เนื้อเพลง I Just Had Sex คำอ่านไทย The Lonely Island feat Akon

Sometimes Oooooh
(ซัมไทม์ [ อูฮู ])
Something beautiful happens
(ซัมติง บยูทิฟุล แฮพเพ็น)
In this world Akon
(อิน ดีซ เวิลด [ เอคอน ])
You don’t know how to
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ทู)
Express yourself so and Lonely Island
(เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ โซ [ แอ็นด โลนลิ ไอแล็นด ])
You just gotta sing
(ยู จัซท กอททะ ซิง)

I just had sex
(ไอ จัซท แฮ็ด เซ็คซ)
And it felt so good Felt so good
(แอ็นด ดิท เฟ็ลท โซ เกิด [ เฟ็ลท โซ เกิด ])
A woman let me put
(อะ วูมเอิน เล็ท มี พัท)
My penis inside of her
(มาย พีนิซ อีนไซด อ็อฝ เฮอ)
I just had sex
(ไอ จัซท แฮ็ด เซ็คซ)
And I’ll never go back Never go back
(แอ็นด อิล เนฝเออะ โก แบ็ค [ เนฝเออะ โก แบ็ค ])
To the not-having-sex
(ทู เดอะ น็อท แฮฝวิ่ง เซ็คซ)
Ways of the past
(เว อ็อฝ เดอะ พาซท)

Have you ever had sex?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ แฮ็ด เซ็คซ)
I have it felt great
(ไอ แฮ็ฝ อิท เฟ็ลท กเรท)
It felt so good
(อิท เฟ็ลท โซ เกิด)
When I did it with my penis
(ฮเว็น นาย ดิด ดิท วิฑ มาย พีนิซ)
A girl let me do it
(อะ เกิล เล็ท มี ดู อิท)
It literally just happened
(อิท ลีทเออะแรลลิ จัซท แฮพเพ็น)
Having sex can make a nice
(แฮฝวิ่ง เซ็คซ แค็น เมค เก ไน๊ซ์)
Man out of the meanest
(แม็น เอ้า อ็อฝ เดอะ มีนเอส)

Never guess where I just came from
(เนฝเออะ เก็ซ ฮแว ไอ จัซท เคม ฟร็อม)
I had sex
(ไอ แฮ็ด เซ็คซ)
If I had to describe the feeling
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดิซไครบ เดอะ ฟีลอิง)
It was the best
(อิท วอส เดอะ เบ็ซท)
When I had the sex
(ฮเว็น นาย แฮ็ด เดอะ เซ็คซ)
Man my penis felt great
(แม็น มาย พีนิซ เฟ็ลท กเรท)
And I called my parents
(แอ็นด ดาย คอล มาย แพเร็นท)
Right after I was done
(ไรท อาฟเทอะ ไอ วอส ดัน)

Oh hey, didn’t see you there
(โอ เฮ , ดิ๊นอิน ซี ยู แดร์)
Guess what I just did?
(เก็ซ ฮว็อท ไอ จัซท ดิด)
Had sex, undressed
(แฮ็ด เซ็คซ , อันดเรซ)
Saw her boobies and the rest
(ซอ เฮอ boobies แซน เดอะ เร็ซท)
Was sure nice of her to let you
(วอส ฌุร ไน๊ซ์ อ็อฝ เฮอ ทู เล็ท ยู)
Do that thing
(ดู แดท ธิง)
Nice of any girl ever
(ไน๊ซ์ อ็อฝ เอนอิ เกิล เอฝเออะ)
Now sing
(เนา ซิง)

I just had sex
(ไอ จัซท แฮ็ด เซ็คซ)
And it felt so good Felt so good
(แอ็นด ดิท เฟ็ลท โซ เกิด [ เฟ็ลท โซ เกิด ])
A woman let me put
(อะ วูมเอิน เล็ท มี พัท)
My penis inside of her
(มาย พีนิซ อีนไซด อ็อฝ เฮอ)
I wanna tell the world
(ไอ วอนนา เท็ล เดอะ เวิลด)

