู gonn เอฟ *ck อะเรานด แอ็นด เช็ค)
Why they surely
(ฮไว เด ฌูรลิ)
They call me”show me ”
(เด คอล มี”โฌ มี ” )
Why one-on-one you can’t hold me
(ฮไว วัน ออน วัน ยู แค็นท โฮลด มี)
If your last name was Haynes
(อิฟ ยุร ลาซท เนม วอส เฮงสฺ)
Only way you wear me out
(โอ๊นลี่ เว ยู แว มี เอ้า)
Is stretch my name on your pen
(อีส ซทเร็ช มาย เนม ออน ยุร เพ็น)
No resident of France
(โน เรสอิเด็นท อ็อฝ ฟรานซ)
But you swear I’m from Paris
(บัท ยู ซแว แอม ฟร็อม แพริซ)
106 Karats
(106 แคแร็ท)
Told em”Naw that’s pure rich ”
(โทลด เอ็ม”นอว แด๊ท พยูร ริช ” )
Trying to compurr compare this
(ทไรอิง ทู compurr [ ค็อมแพ ] ดีซ)
My chain to your chain
(มาย เชน ทู ยุร เชน)
I’m like sprint and Motorola
(แอม ไลค ซพรินท แอ็นด มอเดอโรล่า)
No service, out of your range
(โน เซอฝิซ , เอ้า อ็อฝ ยุร เรนจ)
Your out of your brains
(ยุร เอ้า อ็อฝ ยุร บเรน)
Thinking I’ma shout out your name
(ติ้งกิง แอมอา เฌาท เอ้า ยุร เนม)
You gotta come up with better ways
(ยู กอททะ คัม อัพ วิฑ เบทเทอะ เว)
Than that
(แฑ็น แดท)
To catch your fame
(ทู แค็ช ยุร เฟม)
Only pressure you applying
(โอ๊นลี่ พเรฌเออะ ยู applyings)
Is time to ease off
(อีส ไทม ทู อีส ออฟฟ)
Before I hit you from the blind side
(บิโฟ ไอ ฮิท ยู ฟร็อม เดอะ บไลนด ไซด)
Taking your sleeves off
(เทคอิง ยุร ซลีฝ ออฟฟ)
As much as we’s lost
(แอ็ส มัช แอ็ส wes ล็อซท)
Still hard to please boss
(ซทิล ฮาด ทู พลีส บอส)
Don’t be lying
(ด้อนท์ บี ลายยิง)
And crying
(แอ็นด คไรอิง)
S*cking the bezel loss
(เอส *คิง เดอะ เบสเอ็ล โรซ)
Cause your
(คอส ยุร)
Ass is wack
(อาซ ซิส แวค)
Your whole
(ยุร โฮล)
Lable is wack
(เลบึล อีส แวค)
And matter fact
(แอ็นด แมทเทอะ แฟ็คท)
Eh eh eh eh eh hear that
(เอ เอ เอ เอ เอ เฮีย แดท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I-Am-number one
(ไอ แอ็ม นัมเบอะ วัน)
No matter if you like it
(โน แมทเทอะ อิฟ ยู ไลค อิท)
Ready take this sit down and write it
(เรดอิ เทค ดีซ ซิท เดาน แอ็นด ไรท อิท)
I-Am-number one
(ไอ แอ็ม นัมเบอะ วัน)
Hey hey hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)
Now let me ask you man…
(เนา เล็ท มี อาซค ยู แม็น)
What does it take to be number one?
(ฮว็อท โด ซิท เทค ทู บี นัมเบอะ วัน)
Two is not a winner
(ทู อีส น็อท ดา วีนเนอะ)
And 3 nobody remembers hey
(แอ็นด ที โนบอดี้ ริเมมเบอะ [ เฮ ])
What does it take to be number one?
(ฮว็อท โด ซิท เทค ทู บี นัมเบอะ วัน)
Hey hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ เฮ)

Do you like it when I shake it for ya?
(ดู ยู ไลค อิท ฮเว็น นาย เฌค อิท ฟอ ยา)
Daddy? Move it all around?
(แดดดิ มูฝ อิท ดอร์ อะเรานด)
Let you get a peep before it touches the ground?
(เล็ท ยู เก็ท ดา พีพ บิโฟ อิท ทูช เดอะ กเรานด)

