เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Lene Marlin

Please, come and find me, my love
(พลีส , คัม แอ็นด ไฟนด มี , มาย ลัฝ)
I’m ready now, to come home
(แอม เรดอิ เนา , ทู คัม โฮม)
Please, come and find me, my love
(พลีส , คัม แอ็นด ไฟนด มี , มาย ลัฝ)
Let’s leave this place, let’s leave no trace
(เล็ท ลีฝ ดีซ พเลซ , เล็ท ลีฝ โน เทร๊ซ)

Can you hear me, my love, I’m shouting in the wind,
(แค็น ยู เฮีย มี , มาย ลัฝ , แอม ชาวดิง อิน เดอะ วินด ,)
Can you hear me
(แค็น ยู เฮีย มี)
Can you see me, my love, I’m drawing in the sand,
(แค็น ยู ซี มี , มาย ลัฝ , แอม ดรออิง อิน เดอะ แซ็นด ,)
Can you see me
(แค็น ยู ซี มี)
I hope that I’m still with you, as you are with me
(ไอ โฮพ แดท แอม ซทิล วิฑ ยู , แอ็ส ยู อาร์ วิฑ มี)
You always will be
(ยู ออลเว วิล บี)

Please, come and find me, my love
(พลีส , คัม แอ็นด ไฟนด มี , มาย ลัฝ)
I’m ready now, to come home
(แอม เรดอิ เนา , ทู คัม โฮม)
Please, come and find me, my love
(พลีส , คัม แอ็นด ไฟนด มี , มาย ลัฝ)
Let’s leave this place, let’s leave no trace
(เล็ท ลีฝ ดีซ พเลซ , เล็ท ลีฝ โน เทร๊ซ)

Can you feel me, my love, I’m hurting so bad
(แค็น ยู ฟีล มี , มาย ลัฝ , แอม เฮอดิง โซ แบ็ด)
Can you feel it
(แค็น ยู ฟีล อิท)
Can tell you about my thoughts, I wish that
(แค็น เท็ล ยู อะเบาท มาย ธอท , ไอ วิฌ แดท)
You were here
(ยู เวอ เฮียร)
Do you know it
(ดู ยู โน อิท)
The time that I’ve had, don’t need anymore
(เดอะ ไทม แดท แอฝ แฮ็ด , ด้อนท์ นีด แอนนี่มอ)
You’re the one I wait for
(ยัวร์ ดิ วัน ไอ เวท ฟอ)

Please, come and find me, my love
(พลีส , คัม แอ็นด ไฟนด มี , มาย ลัฝ)
I’m ready now, to come home
(แอม เรดอิ เนา , ทู คัม โฮม)
Please, come and find me, my love
(พลีส , คัม แอ็นด ไฟนด มี , มาย ลัฝ)
Let’s leave this place, let’s leave no trace
(เล็ท ลีฝ ดีซ พเลซ , เล็ท ลีฝ โน เทร๊ซ)

Please, come and find me, my love
(พลีส , คัม แอ็นด ไฟนด มี , มาย ลัฝ)
I’m ready now, to come home
(แอม เรดอิ เนา , ทู คัม โฮม)
Please, come and find me, my love
(พลีส , คัม แอ็นด ไฟนด มี , มาย ลัฝ)
Let’s leave this place, let’s leave no trace
(เล็ท ลีฝ ดีซ พเลซ , เล็ท ลีฝ โน เทร๊ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Lene Marlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น