เนื้อเพลง If You Ever Come Back คำอ่านไทย The Script

If you’re standing with your suitcase
(อิฟ ยัวร์ ซแทนดิง วิฑ ยุร ซูทเคส)
But you can’t step on the train
(บัท ยู แค็นท ซเท็พ ออน เดอะ ทเรน)
Everything’s the way that you left it I still haven’t slept yet
(เอ๊วี่ติง เดอะ เว แดท ยู เล็ฟท ดิธ ไอ ซทิล แฮฟเวน ซเล็พท เย็ท)

And if you’re covering your face now
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ คัฝเออะริง ยุร เฟซ เนา)
But you just can’t hide the pain
(บัท ยู จัซท แค็นท ไฮด เดอะ เพน)
Still setting two plates on the counter but eating without ya
(ซทิล เซททิง ทู เพล๊ท ออน เดอะ เคานเทอะ บัท อีสดิง วิเฑาท ยา)

If the truth is you’re a liar
(อิฟ เดอะ ทรูธ อีส ยัวร์ อะ ไลเออะ)
When you say that you’re okay
(ฮเว็น ยู เซ แดท ยัวร์ โอเค)
I’m sleeping on your side of the bed going out of my head now
(แอม ซลีพพิง ออน ยุร ไซด อ็อฝ เดอะ เบ็ด โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด เนา)

And if you’re out there trying to move on
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ เอ้า แดร์ ทไรอิง ทู มูฝ ออน)
But something pulls you back again
(บัท ซัมติง พุล ยู แบ็ค อะเกน)
I’m sitting here trying to persuade you like you’re in the same room
(แอม ซีททิง เฮียร ทไรอิง ทู เพิซเวด ยู ไลค ยัวร์ อิน เดอะ เซม รุม)

And I wish you could give me the cold shoulder
(แอ็นด ดาย วิฌ ยู เคิด กิฝ มี เดอะ โคลด โฌลเดอะ)
And I wish you could still give me a hard time
(แอ็นด ดาย วิฌ ยู เคิด ซทิล กิฝ มี อะ ฮาด ไทม)
And I wish I could still wish it was over
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ เคิด ซทิล วิฌ อิท วอส โอเฝอะ)
But even if wishing is a waste of time
(บัท อีเฝ็น อิฟ วิชชิ้ง อีส ซา เวซท อ็อฝ ไทม)
Even if I never cross your mind
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย เนฝเออะ คร็อซ ยุร ไมนด)

I’ll leave the door on the latch
(อิล ลีฝ เดอะ โด ออน เดอะ แล็ซ)
If you ever come back, if you ever come back
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค)
There’ll be a light in the hall and a key under the mat
(เดอะเรล บี อะ ไลท อิน เดอะ ฮอล แอ็นด อะ คี อันเดอะ เดอะ แม็ท)
If you ever come back
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค)
There’ll be a smile on my face and the kettle on
(เดอะเรล บี อะ ซไมล ออน มาย เฟซ แอ็นด เดอะ เคดเดว ออน)
And it will be just like you were never gone
(แอ็นด ดิท วิล บี จัซท ไลค ยู เวอ เนฝเออะ กอน)
There’ll be a light in the hall and a key under the mat
(เดอะเรล บี อะ ไลท อิน เดอะ ฮอล แอ็นด อะ คี อันเดอะ เดอะ แม็ท)
If you ever come back, if you ever come back now
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค เนา)
Oh if you ever come back, if you ever come back
(โอ อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค)

Now they say I’m wasting my time
(เนา เด เซ แอม เวซทิง มาย ไทม)
Cause you’re never coming home
(คอส ยัวร์ เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
But they used to say the world was flat but how wrong was that now
(บัท เด ยูซ ทู เซ เดอะ เวิลด วอส ฟแล็ท บัท เฮา ร็อง วอส แดท เนา)

And by leaving my door open
(แอ็นด ไบ ลีฝอิงส มาย โด โอเพ็น)
I’m risking everything I own
(แอม ริกคิง เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
There’s nothing I can lose in the break in that you haven’t taken
(แดร์ นัธอิง ไอ แค็น ลูส อิน เดอะ บเรค อิน แดท ยู แฮฟเวน เทคเอ็น)

