เนื้อเพลง Livin’ It Up คำอ่านไทย Ja Rule

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
We all my…
(วี ออล มาย)
Yeah
(เย่)
C’mon, c’mon, uh
(ซีมอน , ซีมอน , อา)
To all my b*tches that be givin’ it up, uh
(ทู ออล มาย บี *tches แดท บี กีฝอิน หนิด อัพ , อา)
To all my n*ggas that be livin’ it up, we say…
(ทู ออล มาย เอ็น *ggas แดท บี ลีฝอิน หนิด อัพ , วี เซ)
To all my b*tches that be givin’ it up, ah
(ทู ออล มาย บี *tches แดท บี กีฝอิน หนิด อัพ , อา)
C’mon
(ซีมอน)

[Verse 1: Ja Rule]
([ เฝิซ วัน : จา รูล ])
Baby, you’re such a typical, everyday, one night thing
(เบบิ , ยัวร์ ซัช อะ ทีพอิแค็ล , เอวี่เดย์ , วัน ไนท ธิง)
It’s a physical, I’ma f*ck, you tonight thing
(อิทซ ซา ฟีสอิแค็ล , แอมอา เอฟ *ck , ยู ทุไนท ธิง)
F*ck, knowing your name, get your ass in the Range
(เอฟ *ck , โนอิง ยุร เนม , เก็ท ยุร อาซ ซิน เดอะ เรนจ)
And rollover, gettin’ blown while blowing the doja
(แอ็นด rollover , เกดดิน บโลน ฮไวล โบลวิง เดอะ doja)
Bring head to a closure
(บริง เฮ็ด ทู อะ คโลเฉอะ)
That’s a good b*tch
(แด๊ท ซา เกิด บี *tch)
Before it’s all over, I’ma leave this b*tch
(บิโฟ อิทซ ซอร์ โอเฝอะ , แอมอา ลีฝ ดีซ บี *tch)
Probably treat this b*tch, smoke better
(พรอบอับลิ ทรีท ดีซ บี *tch , ซโมค เบทเทอะ)
‘Cause if you ain’t know, gangstas and hoes go together
(คอส อิฟ ยู เอน โน , แก๊งซดา แซน โฮ โก ทุเกฑเออะ)
Poppin’ my collar, partna
(พอพปิน มาย คอลเลอะ , พาดนา)
Who in the spot?
(ฮู อิน เดอะ สพอท)
Baby, Rule in the spot
(เบบิ , รูล อิน เดอะ สพอท)
In the mug and the watch, love me
(อิน เดอะ มัก แอ็นด เดอะ ว็อช , ลัฝ มี)
Half the hoes hate me, half them love me
(ฮาล์ฟ เดอะ โฮ เฮท มี , ฮาล์ฟ เฑ็ม ลัฝ มี)
The ones that hate me only hate me ’cause they ain’t f*cked me
(ดิ วัน แดท เฮท มี โอ๊นลี่ เฮท มี คอส เด เอน เอฟ *cked มี)
And they say I’m lucky
(แอ็นด เด เซ แอม ลัคคิ)
Do you think I’ve got time to f*ck all these hoes?
(ดู ยู ธิงค แอฝ ก็อท ไทม ทู เอฟ *ck ออล ฑิส โฮ)
And do all these shows?
(แอ็นด ดู ออล ฑิส โฌ)
Or flight in the lama, Dodge and White Rolls
(ออ ฟไลท อิน เดอะ ลามะ , ด็อจ แอ็นด ฮไวท โรล)
Uh-oh, another episode
(อา โอ , แอะนัธเออะ เอพอิดซด)

[Hook: Case & Ja Rule]
([ ฮุค : เคซ & จา รูล ])
What, do I do?
(ฮว็อท , ดู ไอ ดู)
To all my n*ggas that be livin’ it up, we say…
(ทู ออล มาย เอ็น *ggas แดท บี ลีฝอิน หนิด อัพ , วี เซ)
What, I do
(ฮว็อท , ไอ ดู)
To all my b*tches that be givin’ it up, uhh
(ทู ออล มาย บี *tches แดท บี กีฝอิน หนิด อัพ , อา)
What, you do
(ฮว็อท , ยู ดู)
To all my n*ggas that be livin’ it up, we say…
(ทู ออล มาย เอ็น *ggas แดท บี ลีฝอิน หนิด อัพ , วี เซ)
What, do I do?
(ฮว็อท , ดู ไอ ดู)
To all my b*tches that be givin’ it up, uhh
(ทู ออล มาย บี *tches แดท บี กีฝอิน หนิด อัพ , อา)
My love for you
(มาย ลัฝ ฟอ ยู)
C’mon
(ซีมอน)

