เนื้อเพลง Let’s Go Dancing (Ooh La La) คำอ่านไทย Peter Andre

Yeah-eah
(เย่ อี่)

Yeah
(เย่)

Ooh-la-la-la, wooh, let’s go dancin’, Ooh-la-la-la, come on, reggae dancin’
(อู้ ลา ลา ลา , [ วู ] , เล็ท โก แดนซิน , อู้ ลา ลา ลา , [ คัมมอน ] , reggae แดนซิน)

Went down to the park yeah, everything was dark, oh yeah-yeah
(เว็นท เดาน ทู เดอะ พาค [ เย่ ] , เอ๊วี่ติง วอส ดาค , โอ เย่ เย่)
On came the lights hey, and everything was feelin’ ri-hight
(ออน เคม เดอะ ไลท [ เฮ ] , แอ็นด เอ๊วี่ติง วอส ฟีลิน ri hight)

The people started dancin’ yeah they call me over to join in
(เดอะ พี๊เพิ่ล ซทาท แดนซิน [ เย่ ] เด คอล มี โอเฝอะ ทู จอยน อิน)
They said, Pete, why don’t ya feel good, man
(เด เซ็ด , พีท , ฮไว ด้อนท์ ยา ฟีล เกิด , แม็น)
Come on and join the reggae jam yeah
(คัมมอน แอ็นด จอยน เดอะ reggae แจ็ม [ เย่ ])
I heard them singin’?
(ไอ เฮิด เฑ็ม ซิงอิน)

Ooh-la-la-la, let’s go dancin’, Ooh-la-la-la, reggae dancin’
(อู้ ลา ลา ลา , เล็ท โก แดนซิน , อู้ ลา ลา ลา , reggae แดนซิน)
Ooh-la-la-la, wooh, let’s go dancin’
(อู้ ลา ลา ลา , [ วู ] , เล็ท โก แดนซิน)
Ooh-la-la-la, reggae dancin’
(อู้ ลา ลา ลา , reggae แดนซิน)

I wanna get to know you, come on let’s reggae down, oh yeah-eah
(ไอ วอนนา เก็ท ทู โน ยู , คัมมอน เล็ท reggae เดาน , โอ เย่ อี่)
Get better acquainted yeah, so that everything will be fine
(เก็ท เบทเทอะ แอ็คเวนท [ เย่ ] , โซ แดท เอ๊วี่ติง วิล บี ไฟน)
Hey babe what’s your name? tell me Is it a Mrs or a Miss-aa
(เฮ เบบ ฮว็อท ยุร เนม [ เท็ล มี ] อีส ซิท อะ มีซซิซ ออ รา มิซ aa)
If you’re by yourself I’d like to take you for a ride
(อิฟ ยัวร์ ไบ ยุรเซลฟ อาย ไลค ทู เทค ยู ฟอ รา ไรด)
We could check the scene and we can reggae down
(วี เคิด เช็ค เดอะ ซีน แอ็นด วี แค็น reggae เดาน)
And we’ll be singin’
(แอ็นด เว็ล บี ซิงอิน)

Ooh-la-la-la, wooh, let’s go dancin’
(อู้ ลา ลา ลา , [ วู ] , เล็ท โก แดนซิน)
Ooh-la-la-la, we are reggae dancin’
(อู้ ลา ลา ลา , วี อาร์ reggae แดนซิน)
Ooh-la-la-la, let’s go dancin’, Ooh-la-la-la, reggae dancin’
(อู้ ลา ลา ลา , เล็ท โก แดนซิน , อู้ ลา ลา ลา , reggae แดนซิน)

Now we on the floor, gimme, gimme some more, oh yeah-yeah
(เนา วี ออน เดอะ ฟโล , กีมมิ , กีมมิ ซัม โม , โอ เย่ เย่)
The world is yours for dancin’, yeah-eah-eah
(เดอะ เวิลด อีส ยุร ฟอ แดนซิน , เย่ อี่ อี่)
Just let that music take you, yeah can’t you hear what I’m singin’
(จัซท เล็ท แดท มยูสิค เทค ยู , [ เย่ ] แค็นท ยู เฮีย ฮว็อท แอม ซิงอิน)

Ooh-la-la-la come on, let’s go dancin’ wooh, Ooh-la-la-la yeah, reggae dancin’
(อู้ ลา ลา ลา [ คัมมอน ] , เล็ท โก แดนซิน [ วู ] , อู้ ลา ลา ลา [ เย่ ] , reggae แดนซิน)
Ooh-la-la-la, let’s go dancin’, Ooh-la-la-la reggae dancin’
(อู้ ลา ลา ลา , เล็ท โก แดนซิน , อู้ ลา ลา ลา reggae แดนซิน)
Ooh-la-la-la wooh, let’s go dancin’, Ooh-la-la-la, reggae dancin’
(อู้ ลา ลา ลา [ วู ] , เล็ท โก แดนซิน , อู้ ลา ลา ลา , reggae แดนซิน)
Ooh-la-la-la yeah, let’s go dancin’, Ooh-la-la-la reggae dancin’
(อู้ ลา ลา ลา [ เย่ ] , เล็ท โก แดนซิน , อู้ ลา ลา ลา reggae แดนซิน)

Oooh yus, well it’s a special occasion
(อู้ yus , เว็ล อิทซ ซา ซเพฌแอ็ล อ็อคเคฉัน)
Oh-oh yus – Such a happy fade
(โอ โอ yus ซัช อะ แฮพพิ [ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Go Dancing (Ooh La La) คำอ่านไทย Peter Andre

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น