To be honest I’m surprised
(ทู บี ออนเอ็ซท แอม เซิพไรส)
She even wanted me to do it
(ชี อีเฝ็น ว็อนท มี ทู ดู อิท)
Doesn’t really make sense
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ เมค เซ็นซ)
But man, screw it
(บัท แม็น , ซครู อิท)
I ain’t one to argue
(ไอ เอน วัน ทู อากิว)
With a good thing
(วิฑ อะ เกิด ธิง)
She could be my wife
(ชี เคิด บี มาย ไวฟ)
That good?
(แดท เกิด)
The best 30 seconds of my life My life
(เดอะ เบ็ซท 30 เซคอันด อ็อฝ มาย ไลฟ [ มาย ไลฟ ])

I’m so humbled by a girls ability
(แอม โซ ฮั๊มเบิ้ล ไบ อะ เกิล อะบีลอิติ)
To let me do her
(ทู เล็ท มี ดู เฮอ)
Cuz honestly I’d have sex
(คัซ ออนเอ็ซทลิ อาย แฮ็ฝ เซ็คซ)
With a pile of manure
(วิฑ อะ ไพล อ็อฝ มันยูร)
With that in mind
(วิฑ แดท อิน ไมนด)
The soft, nice smelling girls better
(เดอะ ซ็อฟท , ไน๊ซ์ สเมลลิง เกิล เบทเทอะ)
Cuz she let me wear
(คัซ ชี เล็ท มี แว)
My chain and turtle neck sweater
(มาย เชน แอ็นด เท๊อเทิ่ล เน็ค ซเวทเออะ)

So this one’s dedicated to them girls
(โซ ดีซ วัน เดดอิเคท ทู เฑ็ม เกิล)
That let us flop around on top of them
(แดท เล็ท อัซ ฟล็อพ อะเรานด ออน ท็อพ อ็อฝ เฑ็ม)
If you’re near or far
(อิฟ ยัวร์ เนีย ออ ฟา)
Whether short or tall
(ฮเวทเออะ ฌอท ออ ทอล)
We wanna thank you all
(วี วอนนา แธ็งค ยู ออล)
For letting us f*ck you
(ฟอ เลทดิง อัซ เอฟ *ck ยู)

She kept looking at her watch
(ชี เค็พท ลุคอิง แอ็ท เฮอ ว็อช)
Doesn’t matter, had sex
([ ดัสอินท แมทเทอะ , แฮ็ด เซ็คซ ])
But I cried the whole time
(บัท ไอ คไร เดอะ โฮล ไทม)
Doesn’t matter, had sex
([ ดัสอินท แมทเทอะ , แฮ็ด เซ็คซ ])
I think she might’ve been a racist
(ไอ ธิงค ชี มั้ยเวอฝ บีน อะ เรซิสทฺ)
Doesn’t matter, had sex
([ ดัสอินท แมทเทอะ , แฮ็ด เซ็คซ ])
She put a bag on my head
(ชี พัท ดา แบ็ก ออน มาย เฮ็ด)
Still counts
([ ซทิล เคานท ])

I just had sex Sex
(ไอ จัซท แฮ็ด เซ็คซ [ เซ็คซ ])
And all my dreams came true Dream came true
(แอ็นด ออล มาย ดรีม เคม ทรู [ ดรีม เคม ทรู ])
So if you had sex in the last
(โซ อิฟ ยู แฮ็ด เซ็คซ อิน เดอะ ลาซท)
30 minutes then you’re qualified
(30 มินยูท เด็น ยัวร์ ควอลอิไฟด)
To sing with me
(ทู ซิง วิฑ มี)

I just had sex Everybody sing
(ไอ จัซท แฮ็ด เซ็คซ [ เอวี่บอดี้ ซิง ])
And it felt so good We all had sex
(แอ็นด ดิท เฟ็ลท โซ เกิด [ วี ออล แฮ็ด เซ็คซ ])
A woman let me put
(อะ วูมเอิน เล็ท มี พัท)
My penis inside of her I wanna tell the world
(มาย พีนิซ อีนไซด อ็อฝ เฮอ [ ไอ วอนนา เท็ล เดอะ เวิลด ])
I just had sex
(ไอ จัซท แฮ็ด เซ็คซ)
And I’ll never go back No no no
(แอ็นด อิล เนฝเออะ โก แบ็ค [ โน โน โน ])
To the not-having-sex
(ทู เดอะ น็อท แฮฝวิ่ง เซ็คซ)
Days of the past
(เด อ็อฝ เดอะ พาซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Just Had Sex คำอ่านไทย The Lonely Island feat Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น