เนื้อเพลง I Am Woman คำอ่านไทย Helen Reddy

Helen Reddy and Ray Burton
([ Helen Reddy แอ็นด เร Burton ])

I am woman, hear me roar
(ไอ แอ็ม วูมเอิน , เฮีย มี โร)
In numbers too big to ignore
(อิน นัมเบอะ ทู บิก ทู อิกโน)
And I know too much to go back an’ pretend
(แอ็นด ดาย โน ทู มัช ทู โก แบ็ค แอน พริเทนด)
‘Cause I’ve heard it all before
(คอส แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
And I’ve been down there on the floor
(แอ็นด แอฝ บีน เดาน แดร์ ออน เดอะ ฟโล)
No one’s ever gonna keep me down again
(โน วัน เอฝเออะ กอนนะ คีพ มี เดาน อะเกน)

Oh yes, I am wise
(โอ เย็ซ , ไอ แอ็ม ไวส)
But it’s wisdom born of pain
(บัท อิทซ วีสดัม บอน อ็อฝ เพน)
Yes, I’ve paid the price
(เย็ซ , แอฝ เพลด เดอะ พไรซ)
But look how much I gained
(บัท ลุค เฮา มัช ไอ เกน)
If I have to
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู)
I can do anything
(ไอ แค็น ดู เอนอิธิง)
I am strong strong
(ไอ แอ็ม ซทร็อง [ ซทร็อง ])
I am invincible invincible
(ไอ แอ็ม อินฝิ๊นซิเบิ้ล [ อินฝิ๊นซิเบิ้ล ])
I am woman
(ไอ แอ็ม วูมเอิน)

You can bend but never break me
(ยู แค็น เบ็นด บัท เนฝเออะ บเรค มี)
‘Cause it only serves to make me
(คอส อิท โอ๊นลี่ เซิฝ ทู เมค มี)
More determined to achieve my final goal
(โม ดิเทอมิน ทู อะชีฝ มาย ไฟแน็ล โกล)
And I come back even stronger
(แอ็นด ดาย คัม แบ็ค อีเฝ็น สตองเกอร์)
Not a novice any longer
(น็อท ดา นอฝอิซ เอนอิ ลองเงอ)
‘Cause you’ve deepened the conviction in my soul
(คอส ยู๊ฟ ดีพเอ็น เดอะ ค็อนฝีคฌัน อิน มาย โซล)

Oh, yes, I am wise
(โอ , เย็ซ , ไอ แอ็ม ไวส)
But it’s wisdom born of pain
(บัท อิทซ วีสดัม บอน อ็อฝ เพน)
Yes, I’ve paid the price
(เย็ซ , แอฝ เพลด เดอะ พไรซ)
But look how much I gained
(บัท ลุค เฮา มัช ไอ เกน)
If I have to
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู)
I can face anything
(ไอ แค็น เฟซ เอนอิธิง)
I am strong strong
(ไอ แอ็ม ซทร็อง [ ซทร็อง ])
I am invincible invincible
(ไอ แอ็ม อินฝิ๊นซิเบิ้ล [ อินฝิ๊นซิเบิ้ล ])
I am woman
(ไอ แอ็ม วูมเอิน)

I am woman watch me grow
(ไอ แอ็ม วูมเอิน ว็อช มี กโร)
See me standing toe to toe
(ซี มี ซแทนดิง โท ทู โท)
As I spread my lovin’ arms across the land
(แอ็ส ซาย ซพเร็ด มาย ลัฝวิน อาม อัครอซ เดอะ แล็นด)
But I’m still an embryo
(บัท แอม ซทิล แอน เอมบริโอ)
With a long, long way to go
(วิฑ อะ ล็อง , ล็อง เว ทู โก)
Until I make my brother understand
(อันทีล ไอ เมค มาย บรัฑเออะ อันเดิซแทนด)

Oh, yes, I am wise
(โอ , เย็ซ , ไอ แอ็ม ไวส)
But it’s wisdom born of pain
(บัท อิทซ วีสดัม บอน อ็อฝ เพน)
Yes, I’ve paid the price
(เย็ซ , แอฝ เพลด เดอะ พไรซ)
But look how much I gained
(บัท ลุค เฮา มัช ไอ เกน)
If I have to
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู)
I can face anything
(ไอ แค็น เฟซ เอนอิธิง)
I am strong strong
(ไอ แอ็ม ซทร็อง [ ซทร็อง ])
I am invincible invincible
(ไอ แอ็ม อินฝิ๊นซิเบิ้ล [ อินฝิ๊นซิเบิ้ล ])
I am woman
(ไอ แอ็ม วูมเอิน)

Oh, I am woman
(โอ , ไอ แอ็ม วูมเอิน)
I am invincible
(ไอ แอ็ม อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
I am strong
(ไอ แอ็ม ซทร็อง)

I am woman
(ไอ แอ็ม วูมเอิน)
I am invincible
(ไอ แอ็ม อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
I am strong
(ไอ แอ็ม ซทร็อง)
I am woman
(ไอ แอ็ม วูมเอิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am Woman คำอ่านไทย Helen Reddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น