And I wish you could give me the cold shoulder
(แอ็นด ดาย วิฌ ยู เคิด กิฝ มี เดอะ โคลด โฌลเดอะ)
And I wish you could still give me a hard time
(แอ็นด ดาย วิฌ ยู เคิด ซทิล กิฝ มี อะ ฮาด ไทม)
And I wish I could still wish it was over
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ เคิด ซทิล วิฌ อิท วอส โอเฝอะ)
But even if wishing is a waste of time
(บัท อีเฝ็น อิฟ วิชชิ้ง อีส ซา เวซท อ็อฝ ไทม)
Even if I never cross your mind
(อีเฝ็น อิฟ ฟาย เนฝเออะ คร็อซ ยุร ไมนด)

I’ll leave the door on the latch
(อิล ลีฝ เดอะ โด ออน เดอะ แล็ซ)
If you ever come back, if you ever come back
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค)
There’ll be a light in the hall and a key under the mat
(เดอะเรล บี อะ ไลท อิน เดอะ ฮอล แอ็นด อะ คี อันเดอะ เดอะ แม็ท)
If you ever come back
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค)
There’ll be a smile on my face and the kettle on
(เดอะเรล บี อะ ซไมล ออน มาย เฟซ แอ็นด เดอะ เคดเดว ออน)
And it will be just like you were never gone
(แอ็นด ดิท วิล บี จัซท ไลค ยู เวอ เนฝเออะ กอน)
There’ll be a light in the hall and a key under the mat
(เดอะเรล บี อะ ไลท อิน เดอะ ฮอล แอ็นด อะ คี อันเดอะ เดอะ แม็ท)
If you ever come back, if you ever come back now
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค เนา)
Oh if you ever come back, if you ever come back
(โอ อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค)

If it’s the fighting you remember or the little things you miss
(อิฟ อิทซ เดอะ ไฟท์ดิง ยู ริเมมเบอะ ออ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ยู มิซ)
I know you’re out there somewhere, so just remember this
(ไอ โน ยัวร์ เอ้า แดร์ ซัมแวร์ , โซ จัซท ริเมมเบอะ ดีซ)
If it’s the fighting you remember or the little things you miss
(อิฟ อิทซ เดอะ ไฟท์ดิง ยู ริเมมเบอะ ออ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ยู มิซ)
Oh just remember this, oh just remember this
(โอ จัซท ริเมมเบอะ ดีซ , โอ จัซท ริเมมเบอะ ดีซ)

I’ll leave the door on the latch
(อิล ลีฝ เดอะ โด ออน เดอะ แล็ซ)
If you ever come back, if you ever come back
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค)
There’ll be a light in the hall and a key under the mat
(เดอะเรล บี อะ ไลท อิน เดอะ ฮอล แอ็นด อะ คี อันเดอะ เดอะ แม็ท)
If you ever come back
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค)
There’ll be a smile on my face and the kettle on
(เดอะเรล บี อะ ซไมล ออน มาย เฟซ แอ็นด เดอะ เคดเดว ออน)
And it will be just like you were never gone
(แอ็นด ดิท วิล บี จัซท ไลค ยู เวอ เนฝเออะ กอน)
There’ll be a light in the hall and a key under the mat
(เดอะเรล บี อะ ไลท อิน เดอะ ฮอล แอ็นด อะ คี อันเดอะ เดอะ แม็ท)
If you ever come back, if you ever come back now
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค เนา)
Oh if you ever come back, if you ever come back now
(โอ อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค เนา)

And it will be just like you were never gone
(แอ็นด ดิท วิล บี จัซท ไลค ยู เวอ เนฝเออะ กอน)
And it will be just like you were never gone
(แอ็นด ดิท วิล บี จัซท ไลค ยู เวอ เนฝเออะ กอน)
And it will be just like you were never gone
(แอ็นด ดิท วิล บี จัซท ไลค ยู เวอ เนฝเออะ กอน)
If you ever come back, if you ever come back now
(อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค , อิฟ ยู เอฝเออะ คัม แบ็ค เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Ever Come Back คำอ่านไทย The Script

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น