เนื้อเพลง Under The Influence คำอ่านไทย Eminem

Eminem Imitates A Record Played Backwards
(เอมมีนเอม อีมอิเทท ซา เรคออด พเล แบคเวิด)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Translation
(ทแร็นซเลฌัน)
So You Can S*ck My D*ck If You Don’t Like My Sh*t
(โซ ยู แค็น เอส *ck มาย D*ck อิฟ ยู ด้อนท์ ไลค มาย ฌะ *ที)
Cause I Was High When I Wrote This So S*ck My D*ck Ha Ha
(คอส ไอ วอส ไฮ ฮเว็น นาย โรท ดีซ โซ เอส *ck มาย D*ck ฮา ฮา)
Two Pills I Pop ’til My Pupils Swell Up Like Two Pennies
(ทู พิล ซาย พ็อพ ทิล มาย พิ๊วพิ่ล ซเว็ล อัพ ไลค ทู เพนนิส)
I’m Clint Eastwood In His Mid Twenties
(แอม คลีลินทฺ อีสหวูด อิน ฮิส มิด ทเวนทีสฺ)
A Young Ass Man With A Trash Can Strapped To The Back Of His Ass
(อะ ยัง อาซ แม็น วิฑ อะ ทแร็ฌ แค็น สแตปชฺ ทู เดอะ แบ็ค อ็อฝ ฮิส อาซ)
So The Rats Can’t Chew Through His Last Pants
(โซ เดอะ แร็ท แค็นท ชู ธรู ฮิส ลาซท แพ็นท)
I’m Like A Mummy At Night Fightin With Bright Lightning
(แอม ไลค เก มัมมิ แอ็ท ไนท ไฟท์ดิน วิฑ ไบร๊ท ไลทนิง)
Frightened With Five Little White Vicadin Pills Bitin Him
(ไฟท์อึน วิฑ ไฟฝ ลิ๊ทเทิ่ล ฮไวท วิคแคดิน พิล บิทดิน ฮิม)
I’m Like A F*ckin Wasp In The Hospital Lost
(แอม ไลค เก เอฟ *ckin วอซพ อิน เดอะ ฮอซพิแท็ล ล็อซท)
Stingin The F*ck Outta Everything I Come Across In The Halls
(Stingin เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา เอ๊วี่ติง ไอ คัม อัครอซ ซิน เดอะ ฮอล)
I Light A Candle And Place It Up On The Mantle
(ไอ ไลท ดา แค๊นเดิ้ล แอ็นด พเลซ อิท อัพ ออน เดอะ แมนเทิล)
Grab A Knife At The Blade And Stab You With The F*ckin Handle
(กแร็บ อะ ไนฟ แอ็ท เดอะ บเลด แอ็นด ซแท็บ ยู วิฑ เดอะ เอฟ *ckin แฮ๊นเดิ้ล)
So When You Find Yourself Wrapped Up In The Blinds Hurtin
(โซ ฮเว็น ยู ไฟนด ยุรเซลฟ แร็พท อัพ อิน เดอะ บไลนด ฮาร์ดิน)
Swifty B*tch It’s Too Late
(Swifty บี *tch อิทซ ทู เลท)
Eminem Cause Once You’re Hung From The Drapes It’s Curtains
(เอมมีนเอม คอส วันซ ยัวร์ ฮัง ฟร็อม เดอะ ดเรพ อิทซ เคอทิน)

