เนื้อเพลง Oh Holy Night คำอ่านไทย TVXQ feat BoA

O holy night the stars are brightly shining
(โอ โฮลิ ไนท เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง)
It is the night of our Savior’s birth
(อิท อีส เดอะ ไนท อ็อฝ เอ๊า เซฝเยอะ เบิธ)
Long lay the world in sin and error pining
(ล็อง เล เดอะ เวิลด อิน ซิน แอ็นด เอเรอะ พายนิง)
Till He appeared and the soul felt its worth
(ทิล ฮี แอ็พเพีย แอ็นด เดอะ โซล เฟ็ลท อิทซ เวิธ)

A thrill of hope, the weary world rejoices
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ , เดอะ เวียริ เวิลด ริจอยซ)
For yonder breaks a new glorious morn
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค ซา นยู กโลเรียซ มอน)

Fall on your knees
(ฟอล ออน ยุร นี)
O hear the angels’ voices
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)
O night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
O night when christ was born
(โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)

A thrill of hope the weary world rejoices
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ เดอะ เวียริ เวิลด ริจอยซ)
For yonder breaks a new and glorious morn
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค ซา นยู แอ็นด กโลเรียซ มอน)

Fall on your knees
(ฟอล ออน ยุร นี)
O hear the angels’ voices
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)
O night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
O night when christ was born
(โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh Holy Night คำอ่านไทย TVXQ feat BoA

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น