เนื้อเพลง Cruz คำอ่านไทย Christina Aguilera

I’m leaving today
(แอม ลีฝอิงส ทุเด)
Living it, leaving it to change
(ลีฝอิง อิท , ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ)

Slowly drifting into a peaceful breeze
(ซโลลิ ดริฟทิง อีนทุ อะ พีซฟุล บรีส)
Tongue tied, twisted are all my memories
(ทัง ไท , ทวิซท อาร์ ออล มาย เมรโมรี)
Celebrating a fantasy come true
(เซเล็ปบีดิง อะ แฟนทะซิ คัม ทรู)
Packing all my bags finally on the move
(แพคคิง ออล มาย แบ็ก ไฟแน็ลลิ ออน เดอะ มูฝ)

I’m leaving today
(แอม ลีฝอิงส ทุเด)
I’m living it, leaving it to change
(แอม ลีฝอิง อิท , ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ)

As I’m driving I’m captured by the view
(แอ็ส แอม ดรายวิง แอม แคพเชอะ ไบ เดอะ ฝยู)
Of so much beauty, the road becomes my muse
(อ็อฝ โซ มัช บยูทิ , เดอะ โรด บิคัม มาย มยูส)
The heat is rising and my head soars through the wind
(เดอะ ฮีท อีส ไรสอิง แอ็นด มาย เฮ็ด โซ ธรู เดอะ วินด)
Cool, calm, collective is a child that lost a thing
(คูล , คาม , ค็อลเลคทิฝ อีส ซา ไชล แดท ล็อซท ดา ธิง)

I’m leaving today
(แอม ลีฝอิงส ทุเด)
I’m living it, I’m leaving it to change
(แอม ลีฝอิง อิท , แอม ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ)
I’m leaving today
(แอม ลีฝอิงส ทุเด)
I’m living it, I’m leaving it to change
(แอม ลีฝอิง อิท , แอม ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ)
But somehow I’m missing
(บัท ซัมฮาว แอม มีซซิง)
I think I really miss it
(ไอ ธิงค ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ซิท)

Don’t walk away
(ด้อนท์ วอค อะเว)
And I’m feeling like I’ve never felt before
(แอ็นด แอม ฟีลอิง ไลค แอฝ เนฝเออะ เฟ็ลท บิโฟ)
Turn down the memories of yesteryears and broken dreams
(เทิน เดาน เดอะ เมรโมรี อ็อฝ เยสเทอเยียร แซน บโรเค็น ดรีม)
I’m free, finally free
(แอม ฟรี , ไฟแน็ลลิ ฟรี)

Slowly drifting into a peaceful breeze
(ซโลลิ ดริฟทิง อีนทุ อะ พีซฟุล บรีส)

I’m leaving today
(แอม ลีฝอิงส ทุเด)
I’m living it, leaving it to change
(แอม ลีฝอิง อิท , ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ)
See I’m leaving today
(ซี แอม ลีฝอิงส ทุเด)
I’m living it, I’m leaving it to change
(แอม ลีฝอิง อิท , แอม ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ)
I’m leaving today I’m leaving it to change
(แอม ลีฝอิงส ทุเด [ แอม ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ ])
Living it, I’m leaving it to change
(ลีฝอิง อิท , แอม ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ)

Living it, leaving it
(ลีฝอิง อิท , ลีฝอิงส อิท)
Said I’m living it, leaving it
(เซ็ด แอม ลีฝอิง อิท , ลีฝอิงส อิท)
Living it, leaving it to change
(ลีฝอิง อิท , ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ)
I’m leaving it to change
([ แอม ลีฝอิงส อิท ทู เชนจ ])
But somehow I miss it
(บัท ซัมฮาว ไอ มิซ ซิท)
I think I really miss it
(ไอ ธิงค ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ซิท)
One day
(วัน เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cruz คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น