เนื้อเพลง Simple Things คำอ่านไทย Usher

Yeah, uhh
(เย่ , อา)
They say money can’t buy you love
(เด เซ มันอิ แค็นท ไบ ยู ลัฝ)
They say money can’t buy you love
(เด เซ มันอิ แค็นท ไบ ยู ลัฝ)
They never seem to listen
(เด เนฝเออะ ซีม ทู ลิ๊สซึ่น)
I’m all ears
(แอม ออล เอีย)

Just copped your girl a brand new Rolex
(จัซท คอพอิ ยุร เกิล อะ บแร็นด นยู โรเหล็ก)
But you can never find the time to spend at home
(บัท ยู แค็น เนฝเออะ ไฟนด เดอะ ไทม ทู ซเพ็นด แอ็ท โฮม)
Thinkin’ it’s gon’ keep her happy
(ติ้งกิน อิทซ ก็อน คีพ เฮอ แฮพพิ)
When time is all she wanted all along
(ฮเว็น ไทม อีส ซอร์ ชี ว็อนท ออล อะลอง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s the simple things in life we forget
(อิทซ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง ซิน ไลฟ วี เฟาะเกท)
You hear her talkin’ but don’t hear what she said
(ยู เฮีย เฮอ ทอคกิ่น บัท ด้อนท์ เฮีย ฮว็อท ชี เซ็ด)
Why do you make something so easy so complicated
(ฮไว ดู ยู เมค ซัมติง โซ อีสอิ โซ คอมพลิเคท)
Searching for what’s right in front of your face
(เซิชอิง ฟอ ฮว็อท ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร เฟซ)
But you can’t see it
(บัท ยู แค็นท ซี อิท)

So you think that you know what’s important
(โซ ยู ธิงค แดท ยู โน ฮว็อท อิมพอแท็นท)
Steady chasin’ your fame and your fortune
(ซเทดอิ เช๊ซิน ยุร เฟม แอ็นด ยุร ฟอชุน)
But you don’t know
(บัท ยู ด้อนท์ โน)
You’re chasing a dime losin’ a treasure
(ยัวร์ เชซิง อะ ไดม ลูซิน อะ ทเรฉเออะ)
Those dollars don’t make sense to me at all
(โฑส ดอลเลอะ ด้อนท์ เมค เซ็นซ ทู มี แอ็ท ดอร์)
Ooh, it goes
(อู้ , อิท โกซ)

Duh da duh da
(ดู ดา ดู ดา)
You give her spending money
(ยู กิฝ เฮอ ซเพ็นดิง มันอิ)
Duh da duh da
(ดู ดา ดู ดา)
But all she wanna spend is time alone tonight
(บัท ดอร์ ชี วอนนา ซเพ็นด อีส ไทม อะโลน [ ทุไนท ])
Keep givin’ her
(คีพ กีฝอิน เฮอ)
The finer things but
(เดอะ ฟายเนอร์ ธิง บัท)
But she don’t really need that
(บัท ชี ด้อนท์ ริแอ็ลลิ นีด แดท)
If you don’t stop you’re
(อิฟ ยู ด้อนท์ ซท็อพ ยัวร์)
You’re gonna end up alone alone
(ยัวร์ กอนนะ เอ็นด อัพ อะโลน [ อะโลน ])
The world without love duh duh da duh da
(เดอะ เวิลด วิเฑาท ลัฝ [ ดู ดู ดา ดู ดา ])
Why would you do it
(ฮไว เวิด ยู ดู อิท)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
It’s the simple things in life we forget
(อิทซ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง ซิน ไลฟ วี เฟาะเกท)
You hear her talkin’ but don’t hear what she said
(ยู เฮีย เฮอ ทอคกิ่น บัท ด้อนท์ เฮีย ฮว็อท ชี เซ็ด)
Why do you make something so easy so complicated
(ฮไว ดู ยู เมค ซัมติง โซ อีสอิ โซ คอมพลิเคท)
Searching for what’s right in front of your face
(เซิชอิง ฟอ ฮว็อท ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร เฟซ)
But you can’t see it
(บัท ยู แค็นท ซี อิท)

It’s the simple things in life we forget
(อิทซ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง ซิน ไลฟ วี เฟาะเกท)
You hear her talkin’ but don’t hear what she said
(ยู เฮีย เฮอ ทอคกิ่น บัท ด้อนท์ เฮีย ฮว็อท ชี เซ็ด)
Why do you make something so easy so complicated
(ฮไว ดู ยู เมค ซัมติง โซ อีสอิ โซ คอมพลิเคท)
Searching for what’s right in front of your face
(เซิชอิง ฟอ ฮว็อท ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร เฟซ)
But you can’t see it listen
(บัท ยู แค็นท ซี อิท [ ลิ๊สซึ่น ])