[Verse 2: Ja Rule]
([ เฝิซ ทู : จา รูล ])
B*tches, just wanna hold the name exactly
(บี *tches , จัซท วอนนา โฮลด เดอะ เนม เอ็กแสคทลิ)
That’s why they s*ck d*ck with more passion than apples
(แด๊ท ฮไว เด เอส *ck d*ck วิฑ โม แพฌอัน แฑ็น แอพ)
And I ain’t mad at’cha
(แอ็นด ดาย เอน แม็ด atcha)
Never leave you alone
(เนฝเออะ ลีฝ ยู อะโลน)
‘Cause we f*cks when I’m home
(คอส วี เอฟ *cks ฮเว็น แอม โฮม)
Phone sex when I’m gone
(โฟน เซ็คซ ฮเว็น แอม กอน)
We both grown, both got minds of our own
(วี โบธ กโรน , โบธ ก็อท ไมนด อ็อฝ เอ๊า โอน)
Bust our freaks off like old dog and Love Jones
(บัซท เอ๊า ฟรีค ออฟฟ ไลค โอลด ด็อก แอ็นด ลัฝ โจเนส)
Been, in many zones, baby
(บีน , อิน เมนอิ โสน , เบบิ)
One hoe, two hoes
(วัน โฮ , ทู โฮ)
F*ck prizzy b*tches, the hoes that do bono
(เอฟ *ck prizzy บี *tches , เดอะ โฮ แดท ดู bono)
But you know, the Rule be livin’ it up
(บัท ยู โน , เดอะ รูล บี ลีฝอิน หนิด อัพ)
And got all these hoes, givin’ it up
(แอ็นด ก็อท ดอร์ ฑิส โฮ , กีฝอิน หนิด อัพ)
I like a little Rule baby, how cute are you?
(ไอ ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล รูล เบบิ , เฮา คยูท อาร์ ยู)
With a body that rides all sexual
(วิฑ อะ บอดอิ แดท ไรด ซอร์ เซคฌวล)
I got a stick, I’ll ride right next to you
(ไอ ก็อท ดา ซทิค , อิล ไรด ไรท เน็คซท ทู ยู)
Do a doughnut, and cut, and I’ll open it up
(ดู อะ โดนัท , แอ็นด คัท , แอ็นด อิล โอเพ็น หนิด อัพ)
On the freeway, d*ck in her mouth, foot on the clutch
(ออน เดอะ ฟรีเวย์ , d*ck อิน เฮอ เมาธ , ฟุท ออน เดอะ คลัช)
Rule b*tch, not givin’ a f*ck
(รูล บี *tch , น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck)

[Hook]
([ ฮุค ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
C’mon, we get high
(ซีมอน , วี เก็ท ไฮ)
C’mon, we get ride
(ซีมอน , วี เก็ท ไรด)
C’mon, we get live
(ซีมอน , วี เก็ท ไลฝ)
Live yo’ life
(ไลฝ โย ไลฟ)

[Verse 3: Ja Rule]
([ เฝิซ ที : จา รูล ])
Love you so sexy, I just want you next to me
(ลัฝ ยู โซ เซคซิ , ไอ จัซท ว็อนท ยู เน็คซท ทู มี)
Your whole vibe, like you high on Extasy
(ยุร โฮล วายพฺ , ไลค ยู ไฮ ออน Extasy)
‘Caue ain’t nuthin’ but an”E”thang baby
(Caue เอน นัทติน บัท แอน”อี”เตง เบบิ)
I know that p*ssy wet like crazy
(ไอ โน แดท พี *ssy เว็ท ไลค คเรสิ)
I wanna feel your passion, come when you ask me
(ไอ วอนนา ฟีล ยุร แพฌอัน , คัม ฮเว็น ยู อาซค มี)
Laugh when you cry, cry when you laughin’
(ลาฟ ฮเว็น ยู คไร , คไร ฮเว็น ยู เลอกิน)
But ain’t nothin’ happenin’
(บัท เอน นอทติน แฮพปีนิน)
The b*tch got a little too high
(เดอะ บี *tch ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู ไฮ)
Picked up my ride and started crackin’
(พิค อัพ มาย ไรด แอ็นด ซทาท แครกคิน)
The radio blastin’ Between Me And You
(เดอะ เรดิโอ แบลซจิน บีทวิน มี แอ็นด ยู)
But you ain’t on the low with that freak sh*t you do
(บัท ยู เอน ออน เดอะ โล วิฑ แดท ฟรีค ฌะ *ที ยู ดู)
I thought you knew What I do
(ไอ ธอท ยู นยู [ ฮว็อท ไอ ดู ])
Know I know What you do
(โน ไอ โน [ ฮว็อท ยู ดู ])
‘Cause it’s been a good night, your head ain’t right
(คอส อิทซ บีน อะ เกิด ไนท , ยุร เฮ็ด เอน ไรท)
Like Teddy P, let’s Turn Off The Light
(ไลค เท๊ดดี้ พี , เล็ท เทิน ออฟฟ เดอะ ไลท)
And grind it out, takin’ no times out
(แอ็นด ไกรนด ดิท เอ้า , ทอคกิ่น โน ไทม เอ้า)
‘Til the sun come out
(ทิล เดอะ ซัน คัม เอ้า)
B*tch, when you find out
(บี *tch , ฮเว็น ยู ไฟนด เอ้า)

[Hook 2x]
([ ฮุค 2x ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
C’mon, we get high
(ซีมอน , วี เก็ท ไฮ)
C’mon, we get ride
(ซีมอน , วี เก็ท ไรด)
C’mon, we get live
(ซีมอน , วี เก็ท ไลฝ)
C’mon, it’s my time
(ซีมอน , อิทซ มาย ไทม)

[Ja Rule talking until end]
([ จา รูล ทอคอิง อันทีล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Livin’ It Up คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น