เนื้อเพลง For The Good Times คำอ่านไทย Elvis Presley

Don’t look so sad, I know it’s over
(ด้อนท์ ลุค โซ แซ็ด , ไอ โน อิทซ โอเฝอะ)
But life goes on and this old world will keep on turning
(บัท ไลฟ โกซ ออน แอ็นด ดีซ โอลด เวิลด วิล คีพ ออน เทินนิง)
Let’s just be glad we had some time to spend together
(เล็ท จัซท บี กแล็ด วี แฮ็ด ซัม ไทม ทู ซเพ็นด ทุเกฑเออะ)
There’s no need o watch the bridges that we’re burning
(แดร์ โน นีด โอ ว็อช เดอะ บริจ แดท เวีย เบรินนิง)

Lay your head upon my pillow
(เล ยุร เฮ็ด อุพอน มาย พีลโล)
Hold your warm and tender body close to mine
(โฮลด ยุร วอม แอ็นด เทนเดอะ บอดอิ คโลส ทู ไมน)
Hear the whisper of the raindrops fallin’ soft against the window
(เฮีย เดอะ ฮวีซเพอะ อ็อฝ เดอะ เรนดรอป แฟลลิน ซ็อฟท อะเกนซท เดอะ วีนโด)
And make believe you love me one more time
(แอ็นด เมค บิลีฝ ยู ลัฝ มี วัน โม ไทม)

For the Good times
(ฟอ เดอะ เกิด ไทม)
I’ll get along, you’ll find another
(อิล เก็ท อะลอง , โยว ไฟนด แอะนัธเออะ)
And I’ll be here if you should find you ever need me
(แอ็นด อิล บี เฮียร อิฟ ยู เชิด ไฟนด ยู เอฝเออะ นีด มี)
Don’t say a word about tomorrow or forever
(ด้อนท์ เซ อะ เวิด อะเบาท ทุมอโร ออ เฟาะเรฝเออะ)
There’ll be time enough for sadness when you leave me
(เดอะเรล บี ไทม อินัฟ ฟอ แซดเน็ซ ฮเว็น ยู ลีฝ มี)

Lay your head upon my pillow
(เล ยุร เฮ็ด อุพอน มาย พีลโล)
Hold your warm and tender body close to mine
(โฮลด ยุร วอม แอ็นด เทนเดอะ บอดอิ คโลส ทู ไมน)
Hear the whisper of the raindrops fallin’ soft against the window
(เฮีย เดอะ ฮวีซเพอะ อ็อฝ เดอะ เรนดรอป แฟลลิน ซ็อฟท อะเกนซท เดอะ วีนโด)
And make believe you love me one more time
(แอ็นด เมค บิลีฝ ยู ลัฝ มี วัน โม ไทม)

For the good times
(ฟอ เดอะ เกิด ไทม)
For the good times
(ฟอ เดอะ เกิด ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For The Good Times คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น