เนื้อเพลง Another Day In Paradise คำอ่านไทย Brandy

She calls out to the man on the street
(ชี คอล เอ้า ทู เดอะ แม็น ออน เดอะ ซทรีท)
Sir, can you help me
(เซอ , แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
It’s cold and I’ve nowhere to sleep
(อิทซ โคลด แอ็นด แอฝ โนแวร์ ทู ซลีพ)
Is there somewhere you can tell me
(อีส แดร์ ซัมแวร์ ยู แค็น เท็ล มี)

He walks on, doesn’t look back
(ฮี วอค ออน , ดัสอินท ลุค แบ็ค)
He pretends he can’t hear her
(ฮี พริเทนด ฮี แค็นท เฮีย เฮอ)
Starts to whistle, as he crosses the street
(ซทาท ทู วิสเทิ่ล , แอ็ส ฮี ครอสเซซ เดอะ ซทรีท)
Seems embaressed to be there
(ซีม embaressed ทู บี แดร์)

* Oh, think twice
(* โอ , ธิงค ทไวซ)
Cause it’s another day for you and me in paradies
(คอส อิทซ แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน paradies)
Oh, think twice
(โอ , ธิงค ทไวซ)
Cause it’s another day for you you and me in paradies
(คอส อิทซ แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู ยู แอ็นด มี อิน paradies)

Think about it, oh yeah
(ธิงค อะเบาท ดิธ , โอ เย่)

She calls out to the man on the street
(ชี คอล เอ้า ทู เดอะ แม็น ออน เดอะ ซทรีท)
He can see she’s been crying, yeah
(ฮี แค็น ซี ชี บีน คไรอิง , เย่)
She’s got blisters on the soles of her feet
(ชี ก็อท บลีซเทอะ ออน เดอะ โซล อ็อฝ เฮอ ฟีท)
She can’t walk but she’s trying
(ชี แค็นท วอค บัท ชี ทไรอิง)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

You and me in paradies, you and me
(ยู แอ็นด มี อิน paradies , ยู แอ็นด มี)
Just think about it, yeah just think about it
(จัซท ธิงค อะเบาท ดิธ , เย่ จัซท ธิงค อะเบาท ดิธ)
Oh yeah, think about it
(โอ เย่ , ธิงค อะเบาท ดิธ)

Oh Lord, is there nothing more anybody can do
(โอ ลอด , อีส แดร์ นัธอิง โม เอนอิบอดิ แค็น ดู)
Oh Lord, there must be something you can say
(โอ ลอด , แดร์ มัซท บี ซัมติง ยู แค็น เซ)

You can tell from lines on her face
(ยู แค็น เท็ล ฟร็อม ไลน ออน เฮอ เฟซ)
You can see that she’s been there yeah
(ยู แค็น ซี แดท ชี บีน แดร์ เย่)
She’s probably been moved on from every place
(ชี พรอบอับลิ บีน มูฝ ออน ฟร็อม เอฝริ พเลซ)
Cause she didn’t fit in there
(คอส ชี ดิ๊นอิน ฟิท อิน แดร์)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Yeah yeah, oho yeah, oho yeah
(เย่ เย่ , โอะโฮ เย่ , โอะโฮ เย่)
Just think about it, think about it, oh yeah
(จัซท ธิงค อะเบาท ดิธ , ธิงค อะเบาท ดิธ , โอ เย่)

It’s just another day for you and me in paradies
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน paradies)
It’s just another day for you and me in paradies
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน paradies)
It’s just another day for you, you and me in paradies
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู , ยู แอ็นด มี อิน paradies)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Day In Paradise คำอ่านไทย Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น