Stop tryna buy her love
(ซท็อพ ทายนา ไบ เฮอ ลัฝ)
‘cuz you won’t ever have enough
(คัซ ยู ว็อนท เอฝเออะ แฮ็ฝ อินัฟ)
There’s always someone with more than you
(แดร์ ออลเว ซัมวัน วิฑ โม แฑ็น ยู)
You need to pay her attention
(ยู นีด ทู เพ เฮอ แอ็ทเทนฌัน)
Give her what she needs
(กิฝ เฮอ ฮว็อท ชี นีด)
Do the simple things
(ดู เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง)
Before you lose your girl to me
(บิโฟ ยู ลูส ยุร เกิล ทู มี)
Yeah yeah yeah yeah yeeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย้)
Yeeeah yeah
(เย้ เย่)
Play on playa
(พเล ออน พอลเย)
Yeah
(เย่)
Your girl comin’ wit’ me shorty, haha
(ยุร เกิล คัมอิน วิท มี ชอร์ทดิง , ฮาฮา)
I’m tellin’ you man
(แอม เทลลิน ยู แม็น)
‘cuz u know
(คัซ ยู โน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s the simple things in life we forget
(อิทซ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง ซิน ไลฟ วี เฟาะเกท)
You hear her talkin’ but don’t hear what she said
(ยู เฮีย เฮอ ทอคกิ่น บัท ด้อนท์ เฮีย ฮว็อท ชี เซ็ด)
Why do you make something so easy so complicated
(ฮไว ดู ยู เมค ซัมติง โซ อีสอิ โซ คอมพลิเคท)
Searching for what’s right in front of your face
(เซิชอิง ฟอ ฮว็อท ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร เฟซ)
But you can’t see it
(บัท ยู แค็นท ซี อิท)

You better look out
(ยู เบทเทอะ ลุค เอ้า)
I hear you talkin’, i hear you talkin’ ha
(ไอ เฮีย ยู ทอคกิ่น , ไอ เฮีย ยู ทอคกิ่น [ ฮา ])
But what are you saying
(บัท ฮว็อท อาร์ ยู เซอิง)
Oh hoo oh hooo
(โอ ฮู โอ hooo)
Don’t be a fool
(ด้อนท์ บี อะ ฟูล)
You got a good thing
(ยู ก็อท ดา เกิด ธิง)
Man are you blind
(แม็น อาร์ ยู บไลนด)
Stupid or crazy?
(ซทยูทิด ออ คเรสิ)
You got a good thing uh
(ยู ก็อท ดา เกิด ธิง [ อา ])
You got a good thing
(ยู ก็อท ดา เกิด ธิง)
Special lady
(ซเพฌแอ็ล เลดิ)
You better hold on
(ยู เบทเทอะ โฮลด ออน)
And give her what she want
(แอ็นด กิฝ เฮอ ฮว็อท ชี ว็อนท)
Before she move on
(บิโฟ ชี มูฝ ออน)
Man I tell you cars, clothes, and fancy things don’t mean a damn thing
(แม็น นาย เท็ล ยู คา , คโลฑ , แอ็นด แฟนซิ ธิง ด้อนท์ มีน อะ แด็ม ธิง)
If you ain’t kickin it baby
(อิฟ ยู เอน คิคคินหนิด เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s the simple things in life we forget
(อิทซ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง ซิน ไลฟ วี เฟาะเกท)
You hear her talkin’ but don’t hear what she said
(ยู เฮีย เฮอ ทอคกิ่น บัท ด้อนท์ เฮีย ฮว็อท ชี เซ็ด)
Why do you make something so easy so complicated
(ฮไว ดู ยู เมค ซัมติง โซ อีสอิ โซ คอมพลิเคท)
Searching for whats right in front of your face
(เซิชอิง ฟอ ฮว็อท ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร เฟซ)
But you can’t see it
(บัท ยู แค็นท ซี อิท)

[Fade]
([ เฝด ])
Don’t let this be the thing you’ll always regret, no
(ด้อนท์ เล็ท ดีซ บี เดอะ ธิง โยว ออลเว ริกเรท , โน)
It’s right there, it’s right there
(อิทซ ไรท แดร์ , อิทซ ไรท แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Simple Things คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น