เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย The Corrs

She lived like she knew, nothing lasts
(ชี ไลฝ ไลค ชี นยู , นัธอิง ลาซท)
Didn’t care to look like anyone else
(ดิ๊นอิน แค ทู ลุค ไลค เอนอิวัน เอ็ลซ)
And she was beautiful, so beautiful
(แอ็นด ชี วอส บยูทิฟุล , โซ บยูทิฟุล)
I still hear her laugh like she’s here
(ไอ ซทิล เฮีย เฮอ ลาฟ ไลค ชี เฮียร)

Shower it down on all the young
(เฌาเออะ อิท เดาน ออน ออล เดอะ ยัง)
It isn’t so wrong to have such fun forever
(อิท อีสซึ่น โซ ร็อง ทู แฮ็ฝ ซัช ฟัน เฟาะเรฝเออะ)

Forever angel
(เฟาะเรฝเออะ เอนเจล)
I hope they love you like we do
(ไอ โฮพ เด ลัฝ ยู ไลค วี ดู)
Forever angel
(เฟาะเรฝเออะ เอนเจล)
I’ll be proud to be like you, be like you
(อิล บี พเราด ทู บี ไลค ยู , บี ไลค ยู)
I’ll be proud to be like you
([ อิล บี พเราด ทู บี ไลค ยู ])

Does the sun shine up at you when you’re looking down?
(โด เดอะ ซัน ไฌน อัพ แอ็ท ยู ฮเว็น ยัวร์ ลุคอิง เดาน)
Do you get along with the others around?
(ดู ยู เก็ท อะลอง วิฑ ดิ อัฑเออะ อะเรานด)

It’s got to be better than before
(อิทซ ก็อท ทู บี เบทเทอะ แฑ็น บิโฟ)
You don’t need to worry now you’re gone
(ยู ด้อนท์ นีด ทู เวอริ เนา ยัวร์ กอน)

Forever angel
(เฟาะเรฝเออะ เอนเจล)
I hope they love you like we do forever
(ไอ โฮพ เด ลัฝ ยู ไลค วี ดู เฟาะเรฝเออะ)
Angel
(เอนเจล)
I’ll be proud to be like you
(อิล บี พเราด ทู บี ไลค ยู)
Be like you
(บี ไลค ยู)
Just like you
(จัซท ไลค ยู)

And when I go to sleep at night
(แอ็นด ฮเว็น นาย โก ทู ซลีพ แอ็ท ไนท)
I’ll thank you for each blessed thing surrounding me
(อิล แธ็งค ยู ฟอ อีช บเล็ซ ธิง ซะเรานดิงส มี)
For every fall I’ll ever break
(ฟอ เอฝริ ฟอล อิล เอฝเออะ บเรค)
Each moment’s breath I wanna taste
(อีช โมเม็นท บเร็ธ ไอ วอนนา เทซท)
Confidence and conscience, decadent extravagance,
(คอนฟิเด็นซ แอ็นด คอนเฌ็นซ , ดีเคเด็นท เอ็คซทแรฝอะแก็นซ ,)
Never ending providence
(เนฝเออะ เอนดิง พรอฝอิเด็นซ)
For loving when I had the chance
(ฟอ ลัฝอิง ฮเว็น นาย แฮ็ด เดอะ ชานซ)

Angel
(เอนเจล)
I hope they love you like we do
(ไอ โฮพ เด ลัฝ ยู ไลค วี ดู)
Forever angel
(เฟาะเรฝเออะ เอนเจล)
I’ll be proud to be like you
(อิล บี พเราด ทู บี ไลค ยู)
Forever angel
(เฟาะเรฝเออะ เอนเจล)
I’ll be proud to be like you
(อิล บี พเราด ทู บี ไลค ยู)
Be like you
(บี ไลค ยู)
I’ll be proud to be like you
(อิล บี พเราด ทู บี ไลค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น