เนื้อเพลง Straight Through My Heart คำอ่านไทย Backstreet Boys

In the heart
(อิน เดอะ ฮาท)
Of the night
(อ็อฝ เดอะ ไนท)
When it’s dark
(ฮเว็น อิทซ ดาค)
In the lights
(อิน เดอะ ไลท)
I heard the loudest noise
(ไอ เฮิด เดอะ ลาวเดดชฺ นอยส)
A gunshot on the floor
(อะ กันชอทพฺ ออน เดอะ ฟโล)
Ohhhh Ohhhhh
(โอ้ โอ้)

I looked down
(ไอ ลุค เดาน)
And my shirts turning red
(แอ็นด มาย เฌิท เทินนิง เร็ด)
I’m spinning around
(แอม สปินนิ่ง อะเรานด)
Felt her lips on my neck
(เฟ็ลท เฮอ ลิพ ออน มาย เน็ค)
And her voice in my ear
(แอ็นด เฮอ ฝอยซ อิน มาย เอีย)
Like I missed you
(ไลค ไก มิซ ยู)
want you tonight
(ว็อนท ยู ทุไนท)

Straight through my heart
(ซทเรท ธรู มาย ฮาท)
A single bullet got me
(อะ ซิ๊งเกิ้ล บูลเล็ท ก็อท มี)
I can’t stop the bleeding
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ บรีดดิ้ง)
Ohhhh
(โอ้)

Straight through my heart
(ซทเรท ธรู มาย ฮาท)
She aimed and she shot me
(ชี เอม แอ็นด ชี ฌ็อท มี)
I just can’t believe it
(ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ อิท)
Ohhhh
(โอ้)

No I can’t resist
(โน ไอ แค็นท ริสีซท)
And I can’t be hit
(แอ็นด ดาย แค็นท บี ฮิท)
I just can’t escape this love
(ไอ จัซท แค็นท เอ็ซเคพ ดีซ ลัฝ)
Straight through my heart
(ซทเรท ธรู มาย ฮาท)
Soldier down my heart
(โซลเจอะ เดาน [ มาย ฮาท ])
Soldier down my heart
(โซลเจอะ เดาน [ มาย ฮาท ])

Thought I moved
(ธอท ไอ มูฝ)
More than on
(โม แฑ็น ออน)
Thought I could
(ธอท ไอ เคิด)
Fool her charm
(ฟูล เฮอ ชาม)
I really wanna go
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โก)
But I can’t leave her alone
(บัท ไอ แค็นท ลีฝ เฮอ อะโลน)
Ohhhh ohhhh
(โอ้ โอ้)

Hear the sound
(เฮีย เดอะ เซานด)
Of a love so loud
(อ็อฝ อะ ลัฝ โซ เลาด)
I just can’t, I just can’t
(ไอ จัซท แค็นท , ไอ จัซท แค็นท)
Ignore this feeling
(อิกโน ดีซ ฟีลอิง)
Said she misses me
(เซ็ด ชี มิซเซซ มี)
And she wants me
(แอ็นด ชี ว็อนท มี)
Wants me tonight
(ว็อนท มี ทุไนท)

Straight through my heart
(ซทเรท ธรู มาย ฮาท)
A single bullet got me
(อะ ซิ๊งเกิ้ล บูลเล็ท ก็อท มี)
I can’t stop the bleeding
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ บรีดดิ้ง)
Ohhhh
(โอ้)
Straight through my heart
(ซทเรท ธรู มาย ฮาท)
She aimed and she shot me
(ชี เอม แอ็นด ชี ฌ็อท มี)
I just can’t believe it
(ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ อิท)
Ohhhh
(โอ้)
No I can’t resist
(โน ไอ แค็นท ริสีซท)
And I can’t be hit
(แอ็นด ดาย แค็นท บี ฮิท)
I just can’t escape this love
(ไอ จัซท แค็นท เอ็ซเคพ ดีซ ลัฝ)
Straight through my heart
(ซทเรท ธรู มาย ฮาท)
Soldier down my heart
(โซลเจอะ เดาน [ มาย ฮาท ])
Soldier down my heart
(โซลเจอะ เดาน [ มาย ฮาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Straight Through My Heart คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น