เนื้อเพลง Queen Of Hollywood คำอ่านไทย The Corrs

Way Through The Night
(เว ธรู เดอะ ไนท)
From An Urban Neighborhood
(ฟร็อม แอน เออแบ็น เนเบอะฮุด)
She Left Her Mother In A Fight
(ชี เล็ฟท เฮอ ม๊าเธ่อร์ อิน อะ ไฟท)
For A Dream Misunderstood
(ฟอ รา ดรีม มิซันเดิซทูด)
And Her Friends They Talk On Corners
(แอ็นด เฮอ ฟเร็นด เด ทอค ออน คอเนอะ)
They Could Never Comprehend
(เด เคิด เนฝเออะ คอมพริเฮนด)

But There Was Always Something Different
(บัท แดร์ วอส ออลเว ซัมติง ดีฟเฟอะเร็นท)
In The Way She Held A Stare
(อิน เดอะ เว ชี เฮ็ลด อะ ซแท)
And The Pictures That She Painted
(แอ็นด เดอะ พีคเชอะ แดท ชี เพนท)
Were Of Glamour And Of Flair
(เวอ อ็อฝ กแลมเออะ แอ็นด อ็อฝ ฟแล)
And Her Boyfriend Though He Loved Her
(แอ็นด เฮอ บอยเฟรน โธ ฮี ลัฝ เฮอ)
Knew He Couldn’t Quite Fulfill
(นยู ฮี คูดซึ่น คไวท ฟุลฟีล)
He Could Never Meet Her There
(ฮี เคิด เนฝเออะ มีท เฮอ แดร์)

She’s Never Gonna Be Like The One Before
(ชี เนฝเออะ กอนนะ บี ไลค ดิ วัน บิโฟ)
She Read It In Her Stars That There’s Something More
(ชี เร็ด ดิท อิน เฮอ ซทา แดท แดร์ ซัมติง โม)
No Matter What It Takes No Matter How She Breaks
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ดิธ เทค โน แมทเทอะ เฮา ชี บเรค)
She’ll Be The Queen Of Hollywood
(เฌ็ล บี เดอะ ควีน อ็อฝ ฮอลิวูด)

And The Cynics They Will Wonder
(แอ็นด เดอะ ซีนอิค เด วิล วันเดอะ)
What’s The Difference With This Dream
(ฮว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ วิฑ ดีซ ดรีม)
And The Dreams Of Countless Others
(แอ็นด เดอะ ดรีม อ็อฝ เคานทเล็ซ อัฑเออะ)
All Believing In Tv
(ออล บีลีฝวิงอิน ทีวี)
They See Their Handprints In A Sidewalk
(เด ซี แด Handprints ซิน อะ ไซด์ว๊อก)
Flashing Cameras On The Scene
(แฟ๊ดชิง แคมเออะระ ออน เดอะ ซีน)
And A Shining Limousine
(แอ็นด อะ ชายนิง ลีมอุสีน)

She’s Never Gonna Be Like The One Before
(ชี เนฝเออะ กอนนะ บี ไลค ดิ วัน บิโฟ)
She Read It In Her Stars That There’s Something More
(ชี เร็ด ดิท อิน เฮอ ซทา แดท แดร์ ซัมติง โม)
No Matter What It Takes No Matter How She Breaks
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ดิธ เทค โน แมทเทอะ เฮา ชี บเรค)
She’ll Be The Queen Of Hollywood
(เฌ็ล บี เดอะ ควีน อ็อฝ ฮอลิวูด)
She’s Believing In A Dream
(ชี บีลีฝวิงอิน อะ ดรีม)
Queen Of Hollywood It’s A Loaded Fantasy
(ควีน อ็อฝ ฮอลิวูด อิทซ ซา โลด แฟนทะซิ)

Now Her Mother Collects Cut Outs
(เนา เฮอ ม๊าเธ่อร์ ค็อลเลคท คัท เอ้า)
And The Pictures Make Her Smile
(แอ็นด เดอะ พีคเชอะ เมค เฮอ ซไมล)
But If She Saw Behind The Curtains
(บัท อิฟ ชี ซอ บิไฮนด เดอะ เคอทิน)
It Could Only Make Her Cry
(อิท เคิด โอ๊นลี่ เมค เฮอ คไร)
She’s Got Hand Prints On Her Body
(ชี ก็อท แฮ็นด พริ๊นท ออน เฮอ บอดอิ)
Sad Moonbeams In Her Eyes
(แซ็ด มูนบีมสฺ ซิน เฮอ ไอ)
Not So Innocent A Child
(น็อท โซ อีนโนะเซ็นท ดา ไชล)

She’s Never Gonna Be Like The One Before
(ชี เนฝเออะ กอนนะ บี ไลค ดิ วัน บิโฟ)
She Read It In Her Stars That There’s Something More
(ชี เร็ด ดิท อิน เฮอ ซทา แดท แดร์ ซัมติง โม)
No Matter What It Takes No Matter How She Breaks
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ดิธ เทค โน แมทเทอะ เฮา ชี บเรค)
She’ll Be The Queen Of Hollywood
(เฌ็ล บี เดอะ ควีน อ็อฝ ฮอลิวูด)
Queen Of Hollywood No She’s Never Gonna Be Like The One Before
(ควีน อ็อฝ ฮอลิวูด โน ชี เนฝเออะ กอนนะ บี ไลค ดิ วัน บิโฟ)
She Read It In Her Stars That There’s Something More
(ชี เร็ด ดิท อิน เฮอ ซทา แดท แดร์ ซัมติง โม)
No Matter What It Takes And Even Though She Breaks
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ดิธ เทค แซน อีเฝ็น โธ ชี บเรค)
She’ll Be The Queen Of Hollywood
(เฌ็ล บี เดอะ ควีน อ็อฝ ฮอลิวูด)
She’s The Queen Of Hollywood And
(ชี เดอะ ควีน อ็อฝ ฮอลิวูด แอ็นด)
Her Friends Still Talk On Corners
(เฮอ ฟเร็นด ซทิล ทอค ออน คอเนอะ)
She’s The Queen Of Hollywood
(ชี เดอะ ควีน อ็อฝ ฮอลิวูด)

Fade Out
(เฝด เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Queen Of Hollywood คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น