Swifty
(Swifty)
I’m An Instigator 380 Slug Penetrator
(แอม แอน อีนซทิเกเทอะ 380 ซลัก Penetrator)
Degradin Creatin Murders To Kill Haters
(Degradin Creatin เมอเดอะ ทู คิล เฮเดอ)
Accused For Every Crime Known Through The Equator
(แอ็คยูส ฟอ เอฝริ คไรม โนน ธรู ดิ อิคเวเตอะ)
They Knew I Did It Uh Huh For Havin Blood On My ‘gators
(เด นยู ไอ ดิด ดิท อา ฮู ฟอ เฮฝวิน บลัด ออน มาย เกเดอร์)
My Weed’ll Hit Yo’ Chest Like A Double Barrel Gauge An’
(มาย วีเดว ฮิท โย เช็ซท ไลค เก ดั๊บเบิ้ล แบเร็ล เกจ แอน)
I’m A Black Grenade That’ll Blow Up In Yo’ Face Blam
(แอม มา บแล็ค กริเนด แธดิลบโล อัพ อิน โย เฟซ Blam)
With A Fifth In Me When I Guzzle Remi I Do Sh*t On Purpose
(วิฑ อะ ฟิฟธ อิน มี ฮเว็น นาย กัซเซว เรมมี่ ไอ ดู ฌะ *ที ออน เพอพัซ)
You Never Hear Me Say Forgive Me
(ยู เนฝเออะ เฮีย มี เซ เฟาะกีฝ มี)
I’m Snatchin Every Penny It Gotta Be That Way N*gga Face It
(แอม Snatchin เอฝริ เพนนี อิท กอททะ บี แดท เว เอ็น *gga เฟซ อิท)
That Weed I Sold To You Brigade Laced It
(แดท วี ดาย โซลด ทู ยู บริเกด แล็ค ดิท)
You Hidin I Make The President Get A Facelift
(ยู ฮายดิน นาย เมค เดอะ พเรสอิเด็นท เก็ท ดา Facelift)
N*ggaz Just Afraid Handin Me They Bracelets
(เอ็น *ggaz จัซท อัฟเรด แฮนดิน มี เด บเรซเล็ท)
Chillin In The Lab Wasted
(ชิลลินอิน เดอะ แล็บ ว็อซท)
I’m The Type That’ll Drink Kahlua And Gin Throw Up On The Mic
(แอม เดอะ ไทพ แธดิลดริงค Kahlua แอ็นด จิน ธโร อัพ ออน เดอะ ไมคะ)
Your Life Is Ruined You Get Socked Right On Site
(ยุร ไลฟ อีส รูอิน ยู เก็ท ซ็อค ไรท ออน ไซท)
And Even At The Million Man March We Gon’ Fight
(แอ็นด อีเฝ็น แอ็ท เดอะ มีลยัน แม็น มาช วี ก็อน ไฟท)

Chorus Eminem
(โครัซ เอมมีนเอม)

So You Can S*ck My D*ck If You Don’t Like My Sh*t
(โซ ยู แค็น เอส *ck มาย D*ck อิฟ ยู ด้อนท์ ไลค มาย ฌะ *ที)
Cause I Was High When I Wrote This So S*ck My D*ck
(คอส ไอ วอส ไฮ ฮเว็น นาย โรท ดีซ โซ เอส *ck มาย D*ck)
Cause I Don’t Give A F*ck If You Don’t Like My Sh*t
(คอส ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อิฟ ยู ด้อนท์ ไลค มาย ฌะ *ที)
Cause I Was High When I Wrote This So S*ck My D*ck
(คอส ไอ วอส ไฮ ฮเว็น นาย โรท ดีซ โซ เอส *ck มาย D*ck)

