เนื้อเพลง Wall to Wall คำอ่านไทย Chris Brown

Ladies Im gonna need you all to back away from the door we are trying to make way for Chris Brown
(เลดิส แอม กอนนะ นีด ยู ออล ทู แบ็ค อะเว ฟร็อม เดอะ โด วี อาร์ ทไรอิง ทู เมค เว ฟอ คริส บเราน)

Ladies you are not listening I need you all to back away from the door we are trying to make way for Chris Brown
(เลดิส ยู อาร์ น็อท ลิเซินนิง ไอ นีด ยู ออล ทู แบ็ค อะเว ฟร็อม เดอะ โด วี อาร์ ทไรอิง ทู เมค เว ฟอ คริส บเราน)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
hold up hold up
(โฮลด อัพ โฮลด อัพ)
Can’t believe the girls club packed
(แค็นท บิลีฝ เดอะ เกิล คลับ แพ็ค)
What up What up
(ฮว็อท อัพ ฮว็อท อัพ)
Shorty wanna lead me to the back to the back
(ชอร์ทดิง วอนนา เล็ด มี ทู เดอะ แบ็ค [ ทู เดอะ แบ็ค ])
Aint been in here 15 minutes got a pocket full of digits and she just wont take no
(เอน บีน อิน เฮียร 15 มินยูท ก็อท ดา พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ ดีจอิท แซน ชี จัซท ว็อนท เทค โน)
Hold up Hold up
([ โฮลด อัพ โฮลด อัพ ])
Now lil mama wanna get mad
(เนา ลิล มามะ วอนนา เก็ท แม็ด)
Slow up Slow up
(ซโล อัพ ซโล อัพ)
Sayin she dont wanna share what she had she had
(เซย์อิน ชี ด้อนท์ วอนนา แฌ ฮว็อท ชี แฮ็ด [ ชี แฮ็ด ])
Aint no particular one that’s getting the water gun so many that I want
(เอน โน เพอะทีคอิวเลอะ วัน แด๊ท เกดดดิ้ง เดอะ วอเทอะ กัน โซ เมนอิ แดท ไอ ว็อนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
They packed up in here
(เด แพ็ค อัพ อิน เฮียร)
wall to wall hey
(วอล ทู วอล [ เฮ ])
I don’t hear nothing but ladies calling
(ไอ ด้อนท์ เฮีย นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง)
Im tryna give one of them all this
(แอม ทายนา กิฝ วัน อ็อฝ เฑ็ม ออล ดีซ)
but they keep coming from wall to wall
(บัท เด คีพ คัมอิง ฟร็อม วอล ทู วอล)
They packed up in here
(เด แพ็ค อัพ อิน เฮียร)
wall to wall wooh yeah
(วอล ทู วอล [ วู เย่ ])
I don’t hear nothing but ladies calling hey
(ไอ ด้อนท์ เฮีย นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง [ เฮ ])
Im tryna give one of them all this
(แอม ทายนา กิฝ วัน อ็อฝ เฑ็ม ออล ดีซ)
but they keep coming from wall to wall
(บัท เด คีพ คัมอิง ฟร็อม วอล ทู วอล)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Another 2 just came up and said they love me on the radio on the radio
(แอะนัธเออะ ทู จัซท เคม อัพ แอ็นด เซ็ด เด ลัฝ มี ออน เดอะ เรดิโอ [ ออน เดอะ เรดิโอ ])
Two twins now thats a cool lil scenario lil scenario
(ทู ทวิน เนา แด๊ท ซา คูล ลิล ซิเนริโอ [ ลิล ซิเนริโอ ])
They talk ’bout leaving right now
(เด ทอค เบาท ลีฝอิงส ไรท เนา)
Wanna put in some time cause you know what they already ’bout
(วอนนา พัท อิน ซัม ไทม คอส ยู โน ฮว็อท เด ออลเรดอิ เบาท)
One talking
([ วัน ทอคอิง ])
How she like the way that I rock
(เฮา ชี ไลค เดอะ เว แดท ไอ ร็อค)
And the other one
([ แอ็นด ดิ อัฑเออะ วัน ])
Say she wanna just watch just watch
(เซ ชี วอนนา จัซท ว็อช [ จัซท ว็อช ])
I’m game for any damn thing
(แอม เกม ฟอ เอนอิ แด็ม ธิง)
But theres more than 200 dames
(บัท แดร์ โม แฑ็น 200 เดม)
That’s ready to go
(แด๊ท เรดอิ ทู โก)
[Chorus]
([ โครัซ ])
They packed up in here
(เด แพ็ค อัพ อิน เฮียร)
wall to wall hey
(วอล ทู วอล [ เฮ ])
I don’t hear nothing but ladies calling ladies callin
(ไอ ด้อนท์ เฮีย นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง [ เลดิส คอลลิน ])
Im tryna give one of them all this
(แอม ทายนา กิฝ วัน อ็อฝ เฑ็ม ออล ดีซ)
but they keep coming from wall to wall
(บัท เด คีพ คัมอิง ฟร็อม วอล ทู วอล)