[Nelly]
([ เนลลี])
Hell yeah
(เฮ็ล เย่)
Ma I’m in a girl that’s willing to learn
(มา แอม อิน อะ เกิล แด๊ท วีลลิง ทู เลิน)
Willing to get in the driver’s seat
(วีลลิง ทู เก็ท อิน เดอะ ดไรฝเออะ ซีท)
Willing to turn
(วีลลิง ทู เทิน)
And not concerned about that
(แอ็นด น็อท ค็อนเซิน อะเบาท แดท)
He say, she say, did he say, what I think he said?
(ฮี เซ , ชี เซ , ดิด ฮี เซ , ฮว็อท ไอ ธิงค ฮี เซ็ด)
Squash that
(ซคว็อฌ แดท)
He probably got that off E-bay
(ฮี พรอบอับลิ ก็อท แดท ออฟฟ อี เบ)
Or some Internet access
(ออ ซัม อินเตอเน็ต แอคเซ็ซ)
Some website chat line
(ซัม website แช็ท ไลน)
Mad cause I got mine
(แม็ด คอส ไอ ก็อท ไมน)
Ooh don’t wind up on the flatline
(อู้ ด้อนท์ วินด อัพ ออน เดอะ flatline)
Oh if my uncle could see me know
(โอ อิฟ มาย อั๊งเคิ่ล เคิด ซี มี โน)
If he could see how many rappers wanna be me now
(อิฟ ฮี เคิด ซี เฮา เมนอิ แรพเพอ วอนนา บี มี เนา)
Straight emulating my style
(ซทเรท emulatings มาย ซไทล)
Right to the”down down ”
(ไรท ทู เดอะ”เดาน เดาน ” )
Can he bout to score now
(แค็น ฮี เบาท ทู ซโค เนา)
Better wait till they calm down
(เบทเทอะ เวท ทิล เด คาม เดาน)
I got hella shorty’s
(ไอ ก็อท เฮลลา ชอร์ทดิง)
Coming askin me”Yo where the party? ”
(คัมอิง แอสกิน มี”โย ฮแว เดอะ พาทิ ” )
Oh lordy till I continue to act naughty
(โอ ลอร์ดี้ ทิล ไอ ค็อนทีนยู ทู แอ็คท นอทิ)
Mixing cris at the party
(มิคซทิง คริซ แอ็ท เดอะ พาทิ)
Got me banging fo sho
(ก็อท มี แบงกิง โฟ โช)
I’m not a man of many words
(แอม น็อท ดา แม็น อ็อฝ เมนอิ เวิด)
But there’s one thing I know
(บัท แดร์ วัน ธิง ไอ โน)
Pimp-
(พิมพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Hey yo I’m tired of people judging what’s real Hip-Hop
(เฮ โย แอม ไทร อ็อฝ พี๊เพิ่ล จั๊ดจิ้ง ฮว็อท ริแอ็ล ฮิพ ฮ็อพ)
Half the time you be them n*ggas who’s f*ckin album flop
(ฮาล์ฟ เดอะ ไทม ยู บี เฑ็ม เอ็น *ggas ฮู เอฟ *ckin แอลบัม ฟล็อพ)
You know Boat done sank and it aint left the dock
([ ยู โน ] โบท ดัน แซ็งค แอ็นด ดิท เอน เล็ฟท เดอะ ด็อค)
Cmon! Mad cause I’m hot
([ ซีมอน ! ] แม็ด คอส แอม ฮ็อท)
He just Mad cause he not
([ ฮี จัซท ] แม็ด คอส ฮี น็อท)
You aint gotta gimme my props
(ยู เอน กอททะ กีมมิ มาย พร็อพ)
Just gimme the yachts
(จัซท กีมมิ เดอะ ย็อท)
Gimme my rocks
(กีมมิ มาย ร็อค)
Keep my fans coming in flocks
(คีพ มาย แฟน คัมอิง อิน ฟล็อค)
Till you top the Superbowl
(ทิล ยู ท็อพ เดอะ ซูปเพอบอว)
Keep your mouth on lock
(คีพ ยุร เมาธ ออน ล็อค)
Shhhhh I’m awake ha ha
(Shhhhh แอม อะเวค ฮา ฮา)
I’m cocky on the mic
(แอม คอคอิ ออน เดอะ ไมคะ)
But I’m humble in real life
(บัท แอม ฮั๊มเบิ้ล อิน ริแอ็ล ไลฟ)
Taking nothing for granted
(เทคอิง นัธอิง ฟอ กรานท)
Blessing errthing on my life
(บเลซซิง errthings ออน มาย ไลฟ)
Trying to see a new light
(ทไรอิง ทู ซี อะ นยู ไลท)
At the top of the roof
(แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ รูฟ)
Baby aint not single
(เบบิ เอน น็อท ซิ๊งเกิ้ล)
But I speak the truth
(บัท ไอ ซพีค เดอะ ทรูธ)
I heat the booth
(ไอ ฮีท เดอะ บูธ)
Nelly acting so uncouth
(เนลลีแอคทิง โซ อันคูธ)
Top down shirt off
(ท็อพ เดาน เฌิท ออฟฟ)
in the coupe
(อิน เดอะ คูเพ)
Spreadin the loot
(สเปรสดิน เดอะ ลูท)
With my
(วิฑ มาย)
family and friends
(แฟมอิลิ แอ็นด ฟเร็นด)
And my
(แอ็นด มาย)
Closest to kin
(โคลสเอส ทู คิน)
And I
(แอ็นด ดาย)
Do it again
(ดู อิท อะเกน)
If it means I’ma win
(อิฟ อิท มีน แอมอา วิน)
Dirty I am
(เดอทิ ไอ แอ็ม)

[Chorus – repeat until fade]
([ [ โครัซ ] ริพีท อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Number One คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น