Bizarre
(บิสา)
I’m A Compulsive Liar Settin My Preacher On Fire
(แอม มา คอมพัลซิฝ ไลเออะ เซทดิน มาย พิทเชอร์ ออน ไฟร)
Slashin Your Tires Flyin Down Fenkel And Meyers
(Slashin ยุร ไทร ฟายอิน เดาน Fenkel แอ็นด Meyers)
Plates Expired Soon As I’m Hired I’m Fired
(เพล๊ท เอ็คซไพร ซูน แอ็ส แอม ไฮร แอม เฟอ)
Jackin My D*ck Off In A Bed Of Barbed Wire
(แจกคิน มาย D*ck ออฟฟ อิน อะ เบ็ด อ็อฝ บาบ ไวร)
Hey Is Bizarre Performing B*tch Didn’t You Read The Flyer
(เฮ อีส บิสา เพอะฟอมิง บี *tch ดิ๊นอิน ยู เร็ด เดอะ ฟไลเออะ)
Special Invited Guest Will Be Richard Pryor
(ซเพฌแอ็ล อินไฝท เก็ซท วิล บี ริชราท Pryor)
Aren’t You A Male Dancer Nah B*tch I’m Retired
(อเร้น ยู อะ เมล แดนเซอร์ นาห์ บี *tch แอม ริไทร)
F*ckin Your B*tch In The Ass With A Tire Iron
(เอฟ *ckin ยุร บี *tch อิน ดิ อาซ วิฑ อะ ไทร ไอเอิน)
I’m Ripped I’m On An Acid Trip
(แอม ริพ แอม ออน แอน แอซอิด ทริพ)
My Dj’s In A Coma For Lettin The Record Skip Needle Pops
(มาย ดีเจซ ซิน อะ โคมะ ฟอ เลทดิน เดอะ เรคออด ซคิพ นี๊ดเดิ้ล พ็อพ)
Lettin The Record Skip Needle Pops
(เลทดิน เดอะ เรคออด ซคิพ นี๊ดเดิ้ล พ็อพ)
Lettin The Record Skip Needle Pops Damn
(เลทดิน เดอะ เรคออด ซคิพ นี๊ดเดิ้ล พ็อพ แด็ม)
Dj Reverses The Record And Scratches It Back On Beat
(ดีเจ ริเฝิซ เดอะ เรคออด แอ็นด ซแคทเช็ด ซิท แบ็ค ออน บีท)
I’m F*ckin Anything When I’m Snortin
(แอม เอฟ *ckin เอนอิธิง ฮเว็น แอม สนอร์ดิน)
It’s Gonna Cost 300 Dollars To Get My Pit Bull An Abortion
(อิทซ กอนนะ ค็อซท 300 ดอลเลอะ ทู เก็ท มาย พิท บุล แอน อะบอฌัน)
Dog Whines Some B*tch Asked For My Autograph
(ด็อก ฮไวน ซัม บี *tch อาซค ฟอ มาย ออโทะกรัฟ)
I Called Her A Whore Spit Beer In Her Face And Laughed
(ไอ คอล เฮอ รา โฮ ซพิท เบีย อิน เฮอ เฟซ แอ็นด ลาฟ)
I Drop Bombs Like I Was In Vietnam
(ไอ ดร็อพ บ็อม ไลค ไก วอส ซิน เวียดนาม)
All B*tches Is Hoes Even My Stinkin Ass Mom
(ออล บี *tches ซิส โฮ อีเฝ็น มาย สติงคิน อาซ มัม)

Kuniva
(ครูเนฝว่า)
Aiyyo Flashback Two Feets Two Deep Up In That Ass Crack
(เออายเอว แฟล๊ชแบค ทู ฟีท ทู ดีพ อัพ อิน แดท อาซ คแร็ค)
Weed Laced With Somethin Gun Cocks N*gga Pass That
(วี แล็ค วิฑ ซัมติน กัน ค็อค เอ็น *gga เพซ แดท)
In Amsterdam We Only Hang Out With Hash Rats
(อิน แอมสเทอแดม วี โอ๊นลี่ แฮ็ง เอ้า วิฑ แฮ็ช แร็ท)
At A ‘stop The Violence’ Rally I Blast Gats
(แอ็ท ดา ซท็อพ เดอะ ไฝโอะเล็นซ แรลลิ ไอ บลาซท แกท)
Be Your Mom On Publishin Get Your Ascap Ped
(บี ยุร มัม ออน Publishin เก็ท ยุร Ascap เพ็ด)
The Kuniva Divide Up Your Cash Stack
(เดอะ ครูเนฝว่า ดิไฝด อัพ ยุร แค็ฌ ซแท็ค)
Want Your Motherf*ckin Pockets Asap
(ว็อนท ยุร Motherf*ckin พอคเค็ท Asap)
I Don’t Need A Platinum Chain B*tch I Snatch Shaq’s
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ พแลทนัม เชน บี *tch ไอ ซแน็ช ชัค)
Born Loser Half Theif And Half Black
(บอน ลูสเออะ ฮาล์ฟ Theif แอ็นด ฮาล์ฟ บแล็ค)
Bring Your Boys And Your Guns And Get Laughed At
(บริง ยุร บอย แซน ยุร กัน แซน เก็ท ลาฟ แอ็ท)
B*tch Smacker Rich Rappers Get Their Jag Jacked
(บี *tch ซแมคเคอะ ริช แรพเพอ เก็ท แด แจ็ก แจ็ค)
And Found Chopped Up In A Trash Bag
(แอ็นด เฟานด ชอบทฺ อัพ อิน อะ ทแร็ฌ แบ็ก)