They up in here woo wooh
(เด อัพ อิน เฮียร [ วู วู ])
wall to wall ooh yeah
(วอล ทู วอล [ อู้ เย่ ])
I don’t hear nothing but ladies calling
(ไอ ด้อนท์ เฮีย นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง)
Im tryna give one of them all this
(แอม ทายนา กิฝ วัน อ็อฝ เฑ็ม ออล ดีซ)
but they keep coming from wall to wall
(บัท เด คีพ คัมอิง ฟร็อม วอล ทู วอล)
They up in here wall to wall I cant believe there’s so many of feelin’ at me
(เด อัพ อิน เฮียร วอล ทู วอล [ ไอ แค็นท บิลีฝ แดร์ โซ เมนอิ อ็อฝ ฟีลิน แอ็ท มี ])
I don’t here nothing but ladies calling
(ไอ ด้อนท์ เฮียร นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง)
Im tryna give one of them all this
(แอม ทายนา กิฝ วัน อ็อฝ เฑ็ม ออล ดีซ)
but they keep coming from wall to wall ay, ay, ay, wall to wall
(บัท เด คีพ คัมอิง ฟร็อม วอล ทู วอล [ ไอ , ไอ , ไอ , วอล ทู วอล ])
They up in here wall to wall
(เด อัพ อิน เฮียร วอล ทู วอล)
I don’t hear nothing but ladies calling it’s so many ladies in here
(ไอ ด้อนท์ เฮีย นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง [ อิทซ โซ เมนอิ เลดิส ซิน เฮียร ])
Im tryna give one of them all this
(แอม ทายนา กิฝ วัน อ็อฝ เฑ็ม ออล ดีซ)
But they keep coming from wall to wall
(บัท เด คีพ คัมอิง ฟร็อม วอล ทู วอล)

[Breakdown]
([ เบรคดาว ])
So many look good in here so good
(โซ เมนอิ ลุค เกิด อิน เฮียร [ โซ เกิด ])
I just dont know which one I want I want
(ไอ จัซท ด้อนท์ โน ฮวิช วัน ไอ ว็อนท [ ไอ ว็อนท ])
If I had to choose yall know you know
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ชูส ยอล โน [ ยู โน ])
I would take all yall with me
(ไอ เวิด เทค ออล ยอล วิฑ มี)
Who wanna try me on the floor
(ฮู วอนนา ทไร มี ออน เดอะ ฟโล)
Who ready to come and get this get this
(ฮู เรดอิ ทู คัม แอ็นด เก็ท ดีซ [ เก็ท ดีซ ])
All I know is that im feeling this party
(ออล ไอ โน อีส แดท แอม ฟีลอิง ดีซ พาทิ)
And you can see Im so ready
(แอ็นด ยู แค็น ซี แอม โซ เรดอิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
They packed up in here wall to wall ow
(เด แพ็ค อัพ อิน เฮียร วอล ทู วอล [ เอ้า ])
I don’t hear nothing but ladies calling ladies calling
(ไอ ด้อนท์ เฮีย นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง [ เลดิส คอลลิง ])
Im tryna give one of them all this
(แอม ทายนา กิฝ วัน อ็อฝ เฑ็ม ออล ดีซ)
but they keep coming from wall to wall wooo
(บัท เด คีพ คัมอิง ฟร็อม วอล ทู วอล [ วู ])
They pacekd up in here
(เด pacekd อัพ อิน เฮียร)
wall to wall They all wall to wall ohwahh
(วอล ทู วอล [ เด ออล วอล ทู วอล ohwahh ])
I don’t hear nothing but ladies calling
(ไอ ด้อนท์ เฮีย นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง)
Im tryna give one of them all this
(แอม ทายนา กิฝ วัน อ็อฝ เฑ็ม ออล ดีซ)
but they keep coming from wall to wall
(บัท เด คีพ คัมอิง ฟร็อม วอล ทู วอล)
They up in here
(เด อัพ อิน เฮียร)
wall to wall I’m tryin’ to get some shorty now
(วอล ทู วอล [ แอม ทายอิน ทู เก็ท ซัม ชอร์ทดิง เนา ])
I don’t hear nothing but ladies calling
(ไอ ด้อนท์ เฮีย นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง)
Im tryna give one of them all this
(แอม ทายนา กิฝ วัน อ็อฝ เฑ็ม ออล ดีซ)
but they keep coming from wall to wall
(บัท เด คีพ คัมอิง ฟร็อม วอล ทู วอล)
They up in here
(เด อัพ อิน เฮียร)
wall to wall
(วอล ทู วอล)
I don’t hear nothing but ladies calling
(ไอ ด้อนท์ เฮีย นัธอิง บัท เลดิส คอลลิง)

[End]
([ เอ็นด ])
Yeah smash on the radio bet i bend it
(เย่ ซแม็ฌ ออน เดอะ เรดิโอ เบ็ท ไอ เบ็นด ดิท)
Chris Brown 5x
(คริส บเราน [ 5x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wall to Wall คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น