เนื้อเพลง How Do You Do คำอ่านไทย Shakira

Forgive us our trespasses
(เฟาะกีฝ อัซ เอ๊า trespasses)
As we forgive those who have trespassed against us
(แอ็ส วี เฟาะกีฝ โฑส ฮู แฮ็ฝ ทเรซพัซ อะเกนซท อัซ)
Give us this day our daily bread
(กิฝ อัซ ดีซ เด เอ๊า เดลิ บเร็ด)
Daily bread, daily bread
(เดลิ บเร็ด , เดลิ บเร็ด)

Gloria Espiritu Santo
(โกวเรีย Espiritu Santo)

What language do you speak
(ฮว็อท แลงกวิจ ดู ยู ซพีค)
If you speak at all?
(อิฟ ยู ซพีค แกท ออล)
Are you some kind of freak
(อาร์ ยู ซัม ไคนด อ็อฝ ฟรีค)
Who lives to raise the ones who fall?
(ฮู ไลฝ ทู เรส ดิ วัน ฮู ฟอล)

Hey, would you tell me why
(เฮ , เวิด ยู เท็ล มี ฮไว)
The cat fights the dog?
(เดอะ แค็ท ไฟท เดอะ ด็อก)
Do you go to the Mosque
(ดู ยู โก ทู เดอะ มอซค)
Or the Synagogue?
(ออ เดอะ ซีมอะก็อก)

And if our fates have all been wrapped around your finger
(แอ็นด อิฟ เอ๊า เฟท แฮ็ฝ ออล บีน แร็พท อะเรานด ยุร ฟีงเกอะ)
And if you wrote the script then why the troublemakers?
(แอ็นด อิฟ ยู โรท เดอะ ซคริพท เด็น ฮไว เดอะ ทรับเบิลเมเกอร์)

How do you do?
(เฮา ดู ยู ดู)
How does it feel to be so high
(เฮา โด ซิท ฟีล ทู บี โซ ไฮ)
And are you happy?
(แอ็นด อาร์ ยู แฮพพิ)
Do you ever cry?
(ดู ยู เอฝเออะ คไร)

… I sometimes cry …
(ไอ ซัมไทม์ คไร)

You’ve made mistakes
(ยู๊ฟ เมด มิซเทค)
Well that’s OK ’cause we all have
(เว็ล แด๊ท โอเค คอส วี ออล แฮ็ฝ)
But if I forgive yours
(บัท อิฟ ฟาย เฟาะกีฝ ยุร)
Will you forgive mine?
(วิล ยู เฟาะกีฝ ไมน)

Hey, do you feel our pain
(เฮ , ดู ยู ฟีล เอ๊า เพน)
And walk in our shoes?
(แอ็นด วอค อิน เอ๊า ฌู)
Have you ever felt starved
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ซทาฝ)
Or is your belly always full?
(ออ อีส ยุร เบลลิ ออลเว ฟูล)

How many people die
(เฮา เมนอิ พี๊เพิ่ล ได)
And hurt in your name?
(แอ็นด เฮิท อิน ยุร เนม)
Hey, does that make you proud
(เฮ , โด แดท เมค ยู พเราด)
Or does it bring you shame?
(ออ โด ซิท บริง ยู เฌม)

And if our fates have all been wrapped around your finger
(แอ็นด อิฟ เอ๊า เฟท แฮ็ฝ ออล บีน แร็พท อะเรานด ยุร ฟีงเกอะ)
And if you wrote the script then why the troublemakers?
(แอ็นด อิฟ ยู โรท เดอะ ซคริพท เด็น ฮไว เดอะ ทรับเบิลเมเกอร์)

How do you do?
(เฮา ดู ยู ดู)
How does it feel to be so high
(เฮา โด ซิท ฟีล ทู บี โซ ไฮ)
And are you happy?
(แอ็นด อาร์ ยู แฮพพิ)
Do you ever cry?
(ดู ยู เอฝเออะ คไร)

… I sometimes cry …
(ไอ ซัมไทม์ คไร)

You’ve made mistakes
(ยู๊ฟ เมด มิซเทค)
Well that’s OK ’cause we all have
(เว็ล แด๊ท โอเค คอส วี ออล แฮ็ฝ)
But if I forgive yours
(บัท อิฟ ฟาย เฟาะกีฝ ยุร)
Will you forgive mine?
(วิล ยู เฟาะกีฝ ไมน)

Forgive us our trespasses
(เฟาะกีฝ อัซ เอ๊า trespasses)
As we forgive those who have trespassed against us
(แอ็ส วี เฟาะกีฝ โฑส ฮู แฮ็ฝ ทเรซพัซ อะเกนซท อัซ)
… Mehila …
(Mehila)
Give us this day our daily bread
(กิฝ อัซ ดีซ เด เอ๊า เดลิ บเร็ด)
… Mehila …
(Mehila)
Daily bread
(เดลิ บเร็ด)
… Mehila …
(Mehila)
Daily bread
(เดลิ บเร็ด)
… Mehila …
(Mehila)

Forgive us our trespasses
(เฟาะกีฝ อัซ เอ๊า trespasses)
As we forgive those who have trespassed against us
(แอ็ส วี เฟาะกีฝ โฑส ฮู แฮ็ฝ ทเรซพัซ อะเกนซท อัซ)
… Mehila …
(Mehila)
Give us this day our daily bread
(กิฝ อัซ ดีซ เด เอ๊า เดลิ บเร็ด)
… Mehila ….
(Mehila)
Daily bread
(เดลิ บเร็ด)
Daily bread
(เดลิ บเร็ด)
Thine is the Kingdom and the Power and the Glory
(ไฑน อีส เดอะ คีงดัม แอ็นด เดอะ เพาเออะ แอ็นด เดอะ กโลริ)
Amen!
(อาเมน !)

How do you do?
(เฮา ดู ยู ดู)
How does it feel to be so high
(เฮา โด ซิท ฟีล ทู บี โซ ไฮ)
And are you happy?
(แอ็นด อาร์ ยู แฮพพิ)
Do you ever cry?
(ดู ยู เอฝเออะ คไร)

… I sometimes cry …
(ไอ ซัมไทม์ คไร)

You’ve made mistakes
(ยู๊ฟ เมด มิซเทค)
Well that’s OK ’cause we all have
(เว็ล แด๊ท โอเค คอส วี ออล แฮ็ฝ)
And if I forgive yours
(แอ็นด อิฟ ฟาย เฟาะกีฝ ยุร)
Will you forgive mine?
(วิล ยู เฟาะกีฝ ไมน)

… Will you forgive mine? …
(วิล ยู เฟาะกีฝ ไมน)

How do you do?
(เฮา ดู ยู ดู)
How does it feel to be so high
(เฮา โด ซิท ฟีล ทู บี โซ ไฮ)
And are you happy?
(แอ็นด อาร์ ยู แฮพพิ)
Do you ever cry?
(ดู ยู เอฝเออะ คไร)

… I sometimes cry …
(ไอ ซัมไทม์ คไร)

You’ve made mistakes
(ยู๊ฟ เมด มิซเทค)
And that’s OK ’cause we all have
(แอ็นด แด๊ท โอเค คอส วี ออล แฮ็ฝ)
But if I forgive yours
(บัท อิฟ ฟาย เฟาะกีฝ ยุร)
Will you forgive mine…?
(วิล ยู เฟาะกีฝ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Do You Do คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น