เนื้อเพลง Absolutely Everybody คำอ่านไทย Vanessa Amorosi

Absolutely everybody x4
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้ [ x4 ])

Everybody needs a little loving
(เอวี่บอดี้ นีด ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง)
Everybody needs somebody thinking of them
(เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ติ้งกิง อ็อฝ เฑ็ม)
Everybody needs a little respect
(เอวี่บอดี้ นีด ซา ลิ๊ทเทิ่ล ริซเพคท)
And whatever it takes, I’m gonna get it
(แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค , แอม กอนนะ เก็ท ดิธ)

Everybody needs a hand to hold
(เอวี่บอดี้ นีด ซา แฮ็นด ทู โฮลด)
Someone to cling to when the nights are getting cold
(ซัมวัน ทู คลิง ทู ฮเว็น เดอะ ไนท แซร์ เกดดดิ้ง โคลด)
I’m no different, I am just the same, a player in the game
(แอม โน ดีฟเฟอะเร็นท , ไอ แอ็ม จัซท เดอะ เซม , อะ เพย์เยอร์ อิน เดอะ เกม)

Absolutely everybody, everybody, everybody
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้)
Absolutely everybody, in the whole wide world
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้ , อิน เดอะ โฮล ไวด เวิลด)
Absolutely everybody, every boy and every girl
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้ , เอฝริ บอย แอ็นด เอฝริ เกิล)
Absolutely everybody
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้)

Everybody needs a human touch
(เอวี่บอดี้ นีด ซา ฮยูแม็น ทั๊ช)
I can’t live without it, it means too much to me
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ดิธ , อิท มีน ทู มัช ทู มี)
Everybody needs one true friend
(เอวี่บอดี้ นีด วัน ทรู ฟเร็นด)
Someone who’ll be there ‘til the very end
(ซัมวัน อ๊าว บี แดร์ ทิล เดอะ เฝริ เอ็นด)

And absolutely everybody breathes
(แอ็นด แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้ บรีฑ)
And everybody, everybody bleeds
(แอ็นด เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ บลีด)
We’re no different, we’re all the same players in the game
(เวอ โน ดีฟเฟอะเร็นท , เวอ ออล เดอะ เซม เพย์เยอร์ ซิน เดอะ เกม)

* Absolutely, everybody, everybody, everybody
(* แอบโซลยูทลิ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้)
Absolutely everybody, in the whole wide world
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้ , อิน เดอะ โฮล ไวด เวิลด)
Everybody breathes, and everybody needs
(เอวี่บอดี้ บรีฑ , แอ็นด เอวี่บอดี้ นีด)
Absolutely everybody
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้)

Absolutely everybody x4
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้ [ x4 ])

Every boy and girl, every woman and child
(เอฝริ บอย แอ็นด เกิล , เอฝริ วูมเอิน แอ็นด ไชล)
Every father and son
(เอฝริ ฟาเฑอะ แอ็นด ซัน)
I said now everyone, yes now everyone
(ไอ เซ็ด เนา เอ๊วี่วัน , เย็ซ เนา เอ๊วี่วัน)

Everybody needs a human touch
(เอวี่บอดี้ นีด ซา ฮยูแม็น ทั๊ช)
Everybody, everybody needs love
(เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ นีด ลัฝ)
I’m no different, I am just the same, a player in the game
(แอม โน ดีฟเฟอะเร็นท , ไอ แอ็ม จัซท เดอะ เซม , อะ เพย์เยอร์ อิน เดอะ เกม)

[Repeat * , *]
([ ริพีท * , * ])

Absolutely everybody x2
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้ [ x2 ])
Absolutely, everybody, everybody, everybody
(แอบโซลยูทลิ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้ , เอวี่บอดี้)
Absolutely everybody x2
(แอบโซลยูทลิ เอวี่บอดี้ [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Absolutely Everybody คำอ่านไทย Vanessa Amorosi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น