Proof
(พรูฟ)
We Stranglin Rappers Until The Point They Can’t Yell
(วี Stranglin แรพเพอ อันทีล เดอะ พอยนท เด แค็นท เย็ล)
Cause They Crew Is Full Of Fags And Sweeter Than Bake Sales
(คอส เด ครู อีส ฟูล อ็อฝ แฟ็ก แซน สวีตเดอ แฑ็น เบค เซล)
Reckless Come From Behind And Snatch Your Necklace
(เรคเล็ซ คัม ฟร็อม บิไฮนด แอ็นด ซแน็ช ยุร เนคเครด)
Gruesome And Causin More Violence Than Nine Hoodlums
(กรูซัม แอ็นด คอซิน โม ไฝโอะเล็นซ แฑ็น ไนน ฮูดลัม)
I Grapple Your Adam’s Apple Until It Crackle
(ไอ กแรพพล ยุร แอดแอ็ม แอพ อันทีล อิท Crackle)
Run Right Past You Turn Around Grab You And Stab You
(รัน ไรท พาซท ยู เทิน อะเรานด กแร็บ ยู แอ็นด ซแท็บ ยู)
Get Executed Cuz I’m A Luni
(เก็ท เอคซิคยูท คัซ แอม มา Luni)
I Got A Yukmouth And It’s Polluted
(ไอ ก็อท ดา Yukmouth แอ็นด อิทซ พ็อลยูท)
I Cock It Back Then Shoot It
(ไอ ค็อค อิท แบ็ค เด็น ฌูท ดิธ)
I Love Snatchin Up Players Thugs And Young Ballers
(ไอ ลัฝ Snatchin อัพ เพย์เยอร์ ธัก แซน ยัง บอลเลอ)
Shoot Up The Household Even The Young Toddlers
(ฌูท อัพ เดอะ Household อีเฝ็น เดอะ ยัง Toddlers)
Brigade Barricade To Bring The Noise
(บริเกด แบริเคด ทู บริง เดอะ นอยส)
While The Bullets Break Your Bones Up Like Christmas Toys
(ฮไวล เดอะ บูลเล็ท บเรค ยุร บอน อัพ ไลค ครีซมัซ ทอย)
If I Go Solo I’m Doin A Song With Bolo
(อิฟ ฟาย โก โซโล แอม โดย อะ ซ็อง วิฑ Bolo)
A Big Chinese N*gga Screamin Kuniva Yo Yo
(อะ บิก ไชนีส เอ็น *gga สครีมมิน ครูเนฝว่า โย โย)
I Leave Ya Face Leakin Run Up In Church
(ไอ ลีฝ ยา เฟซ ลีคิน รัน อัพ อิน เชิช)
And Smack The Preacher While He’s Preachin
(แอ็นด ซแม็ค เดอะ พิทเชอร์ ฮไวล อีส พีรีชิน)
Take A Swing At The Deacon
(เทค เก ซวิง แอ็ท เดอะ ดีคัน)

