เนื้อเพลง City Love คำอ่านไทย John Mayer

I never liked this apple much
(ไอ เนฝเออะ ลิค ดีซ แอพ มัช)
It always seemed too big to touch
(อิท ออลเว ซีมี ทู บิก ทู ทั๊ช)
I can’t remember how I found
(ไอ แค็นท ริเมมเบอะ เฮา ไอ เฟานด)
My way before she came around
(มาย เว บิโฟ ชี เคม อะเรานด)

I tell everyone
(ไอ เท็ล เอ๊วี่วัน)
I smile just because
(ไอ ซไมล จัซท บิคอส)
I’ve got a city love
(แอฝ ก็อท ดา ซีทอิ ลัฝ)
I found it in Lydia
(ไอ เฟานด ดิท อิน ลีดเอียะ)
And I can’t remember life before her name
(แอ็นด ดาย แค็นท ริเมมเบอะ ไลฟ บิโฟ เฮอ เนม)

She keeps a toothbrush at my place
(ชี คีพ ซา toothbrush แอ็ท มาย พเลซ)
As if I had the extra space
(แอ็ส อิฟ ฟาย แฮ็ด ดิ เอ๊กซทร่า ซเพซ)
She steals my clothes to wear to work
(ชี ซทีล มาย คโลฑ ทู แว ทู เวิค)
I know – her hairs are on my shirts
(ไอ โน เฮอ แฮ แซร์ ออน มาย เฌิท)

I tell everyone
(ไอ เท็ล เอ๊วี่วัน)
I smile just because
(ไอ ซไมล จัซท บิคอส)
I’ve got a city love
(แอฝ ก็อท ดา ซีทอิ ลัฝ)
I found it in Lydia
(ไอ เฟานด ดิท อิน ลีดเอียะ)
And I can’t remember life before
(แอ็นด ดาย แค็นท ริเมมเบอะ ไลฟ บิโฟ)
The day
(เดอะ เด)
She called up and came to me
(ชี คอล อัพ แอ็นด เคม ทู มี)
Covered in rain
(คัฝเออะ อิน เรน)
And dinnertime shadowing
(แอ็นด dinnertime shadowings)
And as her clothes spun, we spooned
(แอ็นด แอ็ส เฮอ คโลฑ ซพัน , วี ซพูน)
And I knew I was through
(แอ็นด ดาย นยู ไอ วอส ธรู)
When I said”I love you ”
(ฮเว็น นาย เซ็ด”ไอ ลัฝ ยู ” )

Friday evening, we’ve been drinking
(ฟไรดิ อีฝนิง , หวีบ บีน ดริงคิง)
2 AM, I swear I might propose
(ทู แอ็ม , ไอ ซแว ไอ ไมท พโระโพส)
but we close the tab
(บัท วี คโลส เดอะ แท็บ)
split a cab
(ซพลิท ดา แค็บ)
and call each other up when we get home
(แอ็นด คอล อีช อัฑเออะ อัพ ฮเว็น วี เก็ท โฮม)
falling asleep to the sound
(ฟ๊อลิง อัซลีพ ทู เดอะ เซานด)
of sirens
(อ็อฝ ไซเร็น)

I’ve got a city love
(แอฝ ก็อท ดา ซีทอิ ลัฝ)
I found it in Lydia
(ไอ เฟานด ดิท อิน ลีดเอียะ)

From the battery
(ฟร็อม เดอะ แบทเทอะริ)
To the gallery
(ทู เดอะ แกลเลอะริ)
It’s the kind of thing you only see
(อิทซ เดอะ ไคนด อ็อฝ ธิง ยู โอ๊นลี่ ซี)
In scented, glossy magazines
(อิน เซ็นท , กลอซซิ แมกอะสีน)

And I can’t remember life before her name
(แอ็นด ดาย แค็นท ริเมมเบอะ ไลฟ บิโฟ เฮอ เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง City Love คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น