Kon Artis
(คอนเอมพลีดิง Artis)
I Used To Tell Cats I Sold Weed And Weight
(ไอ ยูซ ทู เท็ล แค็ท ซาย โซลด วี แอ็นด เวท)
I Was Straight ’til I Got Caught Sellin Em Shake
(ไอ วอส ซทเรท ทิล ไอ ก็อท คอท เซลลิน เอ็ม เฌค)
I’m Ignorant With The Intent To Snatch Your Rent
(แอม อีกโนะแร็นท วิฑ ดิ อินเทนท ทู ซแน็ช ยุร เร็นท)
I Got Kicked Out Of Summer Camp For Havin Sex In My Tent
(ไอ ก็อท คิด เอ้า อ็อฝ ซัมเมอะ แค็มพ ฟอ เฮฝวิน เซ็คซ อิน มาย เท็นท)
With The Superintendent’s Daughter My Brain’s Out Of Order
(วิฑ เดอะ ซยูเพอะรินเทนเด็ ดอเทอะ มาย บเรน เอ้า อ็อฝ ออเดอะ)
I’ve Been A Kon Artis Since I Was Swimmin In Water
(แอฝ บีน อะ คอนเอมพลีดิง Artis ซินซ ไอ วอส สวิมมิน อิน วอเทอะ)
In Cahoots With This N*gga Named Fall Out Von
(อิน Cahoots วิฑ ดีซ เอ็น *gga เนม ฟอล เอ้า โฝน)
Who Got Fired From Ups For Tryin’ To Send You A Bomb
(ฮู ก็อท เฟอ ฟร็อม อัพสฺ ฟอ ทายอิน ทู เซ็นด ยู อะ บ็อม)
Special Delivery I Signed To A Local Label For Fun
(ซเพฌแอ็ล ดิลีฝเออะริ ไอ ไซน ทู อะ โลแค็ล เลเบ็ล ฟอ ฟัน)
Say I Got Cancer Get Dropped Take The Advancement And Run
(เซ ไอ ก็อท แคนเซอะ เก็ท ดร็อพ เทค ดิ แอ็ดฝานซเม็นท แอ็นด รัน)
Driveby You In The Rain While You Carry Your Son
(Driveby ยู อิน เดอะ เรน ฮไวล ยู แคริ ยุร ซัน)
Call Your House And Hang Up On You For Not Givin Me None
(คอล ยุร เฮาซ แอ็นด แฮ็ง อัพ ออน ยู ฟอ น็อท กีฝอิน มี นัน)
Born Straight Up Out A P*ssy But A Son Of A Gun
(บอน ซทเรท อัพ เอ้า ดา พี *ssy บัท ดา ซัน อ็อฝ อะ กัน)
Got A Reputation For Havin N*ggaz Runnin They Funds
(ก็อท ดา เรพิวเทฌัน ฟอ เฮฝวิน เอ็น *ggaz รูนนิน เด ฟันด)
Used To Be The Type Of N*gga That Was Foldin Some One’s
(ยูซ ทู บี เดอะ ไทพ อ็อฝ เอ็น *gga แดท วอส Foldin ซัม วัน)
’til I Met Your Fat Mama Now I’m Rollin In Dough
(ทิล ไอ เม็ท ยุร แฟ็ท มามะ เนา แอม โรลลิน อิน โด)

Chorus
(โครัซ)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Haha S*ck My Motherf*ckin D*ck
(ฮาฮา เอส *ck มาย Motherf*ckin D*ck)
D 12 Dirty Motherf*ckin Dozen
(ดี 12 เดอทิ Motherf*ckin ดออเซน)
Nasty Like A Stank Sl*t B*tch With Thirty F*ckin Husbands
(นาซทิ ไลค เก ซแท็งค Sl*ที บี *tch วิฑ เธอทิ เอฟ *ckin ฮัสแบ็นด)
Bizarre Kid
(บิสา คิด)
Swifty Mcveigh
(Swifty แมคเว)
The Kon Artis
(เดอะ คอนเอมพลีดิง Artis)
The Kuniva
(เดอะ ครูเนฝว่า)
Dirty Harry
(เดอทิ แฮริ)
Haha And Slim Shady
(ฮาฮา แอ็นด ซลิม เฌดอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Under The Influence